Министарство спољне и унутрашње трговине и телекомуникација на основу података РЗС-а објавило је на свом сајту податке о кретању куповне моћи становништва и потрошачкој корпи за фебруар 2018. године.

Према тим подацима, куповна моћ мерена односом Просечне односно Минималне потрошачке корпе и просечне нето зараде у фебруару 2018. године мања је у односу на претходни месец, пре свега због смањења просечне месечне нето зараде. Вредност Просечне потрошачке и Минималне потрошачке корпе незнатно је повећана у односу на претходни месец.

1. Просечна потрошачка корпа за месец фебруар 2018. године износила је 70.169,50 динара и већа је од Просечне потрошачке корпе из претходног месеца за 272,51 динар или за 0,4%. У односу на фебруар 2017. године Просечна потрошачка корпа већа је за 1,5%.

Минимална потрошачка корпа за фебруар 2018. године износила је 36.357,94 динара и већа је за 143,72 динара или 0,4% у односу на Минималну потрошачку корпу из претходног месеца. У односу на фебруар 2017. године Минимална потрошачка корпа већа је за 1,34%.

2. Просечна зарада без пореза и доприноса (нето), обрачуната за фебруар 2018. године, износила је 47.819 динара. У односу на претходни месец просечна нето зарада номинално је мања за 4,5% а реално за 4,8%. У односу на исти месец претходне године просечна нето зарада већа је за 6,0% номинално, а за 4,4% реално. Просечна нето зарада за фебруар 2018. године износила је 404 евра, док је за фебруар 2017. износила 364 евра.

3. За покриће Просечне потрошачке корпе у фебруару 2018. године било је потребно 1,48 просечних зарада, а за покриће Минималне корпе било је довољно 0,76 просечне зараде.

За покриће Просечне потрошачке корпе у фебруару 2017. године било је потребно 1,47 просечних зарада, а за покриће нове Минималне корпе било је довољно 0,76 просечне зараде.

4. Просечна месечна нето зарада по запосленом у Републици Србији у јануару 2018. године износила је 47.819 динара.

Посматрано по градовима, натпросечну нето зараду у фебруару 2018. године статистика је регистровала у Београду (58.457 динара) и Новом Саду (51.810 динара).

Просечна месечна зарада испод просека Републике Србије у фебруару 2018. године забележена је у Панчеву (47.436 динара), Зрењанину (48.517 динара), Смедереву (46.528 динара), Крагујевцу (46.118 динара), Ужицу (45.363 динара), Нишу (45.050 динара), Сремској Митровици (44.582 динара), Суботици (43.879 динара), Ваљеву (42.921 динара), Шапцу (42.583 динара), Зајечару (42.430 динара), Краљеву (41.490 динара) и Лесковцу (38.705 динара).           

5. Посматрано по градовима, у фебруару 2018. године куповну моћ изнад просека Републике имали су Београд, Крагујевац, Ниш и Смедерево. У осталим градовима који се статистички прате просечна месечна нето зарада покрила је Минималну потрошачку корпу, а није била довољна за покриће Просечне потрошачке корпе.

 

Кретање куповне моћи становништва у Републици Србији у 2018. години

 

Месец

Просечна месечна нето зарада по запосленом

(без пореза и доприноса)

Потрошачка корпа

 

Однос потрошачке корпе и зараде

Просечна

Минимална

(3 : 2)

(4 : 2)

1

2

3

4

5

6

Јануар 2018.

50.048

69.896,99

36.214,22

1,40

0,72

 

Фебруар

47.819

70.169,50

36.357,94

1,48

0,76