Ministarstvo spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija, na osnovu podataka RZS-a, objavilo je na svom sajtu podatke o kretanju kupovne moći stanovništva i potrošačkoj korpi za decembar  2014.

Prema tim podacima, kupovna moć merena odnosom prosečne neto zarade i Prosečne, odnosno Minimalne potrošačke korpe u decembru 2014. godine veća je nego prethodnog meseca, zahvaljujući, pre svega, povećanju prosečne mesečne neto zarade.

Kupovna moć merena odnosom prosečne neto zarade i Prosečne potrošačke korpe u 2014. godini je neznatno manja u odnosu na prethodhu godinu, a kupovna moć merena odnosom Minimalne potrošačke korpe i prosečne neto zarade u 2014. godini je nešto veća.

1. Prosečna potrošačka korpa za mesec decembar 2014. godine iznosila je 66.000,15 dinara i manja je od Prosečne potrošačke korpe iz prethodnog meseca za 0,18% ili 119,71 dinara.

U odnosu na decembar 2013. godine Prosečna potrošačka korpa veća je 1,5%.

Prosečna potrošačka korpa u 2014. godini iznosila je 66.013,29 dinara i veća je od Prosečne potrošačke korpe iz prethodne godine za 1,73% ili 1.117,41 dinara.

Minimalna potrošačka korpa za decembar 2014. godine iznosila je 34.275,32 dinara i manja je za 0,21% ili 73,08 dinara od Minimalne potrošačke korpe iz prethodnog meseca.

U odnosu na decembar 2013. godine Minimalna potrošačka korpa veća je za 1,05%.

Minimalna potrošačka korpa u 2014. godini iznosila je 34.302,01 dinara i manja je od Minimalne potrošačke korpe iz prethodne godine za 2,3% ili 807,63 dinara.

  2. Za pokriće Prosečne potrošačke korpe u decembru 2014. godine bilo je potrebno 1,32 prosečnih zarada, a za pokriće Minimalne korpe bilo je dovoljno 0,69 prosečne zarade.

U decembru 2013. godine za pokriće Prosečne potrošačke korpe bilo je potrebno 1,28 prosečnih zarada, a za pokriće Minimalne korpe bilo je dovoljno 0,67 prosečne zarade.

Za pokriće Prosečne potrošačke korpe u 2014. godine bilo je potrebno 1,49 prosečnih zarada, a za pokriće Nove Minimalne korpe bilo je dovoljno 0,77 prosečne zarade.

3. Prosečna mesečna neto zarada po zaposlenom u Republici u decembru 2014. godine, iznosila je 49.970 dinara.

Posmatrano po gradovima, natprosečnu neto zaradu u decembru 2014. godine, statistika je registrovala u Beogradu (62.817 dinara), Novom Sadu (58.344 dinara) i Užicu (51.943 dinara). Prosečna mesečna zarada ispod proseka Republike u decembru 2014. godine, zabeležena je u Pančevu (49.970 dinara),  Zrenjaninu (49.773 dinara), S. Mitrovici (47.206 dinara), Valjevu (47.107 dinara), Kragujevcu (47.012 dinara), Smederevu (45.990 dinara), Zaječaru (45.598 dinara), Subotici (43.950 dinara), Šapcu (43.749 dinara), Nišu (42.465 dinara), Kraljevu (39.745 dinara) i Leskovcu (36.482 dinara).

4. Posmatrano po gradovima, u decembru 2014. godine kupovnu moć iznad proseka Republike imali su: Beograd, Novi Sad, Užice i Kragujevac. U svim gradovima koji se statistički prate prosečna mesečna neto zarada je pokrila Minimalnu  potrošačku korpu, a nije bila dovoljna za pokriće Prosečne potrošačke korpe.

5. Posmatrano po delatnostima, a u odnosu na prosek neto zarade u Republici (49.970 dinara) u decembru 2014. godine, najveću neto zaradu statistika je registrovala u Računarskom programiranju i konsultantskim delatnostima (160.100 dinara), Uslužnim delatnostima u rudarstvu (140.681 dinara) i Proizvodnji duvanskih proizvoda (134.011 dinara). Najniža neto zarada registrovana je u Delatnosti putničkih agencija, tur-operatora i rezervacija (21.334 dinara), Iznajmljivanju i lizingu (22.072 dinara) i Pomoćnim delatnostima u finansijskim uslugama i osiguranju  (23.846 dinara).  

Kretanje kupovne moći stanovništva u Republici Srbiji u 2014. godine

Godina –mesec

Prosečna mesečna neto zarada po zaposlenom
(bez poreza i doprinosa)

Potrošačka korpa

Odnos potrošačke korpe i zarade

Prosečna

Minimalna

(3:2)

(4:2)

1

2

3

4

5

6

Januar

37.966

65.717,94

34.177,96

1,73

0,90

Februar

44.057

65.718,72

34.090,00

1,49

0,77

Mart

43.452

65.463,27

33.974,95

1,51

0,78

April

45.847

65.766,40

34.181,31

1,43

0,75

Maj

44.184

65.922,53

34.330,96

1,49

0,78

Jun

44.883

65.948,43

34.280,37

1,47

0,76

Jul

45.216

66.000,24

34.267,46

1,46

0,76

Avgust

45.610

66.068,71

34.291,44

1,45

0,75

Septembar

43.975

67.125,58

34.973,70

1,53

0,80

Oktobar

44.938

66.307,66

34.432,22

1,48

0,77

Novembar

44.206

66.119,86

34.348,40

1,50

0,78

Decembar

44.525

66.013,29

34.302,01

1,49

0,77

Prosek 2014.

44.525

66.013,29

34.302,01

1,49

0,77

Indeks 2014/2013.

101,33

101,73

97,7

100,68

96,25