Министарство спољне и унутрашње трговине и телекомуникација, на основу података РЗС-а, објавило је на свом сајту податке о кретању куповне моћи становништва и потрошачкој корпи за март 2015. године.

Према тим подацима, куповна моћ мерена односом просечне нето зараде и Просечне, односно Минималне потрошачке корпе у марту 2015. године је иста у односу на претходни месец.

1. Просечна потрошачка корпа за месец март 2015. износила је 66.628,74 динара и већа је од Просечне потрошачке корпе из претходног месеца за 0,45% или за 298,16 динара. У односу на март 2014. већа је за 1,78%.

Минимална потрошачка корпа за март 2015. износила је 34.744,38 динара и већа је за 0,57% или за 135,23 динара, од Минималне потрошачке корпе из претходног месеца. У односу на март 2014. године већа је за 2,27%.

2. Просечна месечна зарада без пореза и доприноса исплаћена у марту  2015. године у Републици Србији износила је 43.121 динара.

У односу на просечну зараду без пореза и доприноса исплаћену у фебруару 2015. године, номинално је већа за 0,9% и реално за 0,2%.

Просечна зарада без пореза и доприноса исплаћена у марту 2015. године у Републици Србији, у односу на просечну зараду без пореза и доприноса исплаћену у марту 2014. године, номинално је мања за 1,1% и реално за 2,9%.

Просечна зарада без пореза и доприноса  исплаћена у периоду јануар–март 2015. у Републици Србији, у односу на просечну зараду без пореза и доприноса исплаћену у периоду јануар–март 2014, номинално је мања за 0,3% и  реално за 1,2%.

3. За покриће Просечне потрошачке корпе у марту 2015. било је потребно 1,55 просечних зарада, а за покриће Минималне било је довољно 0,81 просечне зараде.

У марту 2014. за покриће Просечне потрошачке корпе било је потребно 1,51 просечних зарада, а за покриће  Минималне било је довољно 0,78 просечне зараде.

4. Просечна месечна нето зарада по запосленом у Републици у марту 2015. године, износила је 43.121 динара.

Посматрано по градовима, натпросечну нето зараду у марту 2015, статистика је регистровала у Београду (54.547 динара), Новом Саду (48.312 динара) и Панчеву (45.355 динара). Просечна месечна зарада испод просека Републике у марту 2015, забележена је у С. Митровици (41.800 динара), Ужицу (40.220 динара), Крагујевцу (40.146 динара), Зрењанину (40.069 динара), Смедереву (39.390 динара), Суботици (39.159 динара), Шапцу (38.279 динара),  Зајечару (37.745 динара), Нишу (36.566 динара), Ваљеву (36.432 динара), Лесковцу (34.313 динара) и Краљеву (33.705 динара).

5. Посматрано по градовима, у марту 2015. године куповну моћ изнад просека Републике имали су: Београд и Нови Сад. У свим градовима који се статистички прате просечна месечна нето зарада је покрила Минималну  потрошачку корпу, а није била довољна за покриће Просечне потрошачке корпе.

6. Посматрано по делатностима, а у односу на просек нето зараде у Републици (43.121 динара) у марту 2015. године, највећу нето зараду статистика је регистровала у Рекламирању и истраживању тржишта (209.547 динара), Рачунарском програмирању и консултанским делатностима (149.831 динара) и  Услужним делатностима у рударству (141.404 динара). Најнижа нето зарада регистрована је у Осталом рударству (18.964 динара), Делатности путничких агенција, тур-оператора и резервација (19.617 динара) и Кинематографској, телевизијској и музичкој продукцији (19.664 динара).

 
Кретање куповне моћи становништва у Републици Србији у 2015. години

Година –месец

Просечна месечна нето зарада по запосленом
(без пореза и доприноса)

Потрошачка корпа

Однос потрошачке корпе и зараде

Просечна

Минимална

(3:2)

(4:2)

1

2

3

4

5

6

Јануар

39.285

65.936,20

34.305,81

1,68

0,87

Фебруар

42.749

66.330,58

34.550,48

1,55

0,81

Март

43.121

66.628,74

34.744,38

1,55

0,81