Министарство спољне и унутрашње трговине и телекомуникација на основу података РЗС-а објавило је на свом сајту податке о кретању куповне моћи становништва и потрошачкој корпи за мај 2018. године.

Према тим подацима, куповна моћ мерена односом Просечне, односно Минималне потрошачке корпе и просечне нето зараде у априлу 2018. године већа је у односу на претходни месец, пре свега због повећања просечне месечне нето зараде. Вредност Просечне потрошачке и Минималне потрошачке корпе незнатно је повећана у односу на претходни месец.

1. Просечна потрошачка корпа за месец мај 2018. године износила је 71.019,39  динара и већа је од Просечне потрошачке корпе из претходног месеца за 350,84 динара или за 0,5%. У односу на мај 2017. године Просечна потрошачка корпа већа је за 2,3%.

Минимална потрошачка корпа за мај 2018. године износила је 36.993,06 динара и већа је за 355,27 динара или 1% у односу на Минималну потрошачку корпу из претходног месеца. У односу на мај 2017. године Минимална потрошачка корпа већа је за 2,7%.

2. Просечна зарада без пореза и доприноса (нето), обрачуната за мај 2018. године, износила је 50.377 динара.

Кумулативни раст нето зарада у периоду јануар–мај 2018. године, у односу на исти период прошле године, износио је 6,0% номинално, односно 4,3% реално. У односу на исти месец претходне године просечна нето зарада већа је за 6,9% номинално, а 4,7% реално.

Просечна нето зарада за мај 2018. године износила је 426 евра.

3. За покриће Просечне потрошачке корпе у мају 2018. године било је потребно 1,41 просечних зарада, а за покриће Минималне корпе било је довољно 0,73 просечне зараде.

За покриће Просечне потрошачке корпе у мају 2017. године било је потребно 1,47 просечних зарада, а за покриће Минималне корпе било је довољно 0,76 просечне зараде.

4. Просечна месечна нето зарада по запосленом у Републици Србији у мају 2018. године износила је 50.377 динара.

Посматрано по градовима, натпросечну нето зараду у мају 2018. године статистика је регистровала у Београду (60.844 динара), Смедереву (56.815 динара), Новом Саду (54.230 динара) и Ужицу (51.022 динара).

Просечна месечна зарада испод просека Републике Србије у мају  2018. године забележена је у Панчеву (49.616 динара), Зрењанину (49.088 динара), Крагујевцу (48.954 динара), Нишу (46.759 динара), Суботици (46.731 динара), Сремској Митровици (46.698 динара), Шапцу (45.430 динара), Ваљеву (44.822 динара), Зајечару (44.690 динара), Краљеву (43.351 динара) и Лесковцу (40.747 динара).          

5. Посматрано по градовима, у мају 2018. године куповну моћ изнад просека Републике имали су Београд, Крагујевац, Смедерево и Ужице. У осталим градовима који се статистички прате, просечна месечна нето зарада покрила је Минималну потрошачку корпу, а није била довољна за покриће Просечне потрошачке корпе.

 

Кретање куповне моћи становништва у Републици Србији у 2018. години

 

Месец

Просечна месечна нето зарада по запосленом

(без пореза и доприноса)

Потрошачка корпа

 

Однос потрошачке корпе и зараде

Просечна

Минимална

(3 : 2)

(4 : 2)

1

2

3

4

5

6

Јануар

50.048

69.896,99

36.214,22

1,40

0,72

 

Фебруар

47.819

70.169,50

36.357,94

1,48

0,76

 

Март

49.400

70.292,73

36.419,03

1,42

0,74

 

Април

49.117

70.668,55

36.637,79

1,44

0,75

 

Мај

50.377

71.019,39

36.993,06

1,41

0,73