Министарство спољне и унутрашње трговине и телекомуникација, на основу података РЗС-а, објавило је на свом сајту податке о кретању куповне моћи становништва и потрошачкој корпи за април 2018. године.

Према тим подацима, куповна моћ мерена односом Просечне, односно Минималне потрошачке корпе и просечне нето зараде у априлу 2018. године је

мања у односу на претходни месец, пре свега због смањења просечне месечне нето зараде, док је вредност Просечне потрошачке и Минималне потрошачке корпе незнатно повећана у односу на претходни месец.

1. Просечна потрошачка корпа за месец април 2018. године износила је 70.668,55 динара и већа је од Просечне потрошачке корпе из претходног месеца за 375,812 динара или за 0,5%. У односу на април 2017. године Просечна потрошачка корпа већа је за 1,0%.

Минимална потрошачка корпа за април 2018. године износила је 36.637,79 динара и већа је за 218,76 динара или 0,6% у односу на Минималну потрошачку корпу из претходног месеца. У односу на април 2017. године Минимална потрошачка корпа већа је за 1,1%.

2. Просечна зарада без пореза и доприноса (нето) обрачуната за април 2018. године износила је 49.117 динара. У односу на претходни месец просечна нето зарада номинално је мања  за 0,6% а реално за 1,0%. У односу на исти месец претходне године просечна нето зарада је већа за 6,7% номинално а за 5,5% реално. Просечна нето зарада за април 2018. године износила је 416 евра (по месечном курсу евра са сајта НБС).            

3. За покриће Просечне потрошачке корпе у априлу 2018. године било је потребно 1,44 просечних зарада, а за покриће Минималне корпе било је довољно 0,75 просечне зараде.

За покриће Просечне потрошачке корпе у априлу 2017. године било је потребно 1,40 просечних зарада, а за покриће Минималне корпе било је довољно 0,73 просечне зараде.

4. Просечна месечна нето зарада по запосленом у Републици Србији у априлу 2018. године износила је 49.117 динара. Посматрано по градовима, натпросечну нето зараду у априлу 2018. године статистика је регистровала у Београду (59.796 динара), Новом Саду (53.218 динара), и Панчеву (51.054 динара).

Просечна месечна зарада испод просека Републике Србије у априлу  2018. године забележена је у Смедереву (49.003 динара), Зрењанину (48.417 динара), Крагујевцу (48.122 динара), Ужицу (46.749 динара), Нишу (46.098 динара),  Сремској Митровици (45.504 динара), Суботици (45.381 динара), Ваљеву (44.244 динара), Зајечару (44.155 динара), Шапцу (43.836 динара), Краљеву (42.457 динара) и Лесковцу (39.614 динара).               

5. Посматрано по градовима, у априлу 2018. године, куповну моћ изнад просека Републике имали су Београд, Крагујевац и Смедерево, док је град Ниш имао просечну вредност куповне моћи. У осталим градовима који се статистички прате, просечна месечна нето зарада је покрила Минималну потрошачку корпу, а није била  довољна за покриће Просечне потрошачке корпе.


Кретање куповне моћи становништва у Републици Србији у 2018. години

 

Месец

Просечна месечна нето зарада по запосленом

(без пореза и доприноса)

Потрошачка корпа

 

Однос потрошачке корпе и зараде

Просечна

Минимална

(3:2)

(4:2)

1

2

3

4

5

6

Јануар 2018.

50.048

69.896,99

36.214,22

1,40

0,72

 

Фебруар

47.819

70.169,50

36.357,94

1,48

0,76

 

Март

49.400

70.292,73

36.419,03

1,42

0,74

 

Април

49.117

70.668,55

36.637,79

1,44

0,75