800×600

Ministarstvo
spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija, na osnovu podataka RZS-a,
objavilo je na svom sajtu podatke o kretanju kupovne moći stanovništva i
potrošačkoj korpi za jul 2017. godine.

Prema
tim podacima, kupovna moć merena odnosom Prosečne, odnosno
Minimalne potrošačke korpe i prosečne neto zarade u julu 2017. godine, manja je u odnosu na prethodni
mesec, pre svega zbog smanjenja prosečne mesečne neto zarade. Vrednosti Prosečne, odnosno Minimalne potrošačke korpe su neznatno smanjene u odnosu
na prethodni mesec.

1. Prosečna potrošačka korpa za mesec jul 2017. godine iznosila je 69.511,12 dinara
i manja je od Prosečne potrošačke korpe iz
prethodnog meseca za 0,08% ili 54,96 dinara. U
odnosu na jul 2016. godine Prosečna potrošačka korpa veća je za 3,53%.

Minimalna potrošačka korpa za jul
2017. godine iznosila je 36.069,32. dinara i manja je za 0,06%
ili 20,82 dinara u odnosu na Minimalnu potrošačku korpu iz prethodnog meseca. U odnosu na jul 2016. godine Prosečna potrošačka korpa veća je za 3,39%.

2. Prosečna
mesečna zarada bez poreza i doprinosa isplaćena u julu
2017. godine, u Republici
Srbiji iznosila je 48.101 dinara. U odnosu na prosečnu zaradu bez poreza i
doprinosa isplaćenu u junu 2017. godine nominalno je manja za 2,3%, a i realno
je manja za 1,9%. U odnosu na prosečnu zaradu bez poreza i doprinosa isplaćenu u
julu 2016. godine nominalno je veća za 3,9%, a realno je veća za 0,7%.

Prosečna zarada bez poreza i doprinosa
isplaćena u periodu januar–jul
2017. godine u Republici
Srbiji, u odnosu na prosečnu zaradu bez poreza i doprinosa isplaćenu u periodu
januar–jul 2016. godine, nominalno je veća za 4,3% i realno je veća za 0,9%.

3. Za pokriće Prosečne potrošačke korpe u julu 2017. godine bilo
je potrebno 1,45 prosečnih zarada, a za pokriće Minimalne korpe bilo je dovoljno
0,75 prosečne zarade.

Za pokriće Prosečne potrošačke korpe u julu
2016.
godine bilo je
potrebno 1,45 prosečnih zarada, a za pokriće Minimalne
korpe bilo je dovoljno 0,75 prosečne zarade.

4. Prosečna mesečna neto zarada po zaposlenom u Republici Srbiji
u julu 2017. godine iznosila je 48.101 dinara.

Posmatrano po gradovima:

natprosečnu neto zaradu u julu
2017. godine
statistika je registrovala u Beogradu (60.506 dinara), Novom Sadu (53.834
dinara) i Smederevu (49.585 dinara);

– prosečna mesečna zarada ispod proseka Republike
Srbije u julu 2017. godine zabeležena je u Užicu
(47.925 dinara), Pančevu
(47.327 dinara), Sremskoj
Mitrovici (45.864 dinara), Subotici (45.823 dinara), Zrenjaninu (45.662 dinara), Kragujevcu (44.611 dinara), Valjevu (43.739 dinara), Zaječaru (43.088 dinara), Nišu
(42.863 dinara), Šapcu
(41.468 dinara), Kraljevu (40.408 dinara) i Leskovcu (37.594 dinara).

5. Posmatrano po gradovima, u julu 2017. godine kupovnu moć iznad proseka Republike imali su Beograd, Smederevo, Užice i Novi Sad. U ostalim gradovima koji se statistički prate, prosečna mesečna neto
zarada pokrila je Minimalnu potrošačku korpu, a nije bila dovoljna za pokriće Prosečne
potrošačke korpe.

6. Posmatrano po delatnostima, a u odnosu na prosek neto zarade
u Republici (48.101 dinara), u julu 2017. godine najveću neto zaradu
statistika je registrovala u delatnosti
Vazdušnog saobraćaja
(174.175 dinara), delatnosti Proizvodnje duvanskih proizvoda
(140.456 dinara) i u Uslužnim delatnostima u rudarstvu (130.386 dinara).

Najniža neto zarada registrovana
je u delatnostima Kinematografske, televizijske i muzičke produkcije (23.032
dinara), u delatnostima Putničkih agencija, tur-

-operatera i rezervacija (23.156
dinara) i u delatnostima Iznajmljivanja i lizinga   (23.418 dinara).

 

Kretanje kupovne moći stanovništva u Republici
Srbiji u 2017. godini

 

Mesec

Prosečna mesečna neto zarada po zaposlenom

(bez poreza i doprinosa)

Potrošačka korpa

 

Odnos potrošačke korpe i zarade

Prosečna

Minimalna

(3:2)

(4:2)

1

2

3

4

5

6

Januar
2017.

41.508

68.563,72

35.517,60

1,65

0,86

 

Februar
2017.

46.990

69.131,24

35.876,52

1,47

0,76

 

Mart
2017.

47.814

69.194,20

35.962,87

1,45

0,75

 

April

49.635

69.725,05

36.228,44

1,40

0,73

 

Maj

47.136

69.390,01

36.031,09

1,47

0,76

 

Jun

49.238

69.566,08

36.090,14

1,41

0,73

 

Jul

48.101

69.511,12

36.069,32

1,45

0,75

 

 

<<