Ministarstvo spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija, na osnovu podataka RZS-a, objavilo je na svom sajtu podatke o kretanju kupovne moći stanovništva i potrošačkoj korpi za april 2018. godine.

Prema tim podacima, kupovna moć merena odnosom Prosečne, odnosno Minimalne potrošačke korpe i prosečne neto zarade u aprilu 2018. godine je

manja u odnosu na prethodni mesec, pre svega zbog smanjenja prosečne mesečne neto zarade, dok je vrednost Prosečne potrošačke i Minimalne potrošačke korpe neznatno povećana u odnosu na prethodni mesec.

1. Prosečna potrošačka korpa za mesec april 2018. godine iznosila je 70.668,55 dinara i veća je od Prosečne potrošačke korpe iz prethodnog meseca za 375,812 dinara ili za 0,5%. U odnosu na april 2017. godine Prosečna potrošačka korpa veća je za 1,0%.

Minimalna potrošačka korpa za april 2018. godine iznosila je 36.637,79 dinara i veća je za 218,76 dinara ili 0,6% u odnosu na Minimalnu potrošačku korpu iz prethodnog meseca. U odnosu na april 2017. godine Minimalna potrošačka korpa veća je za 1,1%.

2. Prosečna zarada bez poreza i doprinosa (neto) obračunata za april 2018. godine iznosila je 49.117 dinara. U odnosu na prethodni mesec prosečna neto zarada nominalno je manja  za 0,6% a realno za 1,0%. U odnosu na isti mesec prethodne godine prosečna neto zarada je veća za 6,7% nominalno a za 5,5% realno. Prosečna neto zarada za april 2018. godine iznosila je 416 evra (po mesečnom kursu evra sa sajta NBS).            

3. Za pokriće Prosečne potrošačke korpe u aprilu 2018. godine bilo je potrebno 1,44 prosečnih zarada, a za pokriće Minimalne korpe bilo je dovoljno 0,75 prosečne zarade.

Za pokriće Prosečne potrošačke korpe u aprilu 2017. godine bilo je potrebno 1,40 prosečnih zarada, a za pokriće Minimalne korpe bilo je dovoljno 0,73 prosečne zarade.

4. Prosečna mesečna neto zarada po zaposlenom u Republici Srbiji u aprilu 2018. godine iznosila je 49.117 dinara. Posmatrano po gradovima, natprosečnu neto zaradu u aprilu 2018. godine statistika je registrovala u Beogradu (59.796 dinara), Novom Sadu (53.218 dinara), i Pančevu (51.054 dinara).

Prosečna mesečna zarada ispod proseka Republike Srbije u aprilu  2018. godine zabeležena je u Smederevu (49.003 dinara), Zrenjaninu (48.417 dinara), Kragujevcu (48.122 dinara), Užicu (46.749 dinara), Nišu (46.098 dinara),  Sremskoj Mitrovici (45.504 dinara), Subotici (45.381 dinara), Valjevu (44.244 dinara), Zaječaru (44.155 dinara), Šapcu (43.836 dinara), Kraljevu (42.457 dinara) i Leskovcu (39.614 dinara).               

5. Posmatrano po gradovima, u aprilu 2018. godine, kupovnu moć iznad proseka Republike imali su Beograd, Kragujevac i Smederevo, dok je grad Niš imao prosečnu vrednost kupovne moći. U ostalim gradovima koji se statistički prate, prosečna mesečna neto zarada je pokrila Minimalnu potrošačku korpu, a nije bila  dovoljna za pokriće Prosečne potrošačke korpe.


Kretanje kupovne moći stanovništva u Republici Srbiji u 2018. godini

 

Mesec

Prosečna mesečna neto zarada po zaposlenom

(bez poreza i doprinosa)

Potrošačka korpa

 

Odnos potrošačke korpe i zarade

Prosečna

Minimalna

(3:2)

(4:2)

1

2

3

4

5

6

Januar 2018.

50.048

69.896,99

36.214,22

1,40

0,72

 

Februar

47.819

70.169,50

36.357,94

1,48

0,76

 

Mart

49.400

70.292,73

36.419,03

1,42

0,74

 

April

49.117

70.668,55

36.637,79

1,44

0,75