Ministarstvo spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija, na osnovu podataka RZS-a, objavilo je na svom sajtu podatke o kretanju kupovne moći stanovništva i potrošačkoj korpi za avgust 2015. godine.

Prema tim podacima, kupovna moć merena odnosom prosečne neto zarade i Prosečne, odnosno Minimalne potrošačke korpe u avgustu 2015. manja je nego prethodnog meseca, zahvaljujući, pre svega, smanjenju prosečne mesečne neto zarade.

1. Prosečna potrošačka korpa za mesec avgust 2015. godine iznosila je 67.523,21 dinara i veća je od Prosečne potrošačke korpe iz prethodnog meseca za 1,07% ili 715,94 dinara.

U odnosu na avgust 2014. godine Prosečna potrošačka korpa veća je 2,18%.

Minimalna potrošačka korpa za avgust 2015. godine iznosila je 35.069,16 dinara i veća je za 1,17% ili 407,4 dinara od Minimalne potrošačke korpe iz prethodnog meseca.

U odnosu na avgust 2014. godine Minimalna potrošačka korpa veća je za 2,24%.

2. Prosečna mesečna zarada bez poreza i doprinosa isplaćena u avgustu  2015. godine u Republici Srbiji iznosila je 44.630 dinara.

U odnosu na prosečnu zaradu bez poreza i doprinosa isplaćenu u julu 2015. godine, nominalno je manja za 2,1%, a realno za 3,0%.

Prosečna zarada bez poreza i doprinosa isplaćena u avgustu 2015. godine u Republici Srbiji, u odnosu na prosečnu zaradu bez poreza i doprinosa isplaćenu u avgustu 2014. godine, nominalno je manja za 2,1%, a realno za 4,1%.

Prosečna zarada bez poreza i doprinosa  isplaćena u periodu januar–avgust 2015. godine u Republici Srbiji, u odnosu na prosečnu zaradu bez poreza i doprinosa isplaćenu u periodu januar–avgust 2014. godine, nominalno je manja za 0,5%, a  realno za 1,9%.

3. Za pokriće Prosečne potrošačke korpe u avgustu 2015. godine bilo je potrebno 1,51 prosečnih zarada, a za pokriće Minimalne korpe bilo je dovoljno 0,78 prosečne zarade.

U januaru 2015. godine za pokriće Prosečne potrošačke korpe bilo je potrebno 1,68  prosečnih zarada, a za pokriće  Minimalne korpe bilo je dovoljno 0,87 prosečne zarade.

U avgustu 2014. godine za pokriće Prosečne potrošačke korpe bilo je potrebno 1,45 prosečnih zarada, a za pokriće Minimalne korpe bilo je dovoljno 0,75 prosečne zarade.

4. Prosečna mesečna neto zarada po zaposlenom u Republici u avgustu 2015. godine, iznosila je 44.630 dinara.

Posmatrano po gradovima, natprosečnu neto zaradu u avgustu 2015. godine, statistika je registrovala u Beogradu (55.399 dinara), Novom Sadu (49.958 dinara), i Pančevu (49.513 dinara). Prosečna mesečna zarada ispod proseka Republike u avgustu 2015. godine, zabeležena je u Užicu (43.788 dinara), Smederevu (42.521 dinara), Zrenjaninu (42.298 dinara), Kragujevcu (42.087 dinara), S. Mitrovici (40.763 dinara), Subotici (39.991 dinara), Nišu (39.222 dinara), Valjevu (39.106 dinara), Zaječaru (39.079 dinara), Šapcu (38.692 dinara), Kraljevu (37.632 dinara) i Leskovcu (35.304 dinara).

5. Posmatrano po gradovima, u avgustu 2015. godine kupovnu moć iznad proseka Republike imali su: Beograd, Novi Sad, Pančevo, Užice, Smederevo i Kragujevac. U svim gradovima koji se statistički prate prosečna mesečna neto zarada je pokrila Novu Minimalnu  potrošačku korpu, a nije bila dovoljna za pokriće Nove Prosečne potrošačke korpe.

6. Posmatrano po delatnostima, a u odnosu na prosek neto zarade u Republici (44.630 dinara) u avgustu 2015. godine, najveću neto zaradu statistika je registrovala u Uslužnim delatnostima u rudarstvu (148.681 dinara), Računarskom programiranju i konsultantskim delatnostima (135.946 dinara) i u Vazdušnom saobraćaju (132.249 dinara). Najniža neto zarada registrovana je u Delatnosti putničkih agencija, tur-operatora i rezervacija (17.289 dinara), Iznajmljivanju i lizingu (21.112 dinara) i Kinematografskoj, televizijskoj i muzičkoj produkciji (23.860 dinara).

 

Kretanje kupovne moći stanovništva u Republici Srbiji u 2015. godini

Godina-mesec

Prosečna mesečna neto zarada po zaposlenom

(bez poreza i doprinosa)

Potrošačka korpa

 

Odnos potrošačke korpe i zarade

Prosečna

Minimalna

(3:2)

(4:2)

1

2

3

4

5

6

januar

39.285

65.936,20

34.305,81

1,68

0,87

 

februar

42.749

66.330,58

34.550,48

1,55

0,81

 

mart

43.121

66.628,74

34.744,38

1,55

0,81

 

april

45.605

67.050.13

34.984.40

1,47

0,77

 

maj

43.964

67.004,99

34.841,72

1,52

0,79

 

jun

44.583

67.065,40

34.787,86

1,50

0,78

 

jul

45.601

66.807,27

34.661,60

1,46

0,76

 

avgust

44.630

67.523,21

35.069,16

1.51

0.79