Ministarstvo spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija na osnovu podataka RZS-a objavilo je na svom sajtu podatke o kretanju kupovne moći stanovništva i potrošačkoj korpi za jun 2018. godine.

Prema tim podacima, kupovna moć merena odnosom Prosečne odnosno Minimalne potrošačke korpe i prosečne neto zarade u junu 2018. Godine neznatno je manja u odnosu na prethodni mesec, pre svega zbog manjeg smanjenja prosečne mesečne neto zarade. Vrednost Prosečne potrošačke korpe neznatno je povećana u odnosu na prethodni mesec, a vrednost Minimalne potrošačke neznatno je smanjena u odnosu na prethodni mesec.

1. Prosečna potrošačka korpa za mesec jun 2018. godine iznosila je 71.092,19  dinara i veća je od Prosečne potrošačke korpe iz prethodnog meseca za 72,80 dinara ili za 0,1%. U odnosu na jun 2017. godine Prosečna potrošačka korpa veća je za 2,2%.

Minimalna potrošačka korpa za jun 2018. godine iznosila je 36.981,97 dinara i manja je za 11,0 dinara ili 0,03% u odnosu na Minimalnu potrošačku korpu iz prethodnog meseca. U odnosu na jun 2017. godine Minimalna potrošačka korpa veća je za 2,5%.

 2. Prosečna zarada (bruto) obračunata za jun 2018. godine iznosila je 68.047 dinara, dok je prosečna zarada bez poreza i doprinosa (neto) iznosila 49.226 dinara. Kumulativni rast bruto zarada u periodu januar–jun 2018. godine, u odnosu na isti period prošle godine, iznosio je 5,5% nominalno, odnosno 3,7% realno. Istovremeno, neto zarade su porasle za 6,0% nominalno i za 4,2% realno.

U odnosu na isti mesec prethodne godine, prosečna bruto zarada za jun nominalno je veća za 5,3%, a realno za 2,9%, dok je prosečna neto zarada veća za 5,8% nominalno, a za 3,4% realno.

Prosečna neto zarada za jun 2018. godine iznosila je 417 evra.

3. Za pokriće Prosečne potrošačke korpe u junu 2018. godine bilo je potrebno 1,44 prosečnih zarada, a za pokriće Minimalne korpe bilo je dovoljno 0,75 prosečne zarade.

Za pokriće Prosečne potrošačke korpe u junu 2017. godine bilo je potrebno 1,41 prosečnih zarada, a za pokriće Minimalne korpe bilo je dovoljno 0,73 prosečne zarade.

4. Prosečna mesečna neto zarada po zaposlenom u Republici Srbiji u junu 2018. godine iznosila je 49.226 dinara.

Posmatrano po gradovima, natprosečnu neto zaradu u junu 2018. Godine statistika je registrovala u Beogradu (60.149 dinara) i Novom Sadu (53.302 dinara).

Prosečna mesečna zarada ispod proseka Republike Srbije u junu 2018. Godine zabeležena je u Zrenjaninu (48.932 dinara), Smederevu (48.534 dinara), Pančevu (47.945 dinara), Kragujevcu (47.652 dinara), Užicu (47.552 dinara), Subotici (47.004 dinara), Nišu (46.835 dinara), Sremskoj Mitrovici (45.612 dinara), Valjevu (44.153 dinara), Šapcu (43.331 dinara), Zaječaru (43.073 dinara), Kraljevu (42.235 dinara) i Leskovcu (40.784 dinara).          

5. Posmatrano po gradovima, u junu 2018. godine kupovnu moć iznad proseka Republike Srbije imali su Beograd, Kragujevac, Smederevo i Niš. U ostalim gradovima koji se statistički prate, prosečna mesečna neto zarada pokrila je Minimalnu potrošačku korpu, a nije bila dovoljna za pokriće Prosečne potrošačke korpe.

 

Kretanje kupovne moći stanovništva u Republici Srbiji u 2018. godini

 

Mesec

Prosečna mesečna neto zarada po zaposlenom

(bez poreza i doprinosa)

Potrošačka korpa

 

Odnos potrošačke korpe i zarade

Prosečna

Minimalna

(3:2)

(4:2)

1

2

3

4

5

6

Januar

50.048

69.896,99

36.214,22

1,40

0,72

 

Februar

47.819

70.169,50

36.357,94

1,48

0,76

 

Mart

49.400

70.292,73

36.419,03

1,42

0,74

 

April

49.117

70.668,55

36.637,79

1,44

0,75

 

Maj

50.377

71.019,39

36.993,06

1,41

0,73

 

Jun

49.226

71.092,19

36.981,97

1,44

0,75