Ministarstvo spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija, na osnovu podataka RZS-a, objavilo je na svom sajtu podatke o kretanju kupovne moći stanovništva i potrošačkoj korpi za februar 2016. godine.

Prema tim podacima, kupovna moć merena odnosom prosečne neto zarade i Prosečne, odnosno Minimalne potrošačke korpe u februaru 2016. godine veća je nego prethodnog meseca, zahvaljujući, pre  svega, povećanju prosečne neto zarade.

1. Prosečna potrošačka korpa za mesec februar 2016. godine iznosila je 67.150,62 dinara i veća je od Prosečne potrošačke korpe iz prethodnog meseca za 0,78% ili 293,58 dinara.

U odnosu na februar 2015. godine Prosečna potrošačka korpa veća je za 1,24%.

Minimalna potrošačka korpa za februar 2016. godine iznosila je 35.037,96 dinara i veća je za 0,84% ili 135,23 dinara, u odnosu na Minimalnu potrošačku korpu iz prethodnog meseca.

U odnosu na februar 2015. godine Minimalna potrošačka korpa veća je za 1,41%.

2. Prosečna mesečna zarada bez poreza i doprinosa isplaćena u februaru 2016. godine u Republici Srbiji iznosila je 44.450 dinara.

U odnosu na prosečnu zaradu bez poreza i doprinosa isplaćenu u januaru 2016. godine, nominalno je veća za 9,9% i realno je veća za 10%.

Prosečna zarada bez poreza i doprinosa isplaćena u februaru 2016. godine u Republici Srbiji, u odnosu na prosečnu zaradu bez poreza i doprinosa isplaćenu u februaru 2015. godine, nominalno je manja za 4,0% i realno je manja za 2,5%.

Prosečna zarada bez poreza i doprinosa  isplaćena u periodu januar-februar 2016. godine u Republici Srbiji, u odnosu na prosečnu zaradu bez poreza i doprinosa isplaćenu u periodu januar-februar 2015. godine, nominalno je veća za za 3,5% i  realno je veća za 1,6%.

3. Za pokriće Prosečne potrošačke korpe u februaru 2016. godine bilo je potrebno 1,51 prosečnih zarada, a za pokriće Minimalne korpe bilo je dovoljno 0,79 prosečne zarade.

U januaru 2016. godine za pokriće Prosečne potrošačke korpe bilo je potrebno 1,66  prosečnih zarada, a za pokriće  Minimalne korpe bilo je dovoljno 0,87 prosečne zarade.

U februaru 2015. godine za pokriće Prosečne potrošačke korpe bilo je potrebno 1,55 prosečnih zarada, a za pokriće  Minimalne korpe bilo je dovoljno 0,81 prosečne zarade.

4. Prosečna mesečna neto zarada po zaposlenom u Republici u februaru 2016. godine, iznosila je 44.450 dinara.

Posmatrano po gradovima, natprosečnu neto zaradu u februaru 2016. godine, statistika je registrovala u Beogradu (55.533 dinara), Pančevu (49.522 dinara), Novom Sadu (49.513 dinara) i Smederevu (45.916 dinara). Prosečna mesečna zarada ispod proseka Republike u februaru 2016. godine, zabeležena je u Užicu (43.049 dinara), Zrenjaninu (42.093 dinara), Kragujevcu (41.013 dinara), S. Mitrovici (39.948 dinara),  Nišu (39.835 dinara), Subotici (39.358 dinara), Šapcu (38.471 dinara), Zaječaru (38.329 dinara), Valjevu (37.938 dinara), Kraljevu (36.904 dinara), i Leskovcu (33.716 dinara).

5. Posmatrano po gradovima, u februaru 2016. godine kupovnu moć iznad proseka Republike imali su Beograd, Smederevo, Šabac, Pančevo i Novi Sad. U svim ostalim gradovima koji se statistički prate prosečna mesečna neto zarada pokrila je Minimalnu potrošačku korpu, a nije bila dovoljna za pokriće Prosečne potrošačke korpe.

6. Posmatrano po delatnostima, a u odnosu na prosek neto zarade u Republici (44.450 dinara) u februaru 2016. godine, najveću neto zaradu statistika je registrovala u Računarskom programiranju i konsultantskim delatnostima (163.536 dinara), Uslužnim delatnostima u rudarstvu (143.462 dinara) i u Reklamiranju i istraživanju tržišta (132.277 dinara). Najniža neto zarada registrovana je u Delatnosti putničkih agencija, turoperatora i rezervacija (16.132 dinara), Iznajmljivanju i lizingu (20.001 dinara) i Popravci računara i predmeta za ličnu upotrebu (24.055 dinara).

 

Kretanje kupovne moći stanovništva u Republici Srbiji u 2016. godini

 

Mesec

Prosečna mesečna neto zarada po zaposlenom

(bez poreza i doprinosa)

Potrošačka korpa

 

Odnos potrošačke korpe i zarade

Prosečna

Minimalna

(3:2)

(4:2)

1

2

3

4

5

6

januar

40.443

67.277,45

35.027,65

1.66

0.87

 

februar

44.450

67.150,62

35.037,96

1,51

0,79