800×600

<<

Ministarstvo
spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija, na osnovu podataka RZS-a,
objavilo je na svom sajtu podatke o kretanju kupovne moći stanovništva i
potrošačkoj korpi za avgust 2017. godine.

Prema
tim podacima, kupovna moć merena odnosom Prosečne, odnosno
Minimalne potrošačke korpe i prosečne neto zarade u avgustu 2017. godine manja je u odnosu na prethodni
mesec, pre svega zbog smanjenja prosečne mesečne neto zarade. Vrednosti Prosečne, odnosno Minimalne potrošačke korpe neznatno su povećane u odnosu
na prethodni mesec.

1. Prosečna potrošačka korpa za
mesec avgust 2017. godine
iznosila je 69.722,81 dinar i veća je od Prosečne potrošačke korpe iz prethodnog meseca za 0,30% ili 211,69 dinara. U odnosu na avgust 2016. godine Prosečna potrošačka korpa veća je za 2,43%.

Minimalna potrošačka korpa za avgust 2017. godine
iznosila je 36.137,98 dinara i veća je za 0,19% ili 68,66 dinara u odnosu na
Minimalnu potrošačku korpu iz prethodnog meseca. U
odnosu na avgust 2016. godine Prosečna potrošačka korpa veća je za 2,16%.

2. Prosečna mesečna zarada, bez poreza i doprinosa, isplaćena u avgustu
2017. godine, u Republici
Srbiji iznosila je 47.220 dinara. U odnosu na prosečnu zaradu, bez poreza i doprinosa,
isplaćenu u julu 2017. godine, nominalno je manja za 1,8%, a i realno je manja za
2,0%. U odnosu na prosečnu zaradu, bez poreza i doprinosa, isplaćenu u avgustu
2016. godine, nominalno je veća za 4,3%, a realno je veća za 1,8%.

Prosečna zarada, bez poreza i doprinosa,
isplaćena u periodu januar–avgust
2017. godine u Republici
Srbiji, u odnosu na prosečnu zaradu, bez poreza i doprinosa, isplaćenu u
periodu januar–avgust 2016. godine, nominalno je veća za 4,3% i realno je veća za 1,0%.

3. Za pokriće Prosečne potrošačke
korpe u avgustu 2017. godine bilo
je potrebno 1,47 prosečnih zarada, a za pokriće Minimalne korpe bilo je dovoljno
0,77 prosečne zarade.

Za pokriće Prosečne potrošačke korpe u avgustu
2016.
godine bila je
potrebna 1,50 prosečna zarada, a za pokriće Minimalne
korpe bilo je dovoljno 0,78 prosečne zarade.

4. Prosečna
mesečna neto zarada
po zaposlenom u Republici Srbiji u avgustu 2017. godine iznosila je 47.220 dinara.

Posmatrano po gradovima, natprosečnu neto zaradu u avgustu
2017. godine
statistika je registrovala u Beogradu (59.128 dinara), Novom Sadu (53.406
dinara), Pančevu (52.132 dinara) i
Smederevu (48.991 dinara).

Prosečna mesečna zarada ispod
proseka Republike Srbije u avgustu
2017. godine
zabeležena je u Užicu (47.099 dinara), Sremskoj Mitrovici (45.734 dinara),
Kragujevcu (45.554 dinara), Zrenjaninu
(45.276 dinara), Subotici
(43.786 dinara), Nišu (41.717
dinara), Šapcu
(41.559 dinara), Zaječaru
(41.075 dinara), Kraljevu
(40.312 dinara),
Valjevu (38.251
dinara)i Leskovcu (36.049 dinara).

5. Posmatrano po gradovima, u avgustu 2017. godine kupovnu
moć
iznad proseka Republike imali su Beograd,
Smederevo, Užice, Pančevo, Kragujevac i Novi Sad.U ostalim
gradovima koji se statistički prate, prosečna mesečna neto zarada pokrila je Minimalnu
potrošačku korpu,
a nije bila dovoljna
za pokriće Prosečne potrošačke korpe.

6. Posmatrano po delatnostima, a u odnosu na prosek neto zarade u Republici (47.220 dinara), u avgustu 2017. godine najveću neto zaradu
statistika je registrovala u delatnosti
Vazdušnog saobraćaja
(171.139 dinara), Računarskom programiranju i konsultantskim
delatnostima (166.952 dinara) i u Upravljačkim delatnostima i savetovanju (124.189
dinara).

Najniža neto zarada registrovana
je u delatnosti Kinematografske, televizijske i muzičke produkcije (23.183
dinara), zatim u delatnosti Putničkih agencija, tur-operatera i rezervacija
(23.156 dinara), kao i u Zaštitnoj i istražnoj delatnosti (23.941 dinar).

 

Kretanje kupovne moći stanovništva u Republici
Srbiji u 2017. godini

 

Mesec

Prosečna mesečna neto zarada po zaposlenom

(bez poreza i doprinosa)

Potrošačka korpa

 

Odnos potrošačke korpe i zarade

Prosečna

Minimalna

(3 : 2)

(4 : 2)

1

2

3

4

5

6


Januar
2017.

41.508

68.563,72

35.517,60

1,65

0,86

 


Februar
2017.

46.990

69.131,24

35.876,52

1,47

0,76

 


Mart
2017.

47.814

69.194,20

35.962,87

1,45

0,75

 


April

49.635

69.725,05

36.228,44

1,40

0,73

 


Maj

47.136

69.390,01

36.031,09

1,47

0,76

 


Jun

49.238

69.566,08

36.090,14

1,41

0,73

 


Jul

48.101

69.511,12

36.069,32

1,45

0,75

 


Avgust

47.220

69.722,81

36.137,98

1,47

0,77