Ministarstvo spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija, na osnovu podataka RZS-a, objavilo je na svom sajtu podatke o kretanju kupovne moći stanovništva i potrošačkoj korpi za decembar 2016. godine.

Prema tim podacima, kupovna moć merena odnosom prosečne neto zarade i Prosečne, odnosno Minimalne potrošačke korpe, u decembru 2016. godine porasla je u odnosu na prethodni mesec zahvaljujući, pre svega, znatnom povećanju prosečne mesečne neto zarade. Vrednosti Prosečne, odnosno Minimalne potrošačke korpe neznatno su promenjene u odnosu na prethodni mesec.

1. Prosečna potrošačka korpa za mesec decembar 2016. godine iznosila je 67.874,80 dinara i veća je od Prosečne potrošačke korpe iz prethodnog meseca za 0,09% ili 65 dinara. U odnosu na decembar 2015. godine Prosečna potrošačka korpa veća je za 1,4%.

Minimalna potrošačka korpa za decembar 2016. godine iznosila je 35.228,02 dinara i manja je za 0,03% ili 11 dinara u odnosu na Minimalnu potrošačku korpu iz prethodnog meseca.   U odnosu na decembar 2015. godine Minimalna potrošačka korpa veća je za 1,2%.

2. Prosečna mesečna zarada bez poreza i doprinosa isplaćena u decembru 2016. godine u Republici Srbiji iznosila je 53.456 dinara. U odnosu na prosečnu zaradu bez poreza i doprinosa isplaćenu u novembru 2016. godine, nominalno je veća za 16,8% i realno je veća za 16,9%. Prosečna zarada bez poreza i doprinosa, isplaćena u decembru 2016. godine, nominalno je veća za 4,1% i realno je veća za 2,5% u odnosu na prosečnu zaradu bez poreza i doprinosa isplaćenu u decembru 2015. godine.

Prosečna zarada bez poreza i doprinosa isplaćena u periodu januar–decembar 2016. godine, nominalno je veća za 3,8% i realno je veća za 2,6% u odnosu na prosečnu zaradu bez poreza i doprinosa isplaćenu u periodu januar–decembar 2015. godine.

3. Za pokriće Prosečne potrošačke korpe u decembru 2016. godine bilo je potrebno 1,27 prosečnih zarada, a za pokriće Minimalne korpe bilo je dovoljno 0,66 prosečne zarade.

U decembru 2015. godine za pokriće Prosečne potrošačke korpe bilo je potrebno 1,30 prosečnih zarada, a za pokriće Minimalne korpe bilo je dovoljno 0,68 prosečne zarade.

4. Prosečna mesečna neto zarada po zaposlenom u Republici u decembru 2016. godine iznosila je 53.456 dinara. Posmatrano po gradovima, natprosečnu neto zaradu u decembru 2016. godine statistika je registrovala u Beogradu (67.650 dinara), Novom Sadu (64.768 dinara), Sremskoj Mitrovici (55.772 dinara) i Smederevu (55.530 dinara).

Prosečna mesečna zarada ispod proseka Republike u decembru 2016. godine zabeležena je u Kragujevcu (52.734 dinara), Pančevu (52.158 dinara), Subotici (51.929 dinara), Užicu (50.941 dinara), Zrenjaninu (47.661 dinara), Valjevu (47.405 dinara), Šapcu (46.900 dinara), Zaječaru (46.182 dinara), Kraljevu (44.867 dinara), Nišu (44.698 dinara) i Leskovcu (35.164 dinara).

5. Posmatrano po gradovima, u decembru 2016. godine kupovnu moć iznad proseka Republike imali su Beograd, Kragujevac, Smederevo i Novi Sad. U ostalim gradovima koji se statistički prate, prosečna mesečna neto zarada je pokrila Minimalnu potrošačku korpu (osim u Leskovcu), a nije bila dovoljna za pokriće Prosečne potrošačke korpe.

6. Posmatrano po delatnostima, a u odnosu na prosek neto zarade u Republici (53.456 dinara), u decembru 2016. godine najveću neto zaradu statistika je registrovala u Računarskom programiranju i konsultanskim delatnostima (220.597 dinara), Vazdušnom saobraćaju (165.938 dinara) i u Reklamiranju i istraživanju tržišta (149.605 dinara). Najniža neto zarada registrovana je u Delatnosti putničkih agencija, turoperatora i rezervacija (21.891 dinara), Iznajmljivanju i lizingu (23.817 dinara) i u Popravci računara i predmeta za ličnu upotrebu (25.079 dinara).

 

Kretanje kupovne moći stanovništva u Republici Srbiji u 2016. godini

 

Mesec

Prosečna mesečna neto zarada po zaposlenom

(bez poreza i doprinosa)

Potrošačka korpa

 

Odnos potrošačke korpe i zarade

Prosečna

Minimalna

(3:2)

(4:2)

1

2

3

4

5

6

januar

40.443

67.277,45

35.027,65

1.66

0.87

 

februar

44.450

67.150,62

35.037,96

1,51

0,79

 

mart

45.870

67.036,72

34.961,15

1,46

0,76

 

april

49.249

67.098,10

34.943,51

1,36

0,71

 

maj

43.951

67.117,80

34.965,44

1,53

0,80

 

jun

46.450

67.031,62

34.862,17

1,44

0,75

 

jul

46.280

67.143,82

34.887,54

1,45

0,75

 

avgust

45.286

67.995,71

35.307,18

1,50

0,78

 

septembar

46.558

67.665,17

35.265,01

1,45

0,75

 

oktobar

45.281

68.038,93

35.402,67

1,50

0,78

 

novembar

45.767

67.810,26

35.239,10

1,48

0,77

 

decembar

53.456

67.874,80

35.228,02

1,27

0,66

 

Prosek 2016.

46.087

67.436,75

35.093,95

1,47

0,75

 

Indeks

2016/2015.

103,71

100,79

100,77

97,35

96,15