Ministarstvo spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija na osnovu podataka RZS-a objavilo je na svom sajtu podatke o kretanju kupovne moći stanovništva i potrošačkoj korpi za jul 2018. godine.

Prema tim podacima, kupovna moć, merena odnosom Prosečne odnosno Minimalne potrošačke korpe i prosečne neto zarade u julu 2018. godine, jeste na nivou prethodnog meseca.

1. Prosečna potrošačka korpa za mesec jul 2018. godine iznosila je 70.957,52 dinara i manja je od Prosečne potrošačke korpe iz prethodnog meseca za 134,67 dinara ili za 0,19%. U odnosu na jul 2017. godine Prosečna potrošačka korpa veća je za 2,2%.

Minimalna potrošačka korpa za jul 2018. godine iznosila je 36.813,41 dinar i manja je za 168,56 dinara ili 0,46% u odnosu na Minimalnu potrošačku korpu iz prethodnog meseca. U odnosu na jul 2017. godine Minimalna potrošačka korpa veća je za 2,06%.

2. Prosečna zarada (bruto) obračunata za jul 2018. godine iznosila je 68.029 dinara, dok je prosečna zarada bez poreza i doprinosa (neto) iznosila 49.202 dinara.

Kumulativni rast bruto zarada u periodu januar–jul 2018. godine, u odnosu na isti period prošle godine, iznosio je 5,8% nominalno, odnosno 3,9% realno. Istovremeno, neto zarade su porasle za 6,2% nominalno i za 4,3% realno.

U odnosu na isti mesec prethodne godine prosečna bruto zarada za jul nominalno je veća za 7,4%, a realno za 4,9%, dok je prosečna neto zarada veća za 7,9% nominalno, a za 5,4% realno.

Prosečna neto zarada za jul 2018. godine iznosila je 417 evra.

3. Za pokriće Prosečne potrošačke korpe u julu 2018. godine bilo je potrebno 1,44 prosečnih zarada, a za pokriće Minimalne korpe bilo je dovoljno 0,75 prosečne zarade.

Za pokriće Prosečne potrošačke korpe u julu 2017. godine bilo je potrebno 1,45 prosečnih zarada, a za pokriće Minimalne korpe bilo je dovoljno 0,75 prosečne zarade.

4. Prosečna mesečna neto zarada po zaposlenom u Republici Srbiji u julu 2018. godine iznosila je 49.202 dinara.

Posmatrano po gradovima, natprosečnu neto zaradu u julu 2018. godine statistika je registrovala u Beogradu (60.176 dinara), Novom Sadu (53.671 dinara) i Pančevu (49.735 dinara).

Prosečna mesečna zarada ispod proseka Republike Srbije u julu  2018. godine zabeležena je u Smederevu (48.395), Zrenjaninu (47.989 dinara), Užicu (47.659 dinara), Kragujevcu (47.148 dinara), Subotici (45.893 dinara), Nišu (45.859 dinara), Sremskoj Mitrovici (45.720 dinara), Valjevu (43.941 dinara), Šapcu (43.658 dinara), Zaječaru (43.435 dinara), Kraljevu (42.272 dinara) i Leskovcu (40.095 dinara).        

5. Posmatrano po gradovima, u julu 2018. godine kupovnu moć iznad proseka Republike Srbije imali su Beograd, Smederevo i Kragujevac. U ostalim gradovima koji se statistički prate, prosečna mesečna neto zarada pokrila je Minimalnu potrošačku korpu, a nije bila dovoljna za pokriće Prosečne potrošačke korpe.

Kretanje kupovne moći stanovništva u Republici Srbiji u 2018. godini

 

Mesec

Prosečna mesečna neto zarada po zaposlenom

(bez poreza i doprinosa)

Potrošačka korpa

 

Odnos potrošačke korpe i zarade

Prosečna

Minimalna

(3 : 2)

(4 : 2)

1

2

3

4

5

6

Januar

50.048

69.896,99

36.214,22

1,40

0,72

 

Februar

47.819

70.169,50

36.357,94

1,48

0,76

 

Mart

49.400

70.292,73

36.419,03

1,42

0,74

 

April

49.117

70.668,55

36.637,79

1,44

0,75

 

Maj

50.377

71.019,39

36.993,06

1,41

0,73

 

Jun

49.226

71.092,19

36.981,97

1,44

0,75

 

Jul

49.202

70.957,52

36.813,41

1,44

0,75