Ministarstvo spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija, na osnovu podataka RZS-a, objavilo je na svom sajtu podatke o kretanju kupovne moći stanovništva i potrošačkoj korpi za januar 2016. godine.

Prema tim podacima, kupovna moć merena odnosom prosečne neto zarade i Prosečne, odnosno Minimalne potrošačke korpe u januaru 2016. godine manja je u odnosu na prethodni mesec, zahvaljujući pre svega smanjenju prosečne mesečne neto zarade.

1. Prosečna potrošačka korpa za mesec januar 2016. godine iznosila je 67.277,45 dinara i veća je od Prosečne potrošačke korpe iz prethodnog meseca za 0,57% ili 387,4 dinara.

U odnosu na januar 2015. godine Prosečna potrošačka korpa veća je za 2%.

Minimalna potrošačka korpa za januar 2016. godine iznosila je 35.027,65 dinara i veća je za 0,57% ili 201,7 dinara, u odnosu na Minimalnu potrošačku korpu iz prethodnog meseca.

U odnosu na januar 2015. godine Minimalna potrošačka korpa veća je za 2,1%.

2. Prosečna mesečna zarada bez poreza i doprinosa isplaćena u januaru 2016. godine u Republici Srbiji iznosila je 40.443 dinara.

U odnosu na prosečnu zaradu bez poreza i doprinosa isplaćenu u decembru 2015. godine, nominalno je manja za 21,4% i realno je manja za 21,9%.

Prosečna zarada bez poreza i doprinosa isplaćena u januaru 2016. godine u Republici Srbiji, u odnosu na prosečnu zaradu bez poreza i doprinosa isplaćenu u januaru 2015. godine, nominalno je veća za 2,9% i realno je veća za 0,5%.

3. Za pokriće Prosečne potrošačke korpe u januaru 2016. godine bilo je potrebno 1,66 prosečnih zarada, a za pokriće Minimalne korpe bilo je dovoljno 0,87 prosečne zarade.

Za pokriće Prosečne potrošačke korpe u januaru 2015. godine bilo je potrebno 1,68 prosečnih zarada, a za pokriće Minimalne korpe bilo je dovoljno 0,87 prosečne zarade.

4. Prosečna mesečna neto zarada po zaposlenom u Republici u januaru 2016. godine, iznosila je 40.443 dinara.

Posmatrano po gradovima, natprosečnu neto zaradu u januaru 2016. godine, statistika je registrovala u Beogradu (50.585 dinara), Pančevu (45.406 dinara), Užicu (43.053 dinara),  Novom Sadu (42.599 dinara). Prosečna mesečna zarada ispod proseka Republike u januaru 2016. godine, zabeležena je u Smederevu (39.564 dinara), Zrenjaninu (38.817 dinara), Kragujevcu (38.425 dinara), Nišu (38.416 dinara), Subotici (38.275 dinara), S. Mitrovici (37.363 dinara), Kraljevu (34.211 dinara), Šapcu (33.855 dinara), Valjevu (32.950 dinara), Zaječaru (32.761 dinara) i Leskovcu (31.280 dinara).

5. Posmatrano po gradovima, u januaru 2016. godine kupovnu moć iznad proseka Republike imali su Beograd, Pančevo, Užice, Smederevo, Kragujevac i Niš. U svim ostalim gradovima koji se statistički prate prosečna mesečna neto zarada pokrila je Minimalnu potrošačku korpu, a nije bila dovoljna za pokriće Prosečne potrošačke korpe.

6. Posmatrano po delatnostima, a u odnosu na prosek neto zarade u Republici (40.443 dinara) u januaru 2016. godine, najveću neto zaradu statistika je registrovala u Uslužnim delatnostima u rudarstvu (160.550 dinara), Računarskom programiranju i konsultantskim delatnostima (127.363 dinara) i u Vazdušnom saobraćaju (126.178 dinara). Najniža neto zarada registrovana je u Iznajmljivanju i lizingu (20.077 dinara), Proizvodnji odevnih predmeta (21.067 dinara), i Proizvodnji nameštaja (21.100 dinara).

 

Kretanje kupovne moći stanovništva u Republici Srbiji u 2015. i 2016. godini

 

godina-mesec

Prosečna mesečna neto zarada po zaposlenom

(bez poreza i doprinosa)

Potrošačka korpa

 

Odnos potrošačke korpe i zarade

Prosečna

Minimalna

(3:2)

(4:2)

1

2

3

4

5

6

decembar 2015.

51.485

66.890,05

34.826,00

1,30

0,68

 

prosek 2015.

44.437

66.903,21

34.825,04

1,51

0,78

 

Indeks

2015/ 2014.

99.8

101.34

101,52

101,34

101,30

 

januar 2016.

40.443

67.277,45

35.027,65

1,66

0,87