Ministarstvo spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija, na osnovu podataka RZS-a, objavilo je na svom sajtu podatke o kretanju kupovne moći stanovništva i potrošačkoj korpi za februar 2017. godine.

Prema tim podacima, kupovna moć merena odnosom prosečne neto zarade i Prosečne, odnosno Minimalne potrošačke korpe u februaru 2017. godine, viša je u odnosu na prethodni mesec, zahvaljujući pre svega povećanju prosečne mesečne neto zarade. Vrednosti Prosečne, odnosno Minimalne potrošačke korpe neznatno su povećane u odnosu na prethodni mesec.

1. Prosečna potrošačka korpa za mesec februar 2017. godine iznosila je 69.131,24 dinara i veća je od Prosečne potrošačke korpe iz prethodnog meseca za 0,8% ili 567,52 dinara.

Minimalna potrošačka korpa za februar 2017. godine iznosila je 35.876,52 dinara i veća je za 1% ili 358,92 dinara u odnosu na Minimalnu potrošačku korpu iz prethodnog meseca.

2. Za pokriće Prosečne potrošačke korpe u februaru 2017. godine bilo je potrebno 1,47 prosečnih zarada, a za pokriće Minimalne korpe bilo je dovoljno 0,76 prosečne zarade.

Za pokriće Prosečne potrošačke korpe u februaru 2016. godine bilo je potrebno 1,51 prosečnih zarada, a za pokriće Minimalne korpe bilo je dovoljno 0,79 prosečne zarade.

3. Prosečna mesečna neto zarada po zaposlenom u Republici Srbiji u februaru 2017. godine iznosila je 46.990 dinara.

Posmatrano po gradovima, natprosečnu neto zaradu u februaru 2017. godine statistika je registrovala u Beogradu (58.698 dinara), Novom Sadu (53.532 dinara), Smederevu (50.129 dinara), Pančevu (49.907 dinara) i Užicu (47.200 dinara).

Prosečna mesečna zarada ispod proseka Republike Srbije u februaru 2017. godine zabeležena je u Zrenjaninu (44.614 dinara), Kragujevcu (44.451 dinara), Sremskoj Mitrovici (44.338 dinara), Subotici (43.374 dinara), Nišu (42.145 dinara), Šapcu (41.113 dinara), Valjevu i Zaječaru (po 39.832 dinara), Kraljevu (39.738 dinara) i Leskovcu (35.789 dinara).

4. Posmatrano po gradovima, u februaru 2017. godine kupovnu moć iznad proseka Republike imali su Beograd, Novi Sad, Smederevo, Užice i Kragujevac. U ostalim gradovima koji se statistički prate, prosečna mesečna neto zarada je pokrila Minimalnu potrošačku korpu, a nije bila dovoljna za pokriće Prosečne potrošačke korpe.

5. Posmatrano po delatnostima, a u odnosu na prosek neto zarade u Republici (46.990 dinara) u februaru 2017. godine, najveću neto zaradu statistika je registrovala u Računarskom programiranju i konsultantskim delatnostima (210.529 dinara), Vazdušnom saobraćaju (160.889 dinara) i u Upravljačkim delatnostima i savetovanju (134.653 dinara).

Najniža neto zarada registrovana je u Delatnostima putničkih agencija, tur-operatera i rezervacija (21.834 dinara), Delatnostima iznajmljivanja i lizinga (23.614 dinara) i delatnostima kinematografske, televizijske i muzičke produkcije (23.988 dinara).

 

Kretanje kupovne moći stanovništva u Republici Srbiji u 2017. godini

 

Mesec

Prosečna mesečna neto zarada po zaposlenom

(bez poreza i doprinosa)

Potrošačka korpa

 

Odnos potrošačke korpe i zarade

Prosečna

Minimalna

(3:2)

(4:2)

1

2

3

4

5

6

Decembar 2016.

53.456

67.874,80

35.228,02

1,27

0,66

 

Prosek 2016.

46.087

67.436,75

35.093,95

1,47

0,75

 

Indeks

2016/2015.

103,71

100,79

100,77

97,35

96,15

 

Januar 2017.

41.508

68.563,72

35.517,60

1,65

0,86

 

Februar 2017.

46.990

69.131,24

35.876,52

1,47

0,76