Ministarstvo spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija, na osnovu podataka RZS-a, objavilo je na svom sajtu podatke o kretanju kupovne moći stanovništva i potrošačkoj korpi za jun 2016. godine.
Prema tim podacima, kupovna moć merena odnosom prosečne neto zarade i Prosečne, odnosno Minimalne potrošačke korpe u junu 2016. godine je veća je u odnosu na prethodni mesec, zahvaljujući povećanju prosečne neto zarade, kao i smanjenju vrednosti obe potrošačke korpe.
1. Prosečna potrošačka korpa za mesec jun 2016. godine iznosila je 67.031,62 dinara i manja je od Prosečne potrošačke korpe iz prethodnog meseca za 0,13% ili 85,46 dinara.
U odnosu na jun 2015. godine Prosečna potrošačka korpa manja je za 0,05%.
Minimalna potrošačka korpa za jun 2016. godine iznosila je 34.862,17 dinara i manja je za 0,29% ili 103,27 dinara, u odnosu na Minimalnu potrošačku korpu iz prethodnog meseca.
U odnosu na jun 2015. godine Minimalna potrošačka korpa veća je za 0,21%.
2. Prosečna mesečna zarada bez poreza i doprinosa isplaćena u junu 2016. godine u Republici Srbiji iznosila je 46.450 dinara.
U odnosu na prosečnu zaradu bez poreza i doprinosa isplaćenu u maju 2016. godine, nominalno je veća za 5,7% i realno je veća za 5,6%.
Prosečna zarada bez poreza i doprinosa isplaćena u junu 2016. godine nominalno je veća za 4,2%, a realno je veća za 3,9% u odnosu na prosečnu zaradu bez poreza i doprinosa isplaćenu u junu 2015. godine.
Prosečna zarada bez poreza i doprinosa isplaćena u periodu januar–jun 2016. godine, nominalno je veća za 4,3% i realno je veća za 3,3% u odnosu na prosečnu zaradu bez poreza i doprinosa isplaćenu u periodu januar – jun 2015. godine.
3. Za pokriće Prosečne potrošačke korpe u junu 2016. godine bilo je potrebno 1,44 prosečnih zarada, a za pokriće Minimalne korpe bilo je dovoljno 0,75 prosečne zarade.
U maju 2016. godine za pokriće Prosečne potrošačke korpe bilo je potrebno 1,53 prosečnih zarada, a za pokriće Minimalne korpe bilo je dovoljno 0,80 prosečne zarade.
U januaru 2016. godine za pokriće Prosečne potrošačke korpe bilo je potrebno 1,66  prosečnih zarada, a za pokriće  Minimalne korpe bilo je dovoljno 0,87 prosečne zarade.
U junu 2015. godine za pokriće Prosečne potrošačke korpe bilo je potrebno 1,50 prosečnih zarada, a za pokriće  Minimalne korpe bilo je dovoljno 0,78 prosečne zarade.
4. Prosečna mesečna neto zarada po zaposlenom u Republici u junu 2016. godine, iznosila je 46.450 dinara.
Posmatrano po gradovima, natprosečnu neto zaradu u junu 2016. godine, statistika je registrovala u Smederevu (61.674 dinara), Beogradu (57.227 dinara) i Novom Sadu (53.706 dinara) i Pančevu (48.444 dinara). Prosečna mesečna zarada ispod proseka Republike u junu 2016. godine, zabeležena je u Užicu (45.597 dinara), Subotici (44.442 dinara), Zrenjaninu (43.930 dinara), S. Mitrovici (42.365 dinara), Nišu (42.245 dinara), Šapcu (41.979 dinara), Kragujevcu (41.625 dinara), Zaječaru (40.652 dinara), Valjevu (39.680 dinara), Kraljevu (39.274 dinara) i Leskovcu (35.893 dinara).
5. Posmatrano po gradovima, u junu 2016. godine kupovnu moć iznad proseka Republike imali su Smederevo, Beograd i Novi Sad. U Smederevu je prosečna neto zarada pokrila obe potrošačke korpe. U  Užicu kupovna  moć je bila na nivou Republike, a u svim ostalim gradovima, koji se statistički prate, prosečna mesečna neto zarada je pokrila  Minimalnu potrošačku korpu, a nije bila dovoljna za pokriće Prosečne potrošačke korpe.
6. Posmatrano po delatnostima, a u odnosu na prosek neto zarade u Republici (46.450 dinara) u junu 2016. godine, najveću neto zaradu statistika je registrovala u Upravljačkim delatnostima i savetovanju (155.327 dinara), Vazdušnom saobraćaju (155.215 dinara) i u uslužnim delatnostima u rudarstvu (147.153 dinara). Najniža neto zarada registrovana je u Delatnosti putničkih agencija, turoperatora i rezervacija (20.461 dinara), Kinematografskoj, televizijskoj i muzičkoj produkciji (22.154 dinara) i Iznajmljivanju i lizingu (23.077 dinara).

Kretanje kupovne moći stanovništva u Republici Srbiji u 2016. godini

Mesec

Prosečna mesečna neto zarada po zaposlenom

(bez poreza i doprinosa)

Potrošačka korpa

 

Odnos potrošačke korpe i zarade

Prosečna

Minimalna

(3:2)

(4:2)

1

2

3

4

5

6

januar

40.443

67.277,45

35.027,65

1.66

0.87

 

februar

44.450

67.150,62

35.037,96

1,51

0,79

 

mart

45.870

67.036,72

34.961,15

1,46

0,76

 

april

49.249

67.098,10

34.943,51

1,36

0,71

 

maj

43.951

67.117,80

34.965,44

1,53

0,80

 

jun

46.450

67.031,62

34.862,17

1,44

0,75