Ministarstvo
spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija, na osnovu podataka RZS-a,
objavilo je na svom sajtu podatke o kretanju kupovne moći stanovništva i
potrošačkoj korpi za decembar 2017.
godine
.

Prema tim
podacima, kupovna moć
merena odnosom Prosečne, odnosno Minimalne potrošačke korpe i prosečne neto
zarade u decembru 2017. godine veća je u odnosu na prethodni
mesec, pre svega zbog povećanja prosečne mesečne neto zarade. Vrednost Prosečne
potrošačke korpe neznatno je povećana, dok je vrednost Minimalne potrošačke
korpe neznatno smanjena u odnosu na prethodni mesec.

1. Prosečna
potrošačka korpa
za mesec decembar 2017. godine iznosila je 69.897,04 dinara i veća je od Prosečne
potrošačke korpe iz prethodnog meseca za 0,07% ili 49,32 dinara. U odnosu na
decembar 2016. godine Prosečna potrošačka korpa veća je za 1,7%.

Minimalna
potrošačka korpa
za decembar 2017. godine iznosila je 36.219,67 dinara i manja je za 0,08% ili
29,39 dinara u odnosu na Minimalnu potrošačku korpu iz prethodnog meseca. U
odnosu na decembar 2016. godine Minimalna potrošačka korpa veća je za 2,4%.

2. Prosečna mesečna zarada
bez poreza i doprinosa
isplaćena u decembru 2017. godine u Republici Srbiji iznosila je 54.344 dinara. U odnosu na prosečnu
zaradu bez poreza i doprinosa isplaćenu u decembru 2016. godine nominalno je
veća za 1,7% i realno je manja za 1,3%.

3. Za pokriće Prosečne potrošačke korpe u decembru 2017. godine bilo je potrebno
1,29 prosečnih zarada, a za pokriće Minimalne korpe bilo je dovoljno 0,67
prosečne zarade.

Za pokriće Prosečne potrošačke korpe u decembru 2016. godine bilo je potrebno 1,27 prosečnih zarada, a za
pokriće Minimalne korpe bilo je dovoljno 0,66 prosečne zarade.

4. Prosečna mesečna neto zarada
po zaposlenom u Republici Srbiji u decembru 2017. godine iznosila je 54.344 dinara.

Posmatrano po gradovima, natprosečnu neto zaradu u decembru
2017. godine statistika je
registrovala u Novom Sadu (68.710 dinara), Beogradu (68.207 dinara), Smederevu (57.786
dinara), Sremskoj Mitrovici (56.866 dinara) i Pančevu (55.919 dinara).

Prosečna mesečna zarada ispod
proseka
Republike Srbije u decembru 2017. godine zabeležena je u Užicu
(53.171 dinara), Subotici (51.565 dinara), Kragujevcu (49.293 dinara), Zrenjaninu
(48.581 dinara), Valjevu (46.895 dinara), Šapcu (46.762 dinara), Nišu (46.454
dinara), Zaječaru (46.355 dinara), Kraljevu (44.758 dinara) i Leskovcu (37.708
dinara).

5. Posmatrano po gradovima, u decembru 2017. godine kupovnu moć iznad proseka Republike
imali su Beograd, Novi Sad, Smederevo, Užice i Sremska Mitrovica. U ostalim
gradovima koji se statistički prate, prosečna mesečna neto zarada pokrila je Minimalnu
potrošačku korpu, a nije bila dovoljna za pokriće Prosečne potrošačke korpe.

Kretanje kupovne moći stanovništva u Republici
Srbiji u 2017. godini

Mesec

Prosečna mesečna neto zarada po
zaposlenom

(bez poreza i doprinosa)

Potrošačka korpa

 

Odnos potrošačke korpe i zarade

Prosečna

Minimalna

(3:2)

(4:2)

1

2

3

4

5

6


Januar

41.508

68.563,72

35.517,60

1,65

0,86

 


Februar

46.990

69.131,24

35.876,52

1,47

0,76

 


Mart

47.814

69.194,20

35.962,87

1,45

0,75

 


April

49.635

69.725,05

36.228,44

1,40

0,73

 


Maj

47.136

69.390,01

36.031,09

1,47

0,76

 


Jun

49.238

69.566,08

36.090,14

1,41

0,73

 


Jul

48.101

69.511,12

36.069,32

1,45

0,75

 


Avgust

47.220

69.722,81

36.137,98

1,47

0,77

 


Septembar

48.212

69.780,43

36.330,48

1,45

0,75

 


Oktobar

46.879

69.943,28

36.369,35

1,49

0,78

 


Novembar

47.575

69.847,72

36.249,06

1,47

0,76

 


Decembar

54.433

69.897,04

36.219,67

1,29

0,67

 


Prosek 2017.

47.888

69.522,73

36.090,21

1,46

0,76

 


Indeks 2017/2016.

103,9

103,09

102,84

99,32

101,33