Министарство спољне и унутрашње трговине и телекомуникација на основу података РЗС-а објавило је на свом сајту податке о кретању куповне моћи становништва и потрошачкој корпи за јун 2018. године.

Према тим подацима, куповна моћ мерена односом Просечне односно Минималне потрошачке корпе и просечне нето зараде у јуну 2018. Године незнатно је мања у односу на претходни месец, пре свега због мањег смањења просечне месечне нето зараде. Вредност Просечне потрошачке корпе незнатно је повећана у односу на претходни месец, а вредност Минималне потрошачке незнатно је смањена у односу на претходни месец.

1. Просечна потрошачка корпа за месец јун 2018. године износила је 71.092,19  динара и већа је од Просечне потрошачке корпе из претходног месеца за 72,80 динара или за 0,1%. У односу на јун 2017. године Просечна потрошачка корпа већа је за 2,2%.

Минимална потрошачка корпа за јун 2018. године износила је 36.981,97 динара и мања је за 11,0 динара или 0,03% у односу на Минималну потрошачку корпу из претходног месеца. У односу на јун 2017. године Минимална потрошачка корпа већа је за 2,5%.

 2. Просечна зарада (бруто) обрачуната за јун 2018. године износила је 68.047 динара, док је просечна зарада без пореза и доприноса (нето) износила 49.226 динара. Кумулативни раст бруто зарада у периоду јануар–јун 2018. године, у односу на исти период прошле године, износио је 5,5% номинално, односно 3,7% реално. Истовремено, нето зараде су порасле за 6,0% номинално и за 4,2% реално.

У односу на исти месец претходне године, просечна бруто зарада за јун номинално је већа за 5,3%, а реално за 2,9%, док је просечна нето зарада већа за 5,8% номинално, а за 3,4% реално.

Просечна нето зарада за јун 2018. године износила је 417 евра.

3. За покриће Просечне потрошачке корпе у јуну 2018. године било је потребно 1,44 просечних зарада, а за покриће Минималне корпе било је довољно 0,75 просечне зараде.

За покриће Просечне потрошачке корпе у јуну 2017. године било је потребно 1,41 просечних зарада, а за покриће Минималне корпе било је довољно 0,73 просечне зараде.

4. Просечна месечна нето зарада по запосленом у Републици Србији у јуну 2018. године износила је 49.226 динара.

Посматрано по градовима, натпросечну нето зараду у јуну 2018. Године статистика је регистровала у Београду (60.149 динара) и Новом Саду (53.302 динара).

Просечна месечна зарада испод просека Републике Србије у јуну 2018. Године забележена је у Зрењанину (48.932 динара), Смедереву (48.534 динара), Панчеву (47.945 динара), Крагујевцу (47.652 динара), Ужицу (47.552 динара), Суботици (47.004 динара), Нишу (46.835 динара), Сремској Митровици (45.612 динара), Ваљеву (44.153 динара), Шапцу (43.331 динара), Зајечару (43.073 динара), Краљеву (42.235 динара) и Лесковцу (40.784 динара).          

5. Посматрано по градовима, у јуну 2018. године куповну моћ изнад просека Републике Србије имали су Београд, Крагујевац, Смедерево и Ниш. У осталим градовима који се статистички прате, просечна месечна нето зарада покрила је Минималну потрошачку корпу, а није била довољна за покриће Просечне потрошачке корпе.

 

Кретање куповне моћи становништва у Републици Србији у 2018. години

 

Месец

Просечна месечна нето зарада по запосленом

(без пореза и доприноса)

Потрошачка корпа

 

Однос потрошачке корпе и зараде

Просечна

Минимална

(3:2)

(4:2)

1

2

3

4

5

6

Јануар

50.048

69.896,99

36.214,22

1,40

0,72

 

Фебруар

47.819

70.169,50

36.357,94

1,48

0,76

 

Март

49.400

70.292,73

36.419,03

1,42

0,74

 

Април

49.117

70.668,55

36.637,79

1,44

0,75

 

Мај

50.377

71.019,39

36.993,06

1,41

0,73

 

Јун

49.226

71.092,19

36.981,97

1,44

0,75