Ministarstvo spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija, na osnovu podataka RZS-a, objavilo je na svom sajtu podatke o kretanju kupovne moći stanovništva i potrošačkoj korpiza januar 2018. godine.

Prema tim podacima, kupovna moć merena odnosom Prosečne, odnosno Minimalne potrošačke korpe i prosečne neto zarade u januaru 2018. godine je manja u odnosu na prethodni mesec, pre svega zbog smanjenja prosečne mesečne neto zarade. Vrednost Prosečne potrošačke i Minimalne potrošačke korpe  je takoreći na istom nivou u odnosu na prethodni mesec.

1. Prosečna potrošačka korpa za mesec januar 2018. godine iznosila je 69.896,99 dinara i manja je od Prosečne potrošačke korpe iz prethodnog meseca za 0,05 dinara. U odnosu na januar 2017. godine Prosečna potrošačka korpa veća je za 1,9%.

Minimalna potrošačka korpa za januar 2018. godine iznosila je 36.214,22 dinara i manja je za 5,45 dinara u odnosu na Minimalnu potrošačku korpu iz prethodnog meseca. U odnosu na januar 2017. godine Minimalna potrošačka korpa veća je za 1,9%.

2. Prosečna zarada bez poreza i doprinosa (neto) obračunata za januar 2018. godine iznosila je 50.048 dinara. U odnosu na prethodni mesec prosečna neto zarada nominalno je veća za 2,7% a realno za 2,4%. U odnosu na isti mesec prethodne godine prosečna neto zarada je veća za 7,2% nominalno a za 5,2% realno. Prosečna neto zarada za januar 2018. godine iznosila je 422 evra, dok je za januar 2017. iznosila 376 evra (Republički zavod za statistiku, počev od januara 2018. godine, prosečne zarade počeo je da računa na osnovu podataka iz evidencije Poreske uprave primenjujući novu metodologiju. Da bi se obezbedila uporedivost podataka prilikom računanja indeksa, podaci za 2017. godinu dobijeni su iz istog izvora i na isti način kao i podaci za 2018. godinu. Prosečni mesečni kurs evra je preuzet sa sajta NBS).       

3. Za pokriće Prosečne potrošačke korpe u januaru 2018. godine bilo je potrebno 1,40 prosečnih zarada, a za pokriće Minimalne korpe bilo je dovoljno 0,72 prosečne zarade.

Za pokriće Prosečne potrošačke korpe u januaru 2017. godine bilo je potrebno 1,65 prosečnih zarada, a za pokriće Minimalne korpe bilo je dovoljno 0,86 prosečne zarade.

4. Prosečna mesečna neto zarada po zaposlenom u Republici Srbiji u januaru 2018. godine iznosila je 50.048 dinara. Posmatrano po gradovima, natprosečnu neto zaradu u januaru 2018. godine statistika je registrovala u Beogradu (60.933 dinara), Novom Sadu (54.328 dinara), Pančevu (50.722 dinara) i Smederevu (50.242 dinara).

Prosečna mesečna zarada ispod proseka Republike Srbije u januaru 2018. godine zabeležena je u Zrenjaninu (48.517 dinara), Kragujevcu (48.222 dinara), Užicu (48.087 dinara), Nišu (46.861 dinara), Sremskoj Mitrovici (46.009 dinara), Subotici (45.327 dinara), Valjevu (44.787 dinara), Zaječaru (44.721 dinara), Šapcu (44.667 dinara), Kraljevu (43.281 dinara) i Leskovcu (40.650 dinara).              

5. Posmatrano po gradovima, u januaru 2018. godine, kupovnu moć iznad proseka Republike imali su Beograd, Kragujevac, Niš i Smederevo. U ostalim gradovima, koji se statistički prate, prosečna mesečna neto zarada je pokrila  Minimalnu potrošačku korpu, a nije bila  dovoljna za pokriće Prosečne potrošačke korpe.

 

Kretanje kupovne moći stanovništva u Republici Srbiji u 2018. godini

 

Mesec

Prosečna mesečna neto zarada po zaposlenom

(bez poreza i doprinosa)

Potrošačka korpa

 

Odnos potrošačke korpe i zarade

Prosečna

Minimalna

(3:2)

(4:2)

1

2

3

4

5

6

Decembar 2017.

54.433

69.897,04

36.219,67

1,29

0,67

 

Januar 2018.

50.048

69.896,99

36.214,22

1,40

0,72