Министарство спољне и унутрашње трговине и телекомуникација, на основу података РЗС-а, објавило је на свом сајту податке о кретању куповне моћи становништва и потрошачкој корпи за август 2015. године.

Према тим подацима, куповна моћ мерена односом просечне нето зараде и Просечне, односно Минималне потрошачке корпе у августу 2015. мања је него претходног месеца, захваљујући, пре свега, смањењу просечне месечне нето зараде.

1. Просечна потрошачка корпа за месец август 2015. године износила је 67.523,21 динара и већа је од Просечне потрошачке корпе из претходног месеца за 1,07% или 715,94 динара.

У односу на август 2014. године Просечна потрошачка корпа већа је 2,18%.

Минимална потрошачка корпа за август 2015. године износила је 35.069,16 динара и већа је за 1,17% или 407,4 динара од Минималне потрошачке корпе из претходног месеца.

У односу на август 2014. године Минимална потрошачка корпа већа је за 2,24%.

2. Просечна месечна зарада без пореза и доприноса исплаћена у августу  2015. године у Републици Србији износила је 44.630 динара.

У односу на просечну зараду без пореза и доприноса исплаћену у јулу 2015. године, номинално је мања за 2,1%, а реално за 3,0%.

Просечна зарада без пореза и доприноса исплаћена у августу 2015. године у Републици Србији, у односу на просечну зараду без пореза и доприноса исплаћену у августу 2014. године, номинално је мања за 2,1%, а реално за 4,1%.

Просечна зарада без пореза и доприноса  исплаћена у периоду јануар–август 2015. године у Републици Србији, у односу на просечну зараду без пореза и доприноса исплаћену у периоду јануар–август 2014. године, номинално је мања за 0,5%, а  реално за 1,9%.

3. За покриће Просечне потрошачке корпе у августу 2015. године било је потребно 1,51 просечних зарада, а за покриће Минималне корпе било је довољно 0,78 просечне зараде.

У јануару 2015. године за покриће Просечне потрошачке корпе било је потребно 1,68  просечних зарада, а за покриће  Минималне корпе било је довољно 0,87 просечне зараде.

У августу 2014. године за покриће Просечне потрошачке корпе било је потребно 1,45 просечних зарада, а за покриће Минималне корпе било је довољно 0,75 просечне зараде.

4. Просечна месечна нето зарада по запосленом у Републици у августу 2015. године, износила је 44.630 динара.

Посматрано по градовима, натпросечну нето зараду у августу 2015. године, статистика је регистровала у Београду (55.399 динара), Новом Саду (49.958 динара), и Панчеву (49.513 динара). Просечна месечна зарада испод просека Републике у августу 2015. године, забележена је у Ужицу (43.788 динара), Смедереву (42.521 динара), Зрењанину (42.298 динара), Крагујевцу (42.087 динара), С. Митровици (40.763 динара), Суботици (39.991 динара), Нишу (39.222 динара), Ваљеву (39.106 динара), Зајечару (39.079 динара), Шапцу (38.692 динара), Краљеву (37.632 динара) и Лесковцу (35.304 динара).

5. Посматрано по градовима, у августу 2015. године куповну моћ изнад просека Републике имали су: Београд, Нови Сад, Панчево, Ужице, Смедерево и Крагујевац. У свим градовима који се статистички прате просечна месечна нето зарада је покрила Нову Минималну  потрошачку корпу, а није била довољна за покриће Нове Просечне потрошачке корпе.

6. Посматрано по делатностима, а у односу на просек нето зараде у Републици (44.630 динара) у августу 2015. године, највећу нето зараду статистика је регистровала у Услужним делатностима у рударству (148.681 динара), Рачунарском програмирању и консултантским делатностима (135.946 динара) и у Ваздушном саобраћају (132.249 динара). Најнижа нето зарада регистрована је у Делатности путничких агенција, тур-оператора и резервација (17.289 динара), Изнајмљивању и лизингу (21.112 динара) и Кинематографској, телевизијској и музичкој продукцији (23.860 динара).

 

Кретање куповне моћи становништва у Републици Србији у 2015. години

Година-месец

Просечна месечна нето зарада по запосленом

(без пореза и доприноса)

Потрошачка корпа

 

Однос потрошачке корпе и зараде

Просечна

Минимална

(3:2)

(4:2)

1

2

3

4

5

6

јануар

39.285

65.936,20

34.305,81

1,68

0,87

 

фебруар

42.749

66.330,58

34.550,48

1,55

0,81

 

март

43.121

66.628,74

34.744,38

1,55

0,81

 

април

45.605

67.050.13

34.984.40

1,47

0,77

 

мај

43.964

67.004,99

34.841,72

1,52

0,79

 

јун

44.583

67.065,40

34.787,86

1,50

0,78

 

јул

45.601

66.807,27

34.661,60

1,46

0,76

 

август

44.630

67.523,21

35.069,16

1.51

0.79