Ministarstvo spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija, na osnovu podataka RZS-a, objavilo je na svom sajtu podatke o kretanju kupovne moći stanovništva i potrošačkoj korpi za avgust 2016. godine.

Prema tim podacima, kupovna moć merena odnosom prosečne neto zarade i Prosečne, odnosno Minimalne potrošačke korpe u avgustu 2016. godine, nalazi se na približnom nivou u odnosu na prethodni mesec.

1. Prosečna potrošačka korpa za mesec avgust 2016. godine, iznosila je 67.995,71 dinara, i veća je od Prosečne potrošačke korpe iz prethodnog meseca za 1,26% ili 851,89 dinara. U odnosu na avgust 2015. godine, Prosečna potrošačka korpa manja je za 0,7%.

Minimalna potrošačka korpa za avgust 2016. godine, iznosila je 35.307,18 dinara, i veća je za 1,20% ili 419,64 dinara, u odnosu na Minimalnu potrošačku korpu iz prethodnog meseca. U odnosu na avgust 2015. godine, Nova minimalna potrošačka korpa veća je za 0,68%.

2. Prosečna mesečna zarada bez poreza i doprinosa isplaćena u avgustu 2016. godine u Republici Srbiji, iznosila je 45.286 dinara. U odnosu na prosečnu zaradu bez poreza i doprinosa isplaćenu u julu 2016. godine, nominalno je manja za 2,1% i realno je manja za 3,0%.

Prosečna zarada bez poreza i doprinosa isplaćena u avgustu 2016. godine, nominalno je veća za 1,5% i realno je veća za 0,3% u odnosu na prosečnu zaradu bez poreza i doprinosa isplaćenu u avgustu 2015. godine.

Prosečna zarada bez poreza i doprinosa isplaćena u periodu januar–avgust 2016. godine, nominalno je veća za 3,6 i realno je veća za 2,6% u odnosu na prosečnu zaradu bez poreza i doprinosa isplaćenu u periodu januar-avgust 2015. godine.

3. Za pokriće Prosečne potrošačke korpe u avgustu 2016. godine, bilo je potrebno 1,50 prosečnih zarada, a za pokriće Minimalne korpe bilo je dovoljno 0,78 prosečne zarade.

U januaru 2016. godine, za pokriće Prosečne potrošačke korpe bilo je potrebno 1,66  prosečnih zarada, a za pokriće Minimalne korpe bilo je dovoljno 0,87 prosečne zarade.

4. Prosečna mesečna neto zarada po zaposlenom u Republici u avgustu 2016. godine, iznosila je 45.286 dinara. Posmatrano po gradovima, natprosečnu neto zaradu u avgustu 2016. godine, statistika je registrovala u Beogradu (56.760 dinara), Novom Sadu (50.932 dinara), Pančevu (47.926 dinara) i Smederevu (46.241 dinara). Prosečna mesečna zarada ispod proseka Republike u avgustu 2016. godine, zabeležena je u Užicu (44.952 dinara), Zrenjaninu (43.028 dinara), Subotici (42.654 dinara), Kragujevcu (42.580 dinara), S. Mitrovici (42.364 dinara), Nišu (40.811 dinara), Šapcu (39.898 dinara), Zaječaru (39.064 dinara), Kraljevu (38.203 dinara), Valjevu (36.316 dinara), i Leskovcu (34.918 dinara).

5. Posmatrano po gradovima, u avgustu 2016. godine, kupovnu moć iznad proseka Republike imali su Beograd, Novi Sad, Smederevo i Užice. U svim ostalim gradovima, koji se statistički prate, prosečna mesečna neto zarada je pokrila  Novu Minimalnu potrošačku korpu, a nije bila dovoljna za pokriće Nove Prosečne potrošačke korpe.

6. Posmatrano po delatnostima, a u odnosu na prosek neto zarade u Republici (45.286 dinara) u avgustu 2016. godine, najveću neto zaradu statistika je registrovala u Vazdušnom saobraćaju (160.423 dinara), Računarskom programiranju i konsultantskim delatnostima (145.280 dinara), i u Upravljačkim delatnostima i savetovanju (124.534 dinara). Najniža neto zarada registrovana je u Delatnosti putničkih agencija, turoperatora i rezervacija (20.831 dinara), Proizvodnji kože i predmeta od kože (23.206 dinara) i Iznajmljivanju i lizingu (23.950 dinara).

 

Kretanje kupovne moći stanovništva u Republici Srbiji u 2016. godini

 

Mesec

Prosečna mesečna neto zarada po zaposlenom

(bez poreza i doprinosa)

Potrošačka korpa

 

Odnos potrošačke korpe i zarade

Prosečna

Minimalna

(3:2)

(4:2)

1

2

3

4

5

6

Januar

40.443

67.277,45

35.027,65

1.66

0.87

 

Februar

44.450

67.150,62

35.037,96

1,51

0,79

 

Mart

45.870

67.036,72

34.961,15

1,46

0,76

 

April

49.249

67.098,10

34.943,51

1,36

0,71

 

Maj

43.951

67.117,80

34.965,44

1,53

0,80

 

Jun

46.450

67.031,62

34.862,17

1,44

0,75

 

Jul

46.280

67.143,82

34.887,54

1,45

0,75

 

Avgust

45.286

67.995,71

35.307,18

1,50

0,78

 

 

Izveštaj je urađen u Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija na osnovu podataka Republičkog zavoda za statistiku.