Ministarstvo spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija na osnovu podataka RZS-a objavilo je na svom sajtu podatke o kretanju kupovne moći stanovništva i potrošačkoj korpi za maj 2018. godine.

Prema tim podacima, kupovna moć merena odnosom Prosečne, odnosno Minimalne potrošačke korpe i prosečne neto zarade u aprilu 2018. godine veća je u odnosu na prethodni mesec, pre svega zbog povećanja prosečne mesečne neto zarade. Vrednost Prosečne potrošačke i Minimalne potrošačke korpe neznatno je povećana u odnosu na prethodni mesec.

1. Prosečna potrošačka korpa za mesec maj 2018. godine iznosila je 71.019,39  dinara i veća je od Prosečne potrošačke korpe iz prethodnog meseca za 350,84 dinara ili za 0,5%. U odnosu na maj 2017. godine Prosečna potrošačka korpa veća je za 2,3%.

Minimalna potrošačka korpa za maj 2018. godine iznosila je 36.993,06 dinara i veća je za 355,27 dinara ili 1% u odnosu na Minimalnu potrošačku korpu iz prethodnog meseca. U odnosu na maj 2017. godine Minimalna potrošačka korpa veća je za 2,7%.

2. Prosečna zarada bez poreza i doprinosa (neto), obračunata za maj 2018. godine, iznosila je 50.377 dinara.

Kumulativni rast neto zarada u periodu januar–maj 2018. godine, u odnosu na isti period prošle godine, iznosio je 6,0% nominalno, odnosno 4,3% realno. U odnosu na isti mesec prethodne godine prosečna neto zarada veća je za 6,9% nominalno, a 4,7% realno.

Prosečna neto zarada za maj 2018. godine iznosila je 426 evra.

3. Za pokriće Prosečne potrošačke korpe u maju 2018. godine bilo je potrebno 1,41 prosečnih zarada, a za pokriće Minimalne korpe bilo je dovoljno 0,73 prosečne zarade.

Za pokriće Prosečne potrošačke korpe u maju 2017. godine bilo je potrebno 1,47 prosečnih zarada, a za pokriće Minimalne korpe bilo je dovoljno 0,76 prosečne zarade.

4. Prosečna mesečna neto zarada po zaposlenom u Republici Srbiji u maju 2018. godine iznosila je 50.377 dinara.

Posmatrano po gradovima, natprosečnu neto zaradu u maju 2018. godine statistika je registrovala u Beogradu (60.844 dinara), Smederevu (56.815 dinara), Novom Sadu (54.230 dinara) i Užicu (51.022 dinara).

Prosečna mesečna zarada ispod proseka Republike Srbije u maju  2018. godine zabeležena je u Pančevu (49.616 dinara), Zrenjaninu (49.088 dinara), Kragujevcu (48.954 dinara), Nišu (46.759 dinara), Subotici (46.731 dinara), Sremskoj Mitrovici (46.698 dinara), Šapcu (45.430 dinara), Valjevu (44.822 dinara), Zaječaru (44.690 dinara), Kraljevu (43.351 dinara) i Leskovcu (40.747 dinara).          

5. Posmatrano po gradovima, u maju 2018. godine kupovnu moć iznad proseka Republike imali su Beograd, Kragujevac, Smederevo i Užice. U ostalim gradovima koji se statistički prate, prosečna mesečna neto zarada pokrila je Minimalnu potrošačku korpu, a nije bila dovoljna za pokriće Prosečne potrošačke korpe.

 

Kretanje kupovne moći stanovništva u Republici Srbiji u 2018. godini

 

Mesec

Prosečna mesečna neto zarada po zaposlenom

(bez poreza i doprinosa)

Potrošačka korpa

 

Odnos potrošačke korpe i zarade

Prosečna

Minimalna

(3 : 2)

(4 : 2)

1

2

3

4

5

6

Januar

50.048

69.896,99

36.214,22

1,40

0,72

 

Februar

47.819

70.169,50

36.357,94

1,48

0,76

 

Mart

49.400

70.292,73

36.419,03

1,42

0,74

 

April

49.117

70.668,55

36.637,79

1,44

0,75

 

Maj

50.377

71.019,39

36.993,06

1,41

0,73