Министарство спољне и унутрашње трговине и телекомуникација на основу података РЗС-а објавило је на свом сајту податке о кретању куповне моћи становништва и потрошачкој корпи за јул 2018. године.

Према тим подацима, куповна моћ, мерена односом Просечне односно Минималне потрошачке корпе и просечне нето зараде у јулу 2018. године, јесте на нивоу претходног месеца.

1. Просечна потрошачка корпа за месец јул 2018. године износила је 70.957,52 динара и мања је од Просечне потрошачке корпе из претходног месеца за 134,67 динара или за 0,19%. У односу на јул 2017. године Просечна потрошачка корпа већа је за 2,2%.

Минимална потрошачка корпа за јул 2018. године износила је 36.813,41 динар и мања је за 168,56 динара или 0,46% у односу на Минималну потрошачку корпу из претходног месеца. У односу на јул 2017. године Минимална потрошачка корпа већа је за 2,06%.

2. Просечна зарада (бруто) обрачуната за јул 2018. године износила је 68.029 динара, док је просечна зарада без пореза и доприноса (нето) износила 49.202 динара.

Кумулативни раст бруто зарада у периоду јануар–јул 2018. године, у односу на исти период прошле године, износио је 5,8% номинално, односно 3,9% реално. Истовремено, нето зараде су порасле за 6,2% номинално и за 4,3% реално.

У односу на исти месец претходне године просечна бруто зарада за јул номинално је већа за 7,4%, а реално за 4,9%, док је просечна нето зарада већа за 7,9% номинално, а за 5,4% реално.

Просечна нето зарада за јул 2018. године износила је 417 евра.

3. За покриће Просечне потрошачке корпе у јулу 2018. године било је потребно 1,44 просечних зарада, а за покриће Минималне корпе било је довољно 0,75 просечне зараде.

За покриће Просечне потрошачке корпе у јулу 2017. године било је потребно 1,45 просечних зарада, а за покриће Минималне корпе било је довољно 0,75 просечне зараде.

4. Просечна месечна нето зарада по запосленом у Републици Србији у јулу 2018. године износила је 49.202 динара.

Посматрано по градовима, натпросечну нето зараду у јулу 2018. године статистика је регистровала у Београду (60.176 динара), Новом Саду (53.671 динара) и Панчеву (49.735 динара).

Просечна месечна зарада испод просека Републике Србије у јулу  2018. године забележена је у Смедереву (48.395), Зрењанину (47.989 динара), Ужицу (47.659 динара), Крагујевцу (47.148 динара), Суботици (45.893 динара), Нишу (45.859 динара), Сремској Митровици (45.720 динара), Ваљеву (43.941 динара), Шапцу (43.658 динара), Зајечару (43.435 динара), Краљеву (42.272 динара) и Лесковцу (40.095 динара).        

5. Посматрано по градовима, у јулу 2018. године куповну моћ изнад просека Републике Србије имали су Београд, Смедерево и Крагујевац. У осталим градовима који се статистички прате, просечна месечна нето зарада покрила је Минималну потрошачку корпу, а није била довољна за покриће Просечне потрошачке корпе.

Кретање куповне моћи становништва у Републици Србији у 2018. години

 

Месец

Просечна месечна нето зарада по запосленом

(без пореза и доприноса)

Потрошачка корпа

 

Однос потрошачке корпе и зараде

Просечна

Минимална

(3 : 2)

(4 : 2)

1

2

3

4

5

6

Јануар

50.048

69.896,99

36.214,22

1,40

0,72

 

Фебруар

47.819

70.169,50

36.357,94

1,48

0,76

 

Март

49.400

70.292,73

36.419,03

1,42

0,74

 

Април

49.117

70.668,55

36.637,79

1,44

0,75

 

Мај

50.377

71.019,39

36.993,06

1,41

0,73

 

Јун

49.226

71.092,19

36.981,97

1,44

0,75

 

Јул

49.202

70.957,52

36.813,41

1,44

0,75