Ministarstvo spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija, na osnovu podataka RZS-a, objavilo je na svom sajtu podatke o kretanju kupovne moći stanovništva i potrošačkoj korpi za maj 2017. godine.

Prema tim podacima, kupovna moć merena odnosom Prosečne, odnosno Minimalne potrošačke korpe i prosečne neto zarade u maju 2017. godine je manja u odnosu na prethodni mesec, pre svega zbog smanjenja prosečne mesečne neto zarade. Vrednosti Prosečne, odnosno Minimalne potrošačke korpe su neznatno smanjene u odnosu na prethodni mesec.

1.Prosečna potrošačka korpa za mesec maj 2017. godine iznosila je 69.390,01 dinara i manja je od Prosečne potrošačke korpe iz prethodnog meseca za 0,48% ili 335,04 dinara.

Minimalna potrošačka korpa za maj 2017. godine iznosila je 36.031,09 dinara i manja je za 0,54% ili 197,35 dinara u odnosu na Minimalnu potrošačku korpu iz prethodnog meseca.       

2.Prosečna mesečna zarada bez poreza i doprinosa isplaćena u maju 2017.  godine u Republici Srbiji iznosila je 47.136 dinara. U odnosu na prosečnu zaradu bez poreza i doprinosa isplaćenu u aprilu 2017. godine nominalno je manja za 5,0%  a i realno je manja za 4,5%. U odnosu na prosečnu zaradu bez poreza i doprinosa isplaćenu u maju 2016. godine nominalno je veća za 7,2%  a i realno je veća za 3,6%.

Prosečna zarada bez poreza i doprinosa isplaćena u periodu januar – maj 2017. godine u Republici Srbiji, u odnosu na prosečnu zaradu bez poreza i doprinosa isplaćenu u periodu januar – maj 2016. godine, nominalno je veća za 4,0% i realno je veća za 0,7%.

3. Za pokriće Prosečne potrošačke korpe u maju 2017. godine bilo je potrebno 1,47 prosečnih zarada, a za pokriće Minimalne korpe bilo je dovoljno 0,76 prosečne zarade.

Za pokriće Prosečne potrošačke korpe u maju 2016. godine bilo je potrebno 1,53 prosečnih zarada, a za pokriće Minimalne korpe bilo je dovoljno 0,80 prosečne zarade.

4. Prosečna mesečna neto zarada po zaposlenom u Republici Srbiji u maju 2017. godine iznosila je 47.136 dinara.

Posmatrano po gradovima, natprosečnu neto zaradu u aprilu 2017. godine statistika je registrovala u Beogradu (60.186 dinara), Pančevu (51.730 dinara) i Novom Sadu (50.536 dinara).

Prosečna mesečna zarada ispod proseka Republike Srbije u aprilu 2017. godine zabeležena je u Užicu (46.812 dinara, Zrenjaninu (45.652 dinara), Kragujevcu (44.867 dinara), Subotici (43.994 dinara), Sremskoj Mitrovici (43.536 dinara), Smederevu (42.627 dinara), Nišu (42.603 dinara), Zaječaru (42.303 dinara), Šapcu (41.403 dinara), Valjevu (40.005 dinara), Kraljevu (38.882 dinara)  i Leskovcu (35.301 dinara).

5. Posmatrano po gradovima, u maju 2017. godine, kupovnu moć iznad proseka Republike imali su Beograd, Kragujevac, Užice i Pančevo. U ostalim gradovima, koji se statistički prate, prosečna mesečna neto zarada je pokrila Minimalnu potrošačku korpu, a nije bila  dovoljna za pokriće Prosečne potrošačke korpe.

6. Posmatrano po delatnostima, a u odnosu na prosek neto zarade u Republici (47.136 dinara), u maju 2017. godine, najveću neto zaradu statistika je registrovala u Vazdušnom saobraćaju (172.715 dinara), u Upravljačkim delatnostima i savetovanju (130.145 dinara) i u Uslužnim delatnostima u rudarstvu (128.222 dinara).

Najniža neto zarada registrovana je u delatnosti Kinematografske, televizijske i muzičke produkcije (21.460 dinara), delatnosti Putničkih agencija, tur-operatera i rezervacija (22.353 dinara) i u delatnosti Uklanjanja otpadnih voda (22.698 dinara).

 

Kretanje kupovne moći stanovništva u Republici Srbiji u 2017. godini

 

Mesec

Prosečna mesečna neto zarada po zaposlenom

(bez poreza i doprinosa)

Potrošačka korpa

 

Odnos potrošačke korpe i zarade

Prosečna

Minimalna

(3:2)

(4:2)

1

2

3

4

5

6

Januar 2017.

41.508

68.563,72

35.517,60

1,65

0,86

 

Februar 2017.

46.990

69.131,24

35.876,52

1,47

0,76

 

Mart 2017.

47.814

69.194,20

35.962,87

1,45

0,75

 

April

49.635

69.725,05

36.228,44

1,40

0,73

 

Maj

47.136

69.390,01

36.031,09

1,47

0,76