Ministarstvo spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija, na osnovu podataka RZS-a, objavilo je na svom sajtu podatke o kretanju kupovne moći stanovništva i potrošačkoj korpi za maj 2015. godine.

Prema tim podacima, kupovna moć merena odnosom prosečne neto zarade i Prosečne, odnosno Minimalne potrošačke korpe u maju 2015. godine manja je u odnosu na prethodni mesec, zahvaljujući, pre svega, smanjenju prosečne mesečne neto zarade.

 1. Prosečna potrošačka korpa za mesec maj 2015. godine iznosila je 67.004,99 dinara i manja je od Prosečne potrošačke korpe iz prethodnog meseca za 0,07% ili 45,14 dinara. U odnosu na maj 2014. godine Prosečna potrošačka korpa veća je 1,64%.

Minimalna potrošačka korpa za maj 2015. godine iznosila je 34.841,72 dinara i manja je za 0,41% ili 142,68 dinara, u odnosu na Minimalnu potrošačku korpu iz prethodnog meseca. U odnosu na maj 2014. godine Minimalna potrošačka korpa veća je za 1,49%.

2. Prosečna mesečna zarada bez poreza i doprinosa isplaćena u maju 2015. godine u Republici Srbiji iznosila je 43.964 dinara. U odnosu na prosečnu zaradu bez poreza i doprinosa isplaćenu u aprilu 2015. godine, nominalno je manja za 3,6%, a realno za 3,3%.

Prosečna zarada bez poreza i doprinosa isplaćena u maju 2015. godine u Republici Srbiji, u odnosu na prosečnu zaradu bez poreza i doprinosa isplaćenu u maju 2014. godine, nominalno je manja za 0,5%, realno za 2,0%.

Prosečna zarada bez poreza i doprinosa isplaćena u periodu januar–maj 2015. godine u Republici Srbiji, u odnosu na prosečnu zaradu bez poreza i doprinosa isplaćenu u periodu januar–maj 2014. godine, nominalno je manja za 0,4%, a realno za 1,6%.

3. Za pokriće Prosečne potrošačke korpe u maju 2015. godine bilo je potrebno 1,52 prosečnih zarada, a za pokriće Minimalne korpe bilo je dovoljno 0,79 prosečne zarade.

U maju 2014. godine za pokriće Prosečne potrošačke korpe bilo je potrebno 1,49 prosečnih zarada, a za pokriće Minimalne korpe bilo je dovoljno 0,78 prosečne zarade.

4. Prosečna mesečna neto zarada po zaposlenom u Republici u maju 2015. godine, iznosila je 43.964 dinara.

Posmatrano po gradovima, natprosečnu neto zaradu u maju 2015. godine, statistika je registrovala u Beogradu (55.516 dinara), Pančevu (50.181 dinara) i Novom Sadu (48.430 dinara). Prosečna mesečna zarada ispod proseka Republike u maju 2015. godine, zabeležena je u Užicu (43.317 dinara), Kragujevcu (42.451 dinara), Zaječaru (41.496 dinara), Zrenjaninu (40.603 dinara), S. Mitrovici (40.442 dinara), Subotici (40.270 dinara), Šapcu (39.425 dinara), Nišu (37.951 dinara), Valjevu (36.794 dinara), Smederevu (36.121 dinara), Leskovcu (34.843 dinara) i Kraljevu (33.682 dinara).

5. Posmatrano po gradovima, u maju 2015. godine kupovnu moć iznad proseka Republike imali su: Beograd i Pančevo. U svim gradovima koji se statistički prate prosečna mesečna neto zarada je pokrila Minimalnu potrošačku korpu, a nije bila dovoljna za pokriće Prosečne potrošačke korpe.

6. Posmatrano po gradovima, u maju 2015. godine kupovnu moć iznad proseka Republike imali su: Beograd i Pančevo. U svim gradovima koji se statistički prate prosečna mesečna neto zarada je pokrila Minimalnu potrošačku korpu, a nije bila dovoljna za pokriće Prosečne potrošačke korpe.

7. Posmatrano po delatnostima, a u odnosu na prosek neto zarade u Republici (43.964 dinara) u maju 2015. godine, najveću neto zaradu statistika je registrovala u Uslužnim delatnostima u rudarstvu (146.204 dinara), Proizvodnji koksa i derivata nafte (128.356 dinara) i Proizvodnji duvanskih proizvoda (116.977 dinara). Najniža neto zarada registrovana je u Delatnosti putničkih agencija, tur-operatora i rezervacija (18.263 dinara), Iznajmljivanju i lizingu (22.120 dinara) i Proizvodnji kože i predmeta od kože (23.054 dinara).

Kretanje kupovne moći stanovništva u Republici Srbiji u 2015. godini

Mesec

Prosečna mesečna neto zarada po zaposlenom
(bez poreza i doprinosa)

Potrošačka korpa

Odnos potrošačke korpe i zarade

Prosečna

Minimalna

(3:2)

(4:2)

1

2

3

4

5

6

Januar

39.285

65.936,20

34.305,81

1,68

0,87

Februar

42.749

66.330,58

34.550,48

1,55

0,81

Mart

43.121

66.628,74

34.744,38

1,55

0,81

April

45.605

67.050.13

34.984.40

1.47

0.77

Maj

43.964

67.004,99

34.841,72

1,52

0,79