Ministarstvo spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija na osnovu podataka RZS-a objavilo je na svom sajtu podatke o kretanju kupovne moći stanovništva i potrošačkoj korpi za februar 2018. godine.

Prema tim podacima, kupovna moć merena odnosom Prosečne odnosno Minimalne potrošačke korpe i prosečne neto zarade u februaru 2018. godine manja je u odnosu na prethodni mesec, pre svega zbog smanjenja prosečne mesečne neto zarade. Vrednost Prosečne potrošačke i Minimalne potrošačke korpe neznatno je povećana u odnosu na prethodni mesec.

1. Prosečna potrošačka korpa za mesec februar 2018. godine iznosila je 70.169,50 dinara i veća je od Prosečne potrošačke korpe iz prethodnog meseca za 272,51 dinar ili za 0,4%. U odnosu na februar 2017. godine Prosečna potrošačka korpa veća je za 1,5%.

Minimalna potrošačka korpa za februar 2018. godine iznosila je 36.357,94 dinara i veća je za 143,72 dinara ili 0,4% u odnosu na Minimalnu potrošačku korpu iz prethodnog meseca. U odnosu na februar 2017. godine Minimalna potrošačka korpa veća je za 1,34%.

2. Prosečna zarada bez poreza i doprinosa (neto), obračunata za februar 2018. godine, iznosila je 47.819 dinara. U odnosu na prethodni mesec prosečna neto zarada nominalno je manja za 4,5% a realno za 4,8%. U odnosu na isti mesec prethodne godine prosečna neto zarada veća je za 6,0% nominalno, a za 4,4% realno. Prosečna neto zarada za februar 2018. godine iznosila je 404 evra, dok je za februar 2017. iznosila 364 evra.

3. Za pokriće Prosečne potrošačke korpe u februaru 2018. godine bilo je potrebno 1,48 prosečnih zarada, a za pokriće Minimalne korpe bilo je dovoljno 0,76 prosečne zarade.

Za pokriće Prosečne potrošačke korpe u februaru 2017. godine bilo je potrebno 1,47 prosečnih zarada, a za pokriće nove Minimalne korpe bilo je dovoljno 0,76 prosečne zarade.

4. Prosečna mesečna neto zarada po zaposlenom u Republici Srbiji u januaru 2018. godine iznosila je 47.819 dinara.

Posmatrano po gradovima, natprosečnu neto zaradu u februaru 2018. godine statistika je registrovala u Beogradu (58.457 dinara) i Novom Sadu (51.810 dinara).

Prosečna mesečna zarada ispod proseka Republike Srbije u februaru 2018. godine zabeležena je u Pančevu (47.436 dinara), Zrenjaninu (48.517 dinara), Smederevu (46.528 dinara), Kragujevcu (46.118 dinara), Užicu (45.363 dinara), Nišu (45.050 dinara), Sremskoj Mitrovici (44.582 dinara), Subotici (43.879 dinara), Valjevu (42.921 dinara), Šapcu (42.583 dinara), Zaječaru (42.430 dinara), Kraljevu (41.490 dinara) i Leskovcu (38.705 dinara).           

5. Posmatrano po gradovima, u februaru 2018. godine kupovnu moć iznad proseka Republike imali su Beograd, Kragujevac, Niš i Smederevo. U ostalim gradovima koji se statistički prate prosečna mesečna neto zarada pokrila je Minimalnu potrošačku korpu, a nije bila dovoljna za pokriće Prosečne potrošačke korpe.

 

Kretanje kupovne moći stanovništva u Republici Srbiji u 2018. godini

 

Mesec

Prosečna mesečna neto zarada po zaposlenom

(bez poreza i doprinosa)

Potrošačka korpa

 

Odnos potrošačke korpe i zarade

Prosečna

Minimalna

(3 : 2)

(4 : 2)

1

2

3

4

5

6

Januar 2018.

50.048

69.896,99

36.214,22

1,40

0,72

 

Februar

47.819

70.169,50

36.357,94

1,48

0,76