Ministarstvo spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija, na osnovu podataka RZS-a, objavilo je na svom sajtu podatke o kretanju kupovne moći stanovništva i potrošačkoj korpi za jul 2016. godine.

Prema tim podacima, kupovna moć merena odnosom prosečne neto zarade i Prosečne, odnosno Minimalne potrošačke korpe u julu 2016. godine, nalazi se na približnom nivou u odnosu na prethodni mesec.

1. Prosečna potrošačka korpa za mesec jul 2016. godine, iznosila je 67.143,82 dinara, i veća je od Prosečne potrošačke korpe iz prethodnog meseca za 0,17% ili 112,2 dinara.

U odnosu na jul 2015. godine, Prosečna potrošačka korpa manja je za 0,50%.

Minimalna potrošačka korpa za jul 2016. godine, iznosila je 34.887,54 dinara i veća je za 0,07% ili 25,37 dinara, u odnosu na Minimalnu potrošačku korpu iz prethodnog meseca.

U odnosu na jul 2015. godine, Minimalna potrošačka korpa veća je za 0,65%.

2. Prosečna mesečna zarada bez poreza i doprinosa isplaćena u julu 2016. godine, u Republici Srbiji iznosila je 46.280 dinara.

U poređenju sa prosečnom zaradom bez poreza i doprinosa isplaćenom u junu 2016. godine, nominalno je manja za 0,4% i realno je manja za 0,3%.

Prosečna zarada bez poreza i doprinosa isplaćena u julu 2016. godine, nominalno je veća za 1,5, a realno je veća za 0,3% u odnosu na prosečnu zaradu bez poreza i doprinosa isplaćenu u julu 2015. godine.

Prosečna zarada bez poreza i doprinosa isplaćena u periodu januar – jul 2016. godine, nominalno je veća za 3,9% i realno je veća za 2,9% u odnosu na prosečnu zaradu bez poreza i doprinosa isplaćenu u periodu januar – jul 2015. godine.

3. Za pokriće Prosečne potrošačke korpe u julu 2016. godine, bilo je potrebno 1,45 prosečnih zarada, a za pokriće Minimalne korpe bilo je dovoljno 0,75 prosečne zarade.

U junu 2016. godine, za pokriće Prosečne potrošačke korpe bilo je potrebno 1,44 prosečnih zarada, a za pokriće Minimalne korpe bilo je dovoljno 0,75 prosečne zarade.

U januaru 2016. godine, za pokriće Prosečne potrošačke korpe bilo je potrebno 1,66  prosečnih zarada, a za pokriće Minimalne korpe bilo je dovoljno 0,87 prosečne zarade.

U julu 2015. godine, za pokriće Prosečne potrošačke korpe bilo je potrebno 1,46 prosečnih zarada, a za pokriće Minimalne korpe bilo je dovoljno 0,76 prosečne zarade.

4. Prosečna mesečna neto zarada po zaposlenom u Republici u julu 2016. godine, iznosila je 46.280 dinara.

Posmatrano po gradovima, natprosečnu neto zaradu u julu 2016. godine, statistika je registrovala u Beogradu (58.036 dinara), Novom Sadu (51.628 dinara), Smederevu (47.902 dinara) i Pančevu (46.837 dinara). Prosečna mesečna zarada ispod proseka Republike u julu 2016. godine, zabeležena je u Užicu (45.918 dinara), Zrenjaninu (44.069 dinara), S. Mitrovici (43.577 dinara), Subotici (43.368 dinara), Kragujevcu (43.198 dinara), Valjevu (42.178 dinara), Nišu (41.928 dinara), Šapcu (40.319 dinara), Zaječaru (40.006 dinara), Kraljevu (37.778 dinara) i Leskovcu (35.293 dinara).

5. Posmatrano po gradovima, u julu 2016. godine, kupovnu moć iznad proseka Republike imali su Beograd, Smederevo, Užice i Novi Sad. U svim ostalim gradovima, koji se statistički prate, prosečna mesečna neto zarada je pokrila  Novu Minimalnu potrošačku korpu, a nije bila dovoljna za pokriće Nove Prosečne potrošačke korpe.

6. Posmatrano po delatnostima, a u odnosu na prosek neto zarade u Republici (46.280 dinara) u julu 2016. godine, najveću neto zaradu statistika je registrovala u Vazdušnom saobraćaju (151.843 dinara), Računarskom programiranju i konsultanskim delatnostima (147.561 dinara), i u Uslužnim delatnostima u rusdarstvu (132.627 dinara). Najniža neto zarada registrovana je u Delatnosti putničkih agencija, turoperatora i rezervacija (20.706 dinara), Iznajmljivanju i lizingu (23.691 dinara), Kinematografskoj, televizijskoj i muzičkoj produkciji (23.988 dinara).

 

Kretanje kupovne moći stanovništva u Republici Srbiji u 2016. godini

Mesec

Prosečna mesečna neto zarada po zaposlenom

(bez poreza i doprinosa)

Potrošačka korpa

 

Odnos potrošačke korpe i zarade

Prosečna

Minimalna

(3:2)

(4:2)

1

2

3

4

5

6

januar

40.443

67.277,45

35.027,65

1.66

0.87

 

februar

44.450

67.150,62

35.037,96

1,51

0,79

 

mart

45.870

67.036,72

34.961,15

1,46

0,76

 

april

49.249

67.098,10

34.943,51

1,36

0,71

 

maj

43.951

67.117,80

34.965,44

1,53

0,80

 

jun

46.450

67.031,62

34.862,17

1,44

0,75

 

jul

46.280

67.143,82

34.887,54

1,45

0,75