Ministarstvo spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija, na osnovu podataka RZS-a, objavilo je na svom sajtu podatke o kretanju kupovne moći stanovništva i potrošačkoj korpi za mart 2015. godine.

Prema tim podacima, kupovna moć merena odnosom prosečne neto zarade i Prosečne, odnosno Minimalne potrošačke korpe u martu 2015. godine je ista u odnosu na prethodni mesec.

1. Prosečna potrošačka korpa za mesec mart 2015. iznosila je 66.628,74 dinara i veća je od Prosečne potrošačke korpe iz prethodnog meseca za 0,45% ili za 298,16 dinara. U odnosu na mart 2014. veća je za 1,78%.

Minimalna potrošačka korpa za mart 2015. iznosila je 34.744,38 dinara i veća je za 0,57% ili za 135,23 dinara, od Minimalne potrošačke korpe iz prethodnog meseca. U odnosu na mart 2014. godine veća je za 2,27%.

2. Prosečna mesečna zarada bez poreza i doprinosa isplaćena u martu  2015. godine u Republici Srbiji iznosila je 43.121 dinara.

U odnosu na prosečnu zaradu bez poreza i doprinosa isplaćenu u februaru 2015. godine, nominalno je veća za 0,9% i realno za 0,2%.

Prosečna zarada bez poreza i doprinosa isplaćena u martu 2015. godine u Republici Srbiji, u odnosu na prosečnu zaradu bez poreza i doprinosa isplaćenu u martu 2014. godine, nominalno je manja za 1,1% i realno za 2,9%.

Prosečna zarada bez poreza i doprinosa  isplaćena u periodu januar–mart 2015. u Republici Srbiji, u odnosu na prosečnu zaradu bez poreza i doprinosa isplaćenu u periodu januar–mart 2014, nominalno je manja za 0,3% i  realno za 1,2%.

3. Za pokriće Prosečne potrošačke korpe u martu 2015. bilo je potrebno 1,55 prosečnih zarada, a za pokriće Minimalne bilo je dovoljno 0,81 prosečne zarade.

U martu 2014. za pokriće Prosečne potrošačke korpe bilo je potrebno 1,51 prosečnih zarada, a za pokriće  Minimalne bilo je dovoljno 0,78 prosečne zarade.

4. Prosečna mesečna neto zarada po zaposlenom u Republici u martu 2015. godine, iznosila je 43.121 dinara.

Posmatrano po gradovima, natprosečnu neto zaradu u martu 2015, statistika je registrovala u Beogradu (54.547 dinara), Novom Sadu (48.312 dinara) i Pančevu (45.355 dinara). Prosečna mesečna zarada ispod proseka Republike u martu 2015, zabeležena je u S. Mitrovici (41.800 dinara), Užicu (40.220 dinara), Kragujevcu (40.146 dinara), Zrenjaninu (40.069 dinara), Smederevu (39.390 dinara), Subotici (39.159 dinara), Šapcu (38.279 dinara),  Zaječaru (37.745 dinara), Nišu (36.566 dinara), Valjevu (36.432 dinara), Leskovcu (34.313 dinara) i Kraljevu (33.705 dinara).

5. Posmatrano po gradovima, u martu 2015. godine kupovnu moć iznad proseka Republike imali su: Beograd i Novi Sad. U svim gradovima koji se statistički prate prosečna mesečna neto zarada je pokrila Minimalnu  potrošačku korpu, a nije bila dovoljna za pokriće Prosečne potrošačke korpe.

6. Posmatrano po delatnostima, a u odnosu na prosek neto zarade u Republici (43.121 dinara) u martu 2015. godine, najveću neto zaradu statistika je registrovala u Reklamiranju i istraživanju tržišta (209.547 dinara), Računarskom programiranju i konsultanskim delatnostima (149.831 dinara) i  Uslužnim delatnostima u rudarstvu (141.404 dinara). Najniža neto zarada registrovana je u Ostalom rudarstvu (18.964 dinara), Delatnosti putničkih agencija, tur-operatora i rezervacija (19.617 dinara) i Kinematografskoj, televizijskoj i muzičkoj produkciji (19.664 dinara).

 
Kretanje kupovne moći stanovništva u Republici Srbiji u 2015. godini

Godina –mesec

Prosečna mesečna neto zarada po zaposlenom
(bez poreza i doprinosa)

Potrošačka korpa

Odnos potrošačke korpe i zarade

Prosečna

Minimalna

(3:2)

(4:2)

1

2

3

4

5

6

Januar

39.285

65.936,20

34.305,81

1,68

0,87

Februar

42.749

66.330,58

34.550,48

1,55

0,81

Mart

43.121

66.628,74

34.744,38

1,55

0,81