Ministarstvo spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija, na osnovu podataka RZS-a, objavilo je na svom sajtu podatke o kretanju kupovne moći stanovništva i potrošačkoj korpi za maj 2016. godine.

Prema tim podacima, kupovna moć merena odnosom prosečne neto zarade i Prosečne, odnosno Minimalne potrošačke korpe u maju 2016. godine manja je u odnosu na prethodni mesec, zahvaljujući, pre svega, smanjenju prosečne neto zarade.

1. Prosečna potrošačka korpa za mesec maj 2016. godine iznosila je 67.117,80 dinara i veća je od Prosečne potrošačke korpe iz prethodnog meseca za 0,03% ili 19,7 dinara.

U odnosu na maj 2015. godine Prosečna potrošačka korpa veća je 0,17%.

Minimalna potrošačka korpa za maj 2016. godine iznosila je 34.965,44 dinara i veća je za 0,06% ili 21,93 dinara, u odnosu na Minimalnu potrošačku korpu iz prethodnog meseca.

U odnosu na maj 2015. godine Minimalna potrošačka korpa veća je za 0,36%.

2. Prosečna mesečna zarada bez poreza i doprinosa isplaćena u maju 2016. godine u Republici Srbiji iznosila je 43.951 dinara.

U odnosu na prosečnu zaradu bez poreza i doprinosa isplaćenu u aprilu 2016. godine, nominalno je manja za 10,8% i realno je manja za 10,9%.

Prosečna zarada bez poreza i doprinosa isplaćena u maju 2016. godine nominalno je na istom nivou, a realno je manja za 0,7% u odnosu na prosečnu zaradu bez poreza i doprinosa isplaćenu u maju 2015. godine.

Prosečna zarada bez poreza i doprinosa isplaćena u periodu januar–maj 2016. godine, nominalno je veća za 4,3, a realno za 3,2% u odnosu na prosečnu zaradu bez poreza i doprinosa isplaćenu u periodu januar–maj 2015. godine.

3. Za pokriće Prosečne potrošačke korpe u maju 2016. godine bilo je potrebno 1,53 prosečnih zarada, a za pokriće Minimalne korpe bilo je dovoljno 0,80 prosečne zarade.

U januaru 2016. godine za pokriće Prosečne potrošačke korpe bilo je potrebno 1,66 prosečnih zarada, a za pokriće Minimalne korpe 0,87 prosečne zarade.

U maju 2015. godine za pokriće Prosečne potrošačke korpe bilo je potrebno 1,52 prosečne zarade, a za pokriće Minimalne korpe bilo je dovoljno 0,79 prosečnih zarada.

4. Prosečna mesečna neto zarada po zaposlenom u Republici u maju 2016. godine, iznosila je 43.951 dinara.

Posmatrano po gradovima, natprosečnu neto zaradu u maju 2016. godine, statistika je registrovala u Beogradu (55.508 dinara), Pančevu (49.928 dinara i Novom Sadu (46.698 dinara). Prosečna mesečna zarada ispod proseka Republike u maju 2016. godine, zabeležena je u Užicu (43.855 dinara), Subotici (42.920 dinara), Kragujevcu (42.842 dinara), S. Mitrovici (41.749 dinara), Zrenjaninu (40.543 dinara), Zaječaru (40.200 dinara), Nišu (39.766 dinara), Šapcu (38.689 dinara), Smederevu (38.562 dinara), Valjevu (38.528 dinara), Kraljevu (36.253 dinara), i Leskovcu (34.276 dinara).

5. Posmatrano po gradovima, u maju 2016. godine kupovnu moć iznad proseka Republike imali su Beograd, Kragujevac, Pančevo i Užice, dok je Zaječaru kupovna moć bila na nivou Republike. U svim ostalim gradovima koji se statistički prate prosečna mesečna neto zarada pokrila je Minimalnu potrošačku korpu, a nije bila dovoljna za pokriće Prosečne potrošačke korpe.

6. Posmatrano po delatnostima, a u odnosu na prosek neto zarade u Republici (43.951 dinara) u maju 2016. godine, najveću neto zaradu statistika je registrovala u Vazdušnom saobraćaju (150.008 dinara), Proizvodnja duvanskih proizvoda (129.957 dinara) i Proizvodnji koksa i derivata nafte (124.745 dinara). Najniža neto zarada registrovana je u Delatnosti putničkih agencija, turoperatora i rezervacija (18.526 dinara), Proizvodnja kože i predmeta od kože (21.475 dinara) i Iznajmljivanju i lizingu (23.622 dinara).

 

Kretanje kupovne moći stanovništva u Republici Srbiji u 2016. godini

 

Mesec

Prosečna mesečna neto zarada po zaposlenom

(bez poreza i doprinosa)

Potrošačka korpa

 

Odnos potrošačke korpe i zarade

Prosečna

Minimalna

(3:2)

(4:2)

1

2

3

4

5

6

januar

40.443

67.277,45

35.027,65

1.66

0.87

 

februar

44.450

67.150,62

35.037,96

1,51

0,79

 

mart

45.870

67.036,72

34.961,15

1,46

0,76

 

april

49.249

67.098,10

34.943,51

1,36

0,71

 

maj

43.951

67.117,80

34.965,44

1,53

0,80