Министарство спољне и унутрашње трговине и телекомуникација, на основу података РЗС-а, објавило је на свом сајту податке о кретању куповне моћи становништва и потрошачкој корпи за јул 2015. године.

Према тим подацима, куповна моћ мерена односом просечне нето зараде и  Просечне, односно Минималне потрошачке корпе у јулу 2015. године је већа у односу на претходни месец, захваљујући, пре свега, повећању просечне месечне нето зараде.

1. Просечна потрошачка корпа за месец јул 2015. године износила је 66.807,27 динара и мања је од Просечне потрошачке корпе из претходног месеца за 0,38% или 258,13 динара.

У односу на јул 2014. године Просечна потрошачка корпа већа је 1,2%.

Минимална потрошачка корпа за јул 2015. године износила је 34.661,60 динара и мања је за 0,36% или 126,26 динара, у односу на Минималну потрошачку корпу из претходног месеца.

У односу на јул 2014. године Минимална потрошачка корпа већа је за 1,14%.

 

2. Просечна месечна зарада без пореза и доприноса исплаћена у јулу  2015. године у Републици Србији износила је 45.601 динара.

У односу на просечну зараду без пореза и доприноса исплаћену у јуну 2015. године, номинално је већа за 2,3% и реално је већа за 3,2%.

Просечна зарада без пореза и доприноса исплаћена у јулу 2015. године у Републици Србији, у односу на просечну зараду без пореза и доприноса исплаћену у јулу 2014. године, номинално је мања за 0,9% и реално је мања за 0,1%.

Просечна зарада без пореза и доприноса  исплаћена у периоду јануар-јул 2015. године у Републици Србији, у односу на просечну зараду без пореза и доприноса исплаћену у периоду јануар-јул 2014. године, номинално је мања за 0,2% и  реално је мања за 1,5%.

 

3. За покриће Просечне потрошачке корпе у јулу 2015. године било је потребно 1,47 просечних зарада, а за покриће Минималне корпе било је довољно 0,76 просечне зараде.

У јануару 2015. године за покриће Просечне потрошачке корпе било је потребно 1,68  просечних зарада, а за покриће  Минималне корпе било је довољно 0,87 просечне зараде.

У јулу 2014. године за покриће Просечне потрошачке корпе било је потребно 1,46 просечних зарада, а за покриће Минималне корпе било је довољно 0,76 просечне зараде.

 

4. Просечна месечна нето зарада по запосленом у Републици у јулу 2015. године, износила је 45.601 динара.

Посматрано по градовима, натпросечну нето зараду у јулу 2015. године, статистика је регистровала у Београду (56.943 динара), Новом Саду (52.563 динара), Смедереву (48.546 динара) и Панчеву (47.750 динара). Просечна месечна зарада испод просека Републике у јулу 2015. године, забележена је у С. Митровици (44.091 динара), Зрењанину (43.694 динара), Зајечару (43.382 динара), Ужицу (43.230 динара), Крагујевцу (42.446 динара), Суботици (41.638 динара), Нишу (41.086 динара), Шапцу (39.626 динара), Ваљеву (37.724 динара), Краљеву (37.120 динара) и Лесковцу (35.434 динара).

 

5. Посматрано по градовима, у јулу 2015. године куповну моћ изнад просека Републике имали су: Београд, Нови Сад, Смедерево и Зајечар. У свим градовима који се статистички прате просечна месечна нето зарада је покрила Минималну  потрошачку корпу, а није била довољна за покриће Просечне потрошачке корпе.

 

6. Посматрано по делатностима, а у односу на просек нето зараде у Републици (45.601 динара) у јулу 2015. године, највећу нето зараду статистика је регистровала у Услужним делатностима у рударству (172.019 динара), Рачунарском програмирању и консултантским делатностима (169.343 динара) и у Управљачким делатностима и саветовању (144.100 динара). Најнижа нето зарада регистрована је у Делатности путничких агенција, тур-оператора и резервација (19.651 динара), Изнајмљивању и лизингу (21.394 динара) и Производњи одевних предмета (23.649 динара).

 

Кретање куповне моћи становништва у Републици Србији у 2015. години

Година-месец

Просечна месечна нето зарада по запосленом

(без пореза и доприноса)

Потрошачка корпа

 

Однос потрошачке корпе и зараде

Просечна

Минимална

(3:2)

(4:2)

1

2

3

4

5

6

јануар

39.285

65.936,20

34.305,81

1,68

0,87

 

фебруар

42.749

66.330,58

34.550,48

1,55

0,81

 

март

43.121

66.628,74

34.744,38

1,55

0,81

 

април

45.605

67.050.13

34.984.40

1,47

0,77

 

мај

43.964

67.004,99

34.841,72

1,52

0,79

 

јун

44.583

67.065,40

34.787,86

1,50

0,78

 

јул

45.601

66.807,27

34.661,60

1,46

0,76