Ministarstvo spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija, na osnovu podataka RZS-a, objavilo je na svom sajtu podatke o kretanju kupovne moći stanovništva i potrošačkoj korpi za mart 2016. godine.

Prema tim podacima, kupovna moć merena odnosom prosečne neto zarade i Prosečne, odnosno Minimalne potrošačke korpe u martu 2016. godine je veća u odnosu na prethodni mesec, zahvaljujući, pre  svega, povećanju prosečne neto zarade.

1. Prosečna potrošačka korpa za mesec mart 2016. godine iznosila je 67.036,72 dinara i manja je od Prosečne potrošačke korpe iz prethodnog meseca za 0,17% ili 113,90 dinara.

U odnosu na mart 2015. godine Prosečna potrošačka korpa veća je 0,61%.

Minimalna potrošačka korpa za mart 2016. godine iznosila je 34.961,15 dinara i manja je za 0,22% ili 76,81 dinara, u odnosu na Minimalnu potrošačku korpu iz prethodnog meseca.

U odnosu na mart 2015. godine Minimalna potrošačka korpa veća je za 0,62%.

2. Prosečna mesečna zarada bez poreza i doprinosa isplaćena u martu 2016. godine u Republici Srbiji iznosila je 45.870 dinara.

U odnosu na prosečnu zaradu bez poreza i doprinosa isplaćenu u februaru 2016. godine, nominalno je veća za 3,2% i realno je veća za 3,3%.

Prosečna zarada bez poreza i doprinosa isplaćena u martu 2016. godine u Republici Srbiji, u odnosu na prosečnu zaradu bez poreza i doprinosa isplaćenu u martu 2015. godine, nominalno je veća za 6,4,% i realno je veća za 5,8%.

Prosečna zarada bez poreza i doprinosa  isplaćena u periodu januar-mart 2016. godine u Republici Srbiji, u odnosu na prosečnu zaradu bez poreza i doprinosa isplaćenu u periodu januar-mart 2015. godine, nominalno je veća za 4,5% i  realno je veća za 3,0%.

3. Za pokriće Prosečne potrošačke korpe u martu 2016. godine bilo je potrebno 1,46 prosečnih zarada, a za pokriće Minimalne korpe bilo je dovoljno 0,76 prosečne zarade.

U januaru 2016. godine za pokriće Prosečne potrošačke korpe bilo je potrebno 1,66  prosečnih zarada, a za pokriće  Minimalne korpe bilo je dovoljno 0,87 prosečne zarade.

U martu 2015. godine za pokriće Prosečne potrošačke korpe bilo je potrebno 1,55 prosečnih zarada, a za pokriće Minimalne korpe bilo je dovoljno 0,81 prosečne zarade.

4. Prosečna mesečna neto zarada po zaposlenom u Republici u martu 2016. godine, iznosila je 45.870 dinara.

Posmatrano po gradovima, natprosečnu neto zaradu u martu 2016. godine, statistika je registrovala u Beogradu (57.973 dinara), Pančevu (51.709 dinara), Novom Sadu (50.903 dinara) i Užicu (44.843 dinara). Prosečna mesečna zarada ispod proseka Republike u martu 2016. godine, zabeležena je u Smederevu (44.410 dinara). Zrenjaninu (42.600 dinara), Kragujevcu (41.365 dinara), S. Mitrovici (41.350 dinara), Subotici (41.194 dinara), Nišu (39.881 dinara), Šapcu (39.496 dinara), Valjevu (39.032 dinara),  Zaječaru (38.494 dinara), Kraljevu (36.062 dinara), i Leskovcu (36.148 dinara).

5. Posmatrano po gradovima, u martu 2016. godine kupovnu moć iznad proseka Republike imali su Beograd, Pančevo, Novi Sad, Užice i Smederevo. U svim ostalim gradovima koji se statistički prate prosečna mesečna neto zarada pokrila je Minimalnu potrošačku korpu, a nije bila dovoljna za pokriće Prosečne potrošačke korpe.

6. Posmatrano po delatnostima, a u odnosu na prosek neto zarade u Republici (45.870 dinara) u martu 2016. godine, najveću neto zaradu statistika je registrovala u Računarskom programiranju i konsultantskim delatnostima (174.364 dinara), Upravljačkim delatnostima i savetovanju (127.450 dinara) i Proizvodnja duvanskih proizvoda (125.808 dinara). Najniža neto zarada registrovana je u Delatnosti putničkih agencija, turoperatora i rezervacija (17.524 dinara), Kinematografskoj, televizijskoj i muzičkoj produkciji (22.154 dinara) i Delatnosti pripremanja hrane i pića (25.504 dinara).

Kretanje kupovne moći stanovništva u Republici Srbiji u 2016. godini

Mesec

Prosečna mesečna neto zarada po zaposlenom

(bez poreza i doprinosa)

Potrošačka korpa

 

Odnos potrošačke korpe i zarade

Prosečna

Minimalna

(3:2)

(4:2)

1

2

3

4

5

6

januar

40.443

67.277,45

35.027,65

1.66

0.87

 

februar

44.450

67.150,62

35.037,96

1,51

0,79

 

mart

45.870

67.036,72

34.961,15

1,46

0,76