800×600

<<

Ministarstvo
spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija, na osnovu podataka RZS-a,
objavilo je na svom sajtu podatke o kretanju kupovne moći stanovništva i
potrošačkoj korpi za oktobar 2017.
godine
.

Prema tim
podacima, kupovna moć,
merena odnosom Prosečne, odnosno Minimalne potrošačke korpe i prosečne neto
zarade u oktobru 2017. godine, manja je u odnosu na prethodni
mesec, pre svega zbog smanjenja prosečne mesečne neto zarade. Vrednosti Prosečne,
odnosno Minimalne potrošačke korpe neznatno su povećane u odnosu na prethodni
mesec.

1. Prosečna potrošačka korpa za mesec oktobar 2017.
godine iznosila je 69.943,28 dinara i
veća je od Prosečne potrošačke korpe iz prethodnog meseca za 0,23% ili 162,85
dinara. U odnosu na oktobar 2016. godine Prosečna potrošačka korpa veća je za
2,8%.

Minimalna potrošačka korpa
za oktobar 2017. godine iznosila je 36.369,35
dinara
i veća je za 0,1% ili 38,87 dinara u odnosu na Minimalnu potrošačku
korpu iz prethodnog meseca. U odnosu na oktobar 2016. godine Minimalna
potrošačka korpa veća je za 2,7%.

2. Prosečna
mesečna zarada bez poreza i doprinosa
, isplaćena u oktobru
2017. godine u Republici
Srbiji, iznosila je 46.879 dinara. U
odnosu na prosečnu zaradu bez poreza i doprinosa, isplaćenu u oktobru 2016.
godine, nominalno je veća za 3,5% i realno je veća za 0,7%.

Prosečna zarada bez poreza i doprinosa,
isplaćena u periodu januar–oktobar 2017. godine u Republici Srbiji, u odnosu na
prosečnu zaradu bez poreza i doprinosa, isplaćenu u periodu januar–oktobar
2016. godine, nominalno je veća za 4,1% i realno je veća za 0,9%.

3. Za pokriće Prosečne
potrošačke korpe u oktobru 2017. godine
bilo je potrebno 1,49 prosečnih zarada, a za pokriće Minimalne korpe bilo je
dovoljno 0,78 prosečne zarade.

Za pokriće Prosečne potrošačke korpe u oktobru 2016. godine bila je potrebna
1,50 prosečna zarada, a za pokriće Minimalne korpe bilo je dovoljno 0,78
prosečne zarade.

4. Prosečna
mesečna neto zarada
po zaposlenom u Republici Srbiji u oktobru 2017. godine iznosila je 46.879 dinara. Posmatrano
po gradovima, natprosečnu neto zaradu u oktobru 2017. godine statistika je registrovala u
Beogradu (58.359 dinara), Novom Sadu (52.519 dinara), Smederevu (48.918
dinara), Užicu (48.229 dinara) i Pančevu (46.918 dinara).

Prosečna mesečna zarada ispod proseka Republike Srbije u oktobru 2017. godine
zabeležena je u Zrenjaninu (44.995 dinara), Sremskoj Mitrovici (44.719 dinara),
Subotici (43.225 dinara), Kragujevcu (42.481 dinara), Nišu (41.965 dinara),
Šapcu (41.674 dinara), Zaječaru (41.308 dinara), Valjevu (40.918 dinara),
Kraljevu (39.935 dinara) i Leskovcu (36.734 dinara).

5. Posmatrano po gradovima, u oktobru
2017. godine kupovnu moć iznad
proseka Republike imali su Beograd, Novi Sad, Smederevo i Užice. U ostalim
gradovima koji se statistički prate, prosečna mesečna neto zarada pokrila je Minimalnu
potrošačku korpu, a nije bila dovoljna za pokriće Prosečne potrošačke korpe.

6. Posmatrano po delatnostima, a u odnosu na prosek neto zarade u Republici
(46.879 dinara), u oktobru 2017. godine najveću neto zaradu statistika je registrovala u
delatnosti Vazdušnog saobraćaja (170.965 dinara), Računarskom programiranju i u

Konsultantskim delatnostima (168.368
dinara), kao i u Upravljačkim delatnostima i savetovanju (121.278 dinara).

Najniža neto zarada registrovana je u
delatnosti Putničkih agencija, tur-operatera i rezervacija (22.784 dinara), u
delatnostima Kinematografske, televizijske i muzičke produkcije (22.918 dinara)
i u delatnosti Uklanjanje otpadnih voda (24.311 dinara).

Kretanje kupovne moći stanovništva u Republici
Srbiji u 2017. godini

 

Mesec

Prosečna mesečna neto zarada po
zaposlenom

(bez poreza i doprinosa)

Potrošačka korpa

 

Odnos potrošačke korpe i zarade

Prosečna

Minimalna

(3:2)

(4:2)

1

2

3

4

5

6


Januar

41.508

68.563,72

35.517,60

1,65

0,86

 


Februar

46.990

69.131,24

35.876,52

1,47

0,76

 


Mart

47.814

69.194,20

35.962,87

1,45

0,75

 


April

49.635

69.725,05

36.228,44

1,40

0,73

 


Maj

47.136

69.390,01

36.031,09

1,47

0,76

 


Jun

49.238

69.566,08

36.090,14

1,41

0,73

 


Jul

48.101

69.511,12

36.069,32

1,45

0,75

 


Avgust

47.220

69.722,81

36.137,98

1,47

0,77

 


Septembar

48.212

69.780,43

36.330,48

1,45

0,75

 


Oktobar

46.879

69.943,28

36.369,35

1,49

0,78