Ministarstvo spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija, na osnovu podataka RZS-a, objavilo je na svom sajtu podatke o kretanju kupovne moći stanovništva i potrošačkoj korpi za jul 2015. godine.

Prema tim podacima, kupovna moć merena odnosom prosečne neto zarade i  Prosečne, odnosno Minimalne potrošačke korpe u julu 2015. godine je veća u odnosu na prethodni mesec, zahvaljujući, pre svega, povećanju prosečne mesečne neto zarade.

1. Prosečna potrošačka korpa za mesec jul 2015. godine iznosila je 66.807,27 dinara i manja je od Prosečne potrošačke korpe iz prethodnog meseca za 0,38% ili 258,13 dinara.

U odnosu na jul 2014. godine Prosečna potrošačka korpa veća je 1,2%.

Minimalna potrošačka korpa za jul 2015. godine iznosila je 34.661,60 dinara i manja je za 0,36% ili 126,26 dinara, u odnosu na Minimalnu potrošačku korpu iz prethodnog meseca.

U odnosu na jul 2014. godine Minimalna potrošačka korpa veća je za 1,14%.

 

2. Prosečna mesečna zarada bez poreza i doprinosa isplaćena u julu  2015. godine u Republici Srbiji iznosila je 45.601 dinara.

U odnosu na prosečnu zaradu bez poreza i doprinosa isplaćenu u junu 2015. godine, nominalno je veća za 2,3% i realno je veća za 3,2%.

Prosečna zarada bez poreza i doprinosa isplaćena u julu 2015. godine u Republici Srbiji, u odnosu na prosečnu zaradu bez poreza i doprinosa isplaćenu u julu 2014. godine, nominalno je manja za 0,9% i realno je manja za 0,1%.

Prosečna zarada bez poreza i doprinosa  isplaćena u periodu januar-jul 2015. godine u Republici Srbiji, u odnosu na prosečnu zaradu bez poreza i doprinosa isplaćenu u periodu januar-jul 2014. godine, nominalno je manja za 0,2% i  realno je manja za 1,5%.

 

3. Za pokriće Prosečne potrošačke korpe u julu 2015. godine bilo je potrebno 1,47 prosečnih zarada, a za pokriće Minimalne korpe bilo je dovoljno 0,76 prosečne zarade.

U januaru 2015. godine za pokriće Prosečne potrošačke korpe bilo je potrebno 1,68  prosečnih zarada, a za pokriće  Minimalne korpe bilo je dovoljno 0,87 prosečne zarade.

U julu 2014. godine za pokriće Prosečne potrošačke korpe bilo je potrebno 1,46 prosečnih zarada, a za pokriće Minimalne korpe bilo je dovoljno 0,76 prosečne zarade.

 

4. Prosečna mesečna neto zarada po zaposlenom u Republici u julu 2015. godine, iznosila je 45.601 dinara.

Posmatrano po gradovima, natprosečnu neto zaradu u julu 2015. godine, statistika je registrovala u Beogradu (56.943 dinara), Novom Sadu (52.563 dinara), Smederevu (48.546 dinara) i Pančevu (47.750 dinara). Prosečna mesečna zarada ispod proseka Republike u julu 2015. godine, zabeležena je u S. Mitrovici (44.091 dinara), Zrenjaninu (43.694 dinara), Zaječaru (43.382 dinara), Užicu (43.230 dinara), Kragujevcu (42.446 dinara), Subotici (41.638 dinara), Nišu (41.086 dinara), Šapcu (39.626 dinara), Valjevu (37.724 dinara), Kraljevu (37.120 dinara) i Leskovcu (35.434 dinara).

 

5. Posmatrano po gradovima, u julu 2015. godine kupovnu moć iznad proseka Republike imali su: Beograd, Novi Sad, Smederevo i Zaječar. U svim gradovima koji se statistički prate prosečna mesečna neto zarada je pokrila Minimalnu  potrošačku korpu, a nije bila dovoljna za pokriće Prosečne potrošačke korpe.

 

6. Posmatrano po delatnostima, a u odnosu na prosek neto zarade u Republici (45.601 dinara) u julu 2015. godine, najveću neto zaradu statistika je registrovala u Uslužnim delatnostima u rudarstvu (172.019 dinara), Računarskom programiranju i konsultantskim delatnostima (169.343 dinara) i u Upravljačkim delatnostima i savetovanju (144.100 dinara). Najniža neto zarada registrovana je u Delatnosti putničkih agencija, tur-operatora i rezervacija (19.651 dinara), Iznajmljivanju i lizingu (21.394 dinara) i Proizvodnji odevnih predmeta (23.649 dinara).

 

Kretanje kupovne moći stanovništva u Republici Srbiji u 2015. godini

Godina-mesec

Prosečna mesečna neto zarada po zaposlenom

(bez poreza i doprinosa)

Potrošačka korpa

 

Odnos potrošačke korpe i zarade

Prosečna

Minimalna

(3:2)

(4:2)

1

2

3

4

5

6

januar

39.285

65.936,20

34.305,81

1,68

0,87

 

februar

42.749

66.330,58

34.550,48

1,55

0,81

 

mart

43.121

66.628,74

34.744,38

1,55

0,81

 

april

45.605

67.050.13

34.984.40

1,47

0,77

 

maj

43.964

67.004,99

34.841,72

1,52

0,79

 

jun

44.583

67.065,40

34.787,86

1,50

0,78

 

jul

45.601

66.807,27

34.661,60

1,46

0,76