Министарство спољне и унутрашње трговине и телекомуникација, на основу података РЗС-а, објавило је на свом сајту податке о кретању куповне моћи становништва и потрошачкој корпи за јун 2016. године.
Према тим подацима, куповна моћ мерена односом просечне нето зараде и Просечне, односно Минималне потрошачке корпе у јуну 2016. године је већа је у односу на претходни месец, захваљујући повећању просечне нето зараде, као и смањењу вредности обе потрошачке корпе.
1. Просечна потрошачка корпа за месец јун 2016. године износила је 67.031,62 динара и мања је од Просечне потрошачке корпе из претходног месеца за 0,13% или 85,46 динара.
У односу на јун 2015. године Просечна потрошачка корпа мања је за 0,05%.
Минимална потрошачка корпа за јун 2016. године износила је 34.862,17 динара и мања је за 0,29% или 103,27 динара, у односу на Минималну потрошачку корпу из претходног месеца.
У односу на јун 2015. године Минимална потрошачка корпа већа је за 0,21%.
2. Просечна месечна зарада без пореза и доприноса исплаћена у јуну 2016. године у Републици Србији износила је 46.450 динара.
У односу на просечну зараду без пореза и доприноса исплаћену у мају 2016. године, номинално је већа за 5,7% и реално је већа за 5,6%.
Просечна зарада без пореза и доприноса исплаћена у јуну 2016. године номинално је већа за 4,2%, а реално је већа за 3,9% у односу на просечну зараду без пореза и доприноса исплаћену у јуну 2015. године.
Просечна зарада без пореза и доприноса исплаћена у периоду јануар–јун 2016. године, номинално је већа за 4,3% и реално је већа за 3,3% у односу на просечну зараду без пореза и доприноса исплаћену у периоду јануар – јун 2015. године.
3. За покриће Просечне потрошачке корпе у јуну 2016. године било је потребно 1,44 просечних зарада, а за покриће Минималне корпе било је довољно 0,75 просечне зараде.
У мају 2016. године за покриће Просечне потрошачке корпе било је потребно 1,53 просечних зарада, а за покриће Минималне корпе било је довољно 0,80 просечне зараде.
У јануару 2016. године за покриће Просечне потрошачке корпе било је потребно 1,66  просечних зарада, а за покриће  Минималне корпе било је довољно 0,87 просечне зараде.
У јуну 2015. године за покриће Просечне потрошачке корпе било је потребно 1,50 просечних зарада, а за покриће  Минималне корпе било је довољно 0,78 просечне зараде.
4. Просечна месечна нето зарада по запосленом у Републици у јуну 2016. године, износила је 46.450 динара.
Посматрано по градовима, натпросечну нето зараду у јуну 2016. године, статистика је регистровала у Смедереву (61.674 динара), Београду (57.227 динара) и Новом Саду (53.706 динара) и Панчеву (48.444 динара). Просечна месечна зарада испод просека Републике у јуну 2016. године, забележена је у Ужицу (45.597 динара), Суботици (44.442 динара), Зрењанину (43.930 динара), С. Митровици (42.365 динара), Нишу (42.245 динара), Шапцу (41.979 динара), Крагујевцу (41.625 динара), Зајечару (40.652 динара), Ваљеву (39.680 динара), Краљеву (39.274 динара) и Лесковцу (35.893 динара).
5. Посматрано по градовима, у јуну 2016. године куповну моћ изнад просека Републике имали су Смедерево, Београд и Нови Сад. У Смедереву је просечна нето зарада покрила обе потрошачке корпе. У  Ужицу куповна  моћ је била на нивоу Републике, а у свим осталим градовима, који се статистички прате, просечна месечна нето зарада је покрила  Минималну потрошачку корпу, а није била довољна за покриће Просечне потрошачке корпе.
6. Посматрано по делатностима, а у односу на просек нето зараде у Републици (46.450 динара) у јуну 2016. године, највећу нето зараду статистика је регистровала у Управљачким делатностима и саветовању (155.327 динара), Ваздушном саобраћају (155.215 динара) и у услужним делатностима у рударству (147.153 динара). Најнижа нето зарада регистрована је у Делатности путничких агенција, туроператора и резервација (20.461 динара), Кинематографској, телевизијској и музичкој продукцији (22.154 динара) и Изнајмљивању и лизингу (23.077 динара).

Кретање куповне моћи становништва у Републици Србији у 2016. години

Месец

Просечна месечна нето зарада по запосленом

(без пореза и доприноса)

Потрошачка корпа

 

Однос потрошачке корпе и зараде

Просечна

Минимална

(3:2)

(4:2)

1

2

3

4

5

6

jануар

40.443

67.277,45

35.027,65

1.66

0.87

 

фебруар

44.450

67.150,62

35.037,96

1,51

0,79

 

март

45.870

67.036,72

34.961,15

1,46

0,76

 

април

49.249

67.098,10

34.943,51

1,36

0,71

 

мај

43.951

67.117,80

34.965,44

1,53

0,80

 

јун

46.450

67.031,62

34.862,17

1,44

0,75