Ministarstvo spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija je na osnovu podataka RZS-a objavilo na svom sajtu podatke o kretanju kupovne moći stanovništva i potrošačkoj korpi za jun 2017. godine.

Prema tim podacima, kupovna moć merena odnosom Prosečne, odnosno Minimalne potrošačke korpe i prosečne neto zarade u junu 2017. godine, veća je u odnosu na prethodni mesec, pre svega zbog povećanja prosečne mesečne neto zarade. Vrednosti Prosečne, odnosno Minimalne potrošačke korpe neznatno su povećane u odnosu na prethodni mesec.

1. Prosečna potrošačka korpa za mesec jun 2017. godine iznosila je 69.566,08 dinara i veća je od Prosečne potrošačke korpe iz prethodnog meseca za 0,25% ili 176,07 dinara. U odnosu na jun 2016. godine Prosečna potrošačka korpa veća je za 3,78%.

Minimalna potrošačka korpa za jun 2017. godine iznosila je 36.090,14. dinara i veća je za 0,16% ili 59 dinara u odnosu na Minimalnu potrošačku korpu iz prethodnog meseca. U odnosu na jun 2016. godine Prosečna potrošačka korpa veća je za 3,52%.

2. Prosečna mesečna zarada bez poreza i doprinosa, isplaćena u junu 2017. godine u Republici Srbiji, iznosila je 49.238 dinara. U odnosu na prosečnu zaradu bez poreza i doprinosa, isplaćenu u junu 2016. godine, nominalno je veća za 6% a realno za 2,3%.

Prosečna zarada bez poreza i doprinosa, isplaćena u periodu januar–jun 2017. godine u Republici Srbiji, u odnosu na prosečnu zaradu bez poreza i doprinosa, isplaćenu u periodu januar–jun 2016. godine, nominalno je veća za 4,4% i realno je veća za 1%.

3. Za pokriće Prosečne potrošačke korpe u junu 2017. godine bilo je potrebno 1,41 prosečnih zarada, a za pokriće Minimalne korpe bilo je dovoljno 0,73 prosečne zarade.

Za pokriće Prosečne potrošačke korpe u junu 2016. godine bilo je potrebno 1,44 prosečnih zarada, a za pokriće Minimalne korpe bilo je dovoljno 0,75 prosečne zarade.

4. Prosečna mesečna neto zarada po zaposlenom u Republici Srbiji, u junu 2017. godine iznosila je 49.238 dinara.

Posmatrano po gradovima, natprosečnu neto zaradu u junu 2017. godine statistika je registrovala u Smederevu (65.184 dinara), Beogradu (61.159 dinara), Novom Sadu (57.476 dinara) i Pančevu (49.246 dinara).

Prosečna mesečna zarada ispod proseka Republike Srbije u junu 2017. godine zabeležena je u Užicu (48.677 dinara), Subotici (47.231 dinara), Sremskoj Mitrovici (46.001 dinara), Zrenjaninu (45.539 dinara), Šapcu (44.301 dinara), Kragujevcu (44.215 dinara), Nišu (42.180 dinara), Valjevu (41.642 dinara), Zaječaru (41.527 dinara), Kraljevu (41.213 dinara) i Leskovcu (36.988 dinara).

5. Posmatrano po gradovima, u junu 2017. godine kupovnu moć iznad proseka Republike imali su Beograd, Novi Sad i Užice. U ostalim gradovima koji se statistički prate, prosečna mesečna neto zarada pokrila je Minimalnu potrošačku korpu, a nije bila  dovoljna za pokriće Prosečne potrošačke korpe.

6. Posmatrano po delatnostima, a u odnosu na prosek neto zarade u Republici (49.238 dinara), u junu 2017. godine najveću neto zaradu statistika je registrovala u Upravljačkim delatnostima i savetovanju (180.644 dinara), u delatnosti Vazdušnog saobraćaja (165.358 dinara) i u Računarskom programiranju i konsultantskim delatnostima (160.891 dinara).

Najniža neto zarada registrovana je u delatnosti Uklanjanje otpadnih voda (19.561 dinara), delatnosti Kinematografske, televizijske i muzičke produkcije (21.460 dinara) i u delatnosti Putničkih agencija, tur-operatera i rezervacija (22.108 dinara). 

 

Kretanje kupovne moći stanovništva u Republici Srbiji u 2017. godini

 

Mesec

Prosečna mesečna neto zarada po zaposlenom

(bez poreza i doprinosa)

Potrošačka korpa

 

Odnos potrošačke korpe i zarade

Prosečna

Minimalna

(3:2)

(4:2)

1

2

3

4

5

6

Januar 2017.

41.508

68.563,72

35.517,60

1,65

0,86

 

Februar 2017.

46.990

69.131,24

35.876,52

1,47

0,76

 

Mart 2017.

47.814

69.194,20

35.962,87

1,45

0,75

 

April

49.635

69.725,05

36.228,44

1,40

0,73

 

Maj

47.136

69.390,01

36.031,09

1,47

0,76

 

Jun

49.238

69.566,08

36.090,14

1,41

0,73