Ministarstvo spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija je na osnovu podataka RZS-a na svom sajtu objavilo podatke o kretanju kupovne moći stanovništva i potrošačkoj korpi za april 2017. godine.

Prema tim podacima, kupovna moć merena odnosom Prosečne, odnosno Minimalne potrošačke korpe i prosečne neto zarade u aprilu 2017. godine, veća je u odnosu na prethodni mesec zahvaljujući, pre svega, povećanju prosečne mesečne neto zarade. Vrednosti Prosečne, odnosno Minimalne potrošačke korpe neznatno su povećane u odnosu na prethodni mesec.

1. Prosečna potrošačka korpa za mesec april 2017. godine iznosila je 69.725,05 dinara i veća je od Prosečne potrošačke korpe iz prethodnog meseca za 0,76% ili 530,85 dinara.

Minimalna potrošačka korpa za april 2017. godine iznosila je 36.228,44 dinara i veća je za 0,73% ili 265,57 dinara u odnosu na Minimalnu potrošačku korpu iz prethodnog meseca.   

2. Prosečna mesečna zarada bez poreza i doprinosa, isplaćena u aprilu 2017.  godine, u Republici Srbiji iznosila je 49.635 dinara. U odnosu na prosečnu zaradu bez poreza i doprinosa, isplaćenu u martu 2017. godine, nominalno je veća za 3,8%, a i realno je veća za 3,0%.

U odnosu na prosečnu zaradu bez poreza i doprinosa, isplaćenu u aprilu 2016. godine, nominalno je veća za 0,8%, a i realno je manja za 3,1%. Prosečna zarada bez poreza i doprinosa, isplaćena u periodu januar–april 2017. godine u Republici Srbiji, u odnosu na prosečnu zaradu bez poreza i doprinosa isplaćenu u periodu januar–april 2016. godine, nominalno je veća za 3,2% i realno je manja za 0,1%.

3. Za pokriće Prosečne potrošačke korpe u aprilu 2017. godine bilo je potrebno 1,40 prosečnih zarada, a za pokriće Minimalne korpe bilo je dovoljno 0,73 prosečne zarade.

Za pokriće Prosečne potrošačke korpe u aprilu 2016. godine bilo je potrebno 1,36 prosečnih zarada, a za pokriće Minimalne korpe bilo je dovoljno 0,71 prosečne zarade.

4. Prosečna mesečna neto zarada po zaposlenom u Republici Srbiji u aprilu 2017. godine iznosila je 49.635 dinara.

Posmatrano po gradovima, natprosečnu neto zaradu u aprilu 2017. godine statistika je registrovala u Beogradu (61.944 dinara), Novom Sadu (58.916 dinara), Smederevu (56.752 dinara), Pančevu (54.390 dinara) i Užicu (51.800 dinara).

Prosečna mesečna zarada ispod proseka Republike Srbije u aprilu 2017. godine zabeležena je u Sremskoj Mitrovici (49.405 dinara), Subotici (46.541 dinara), Zrenjaninu (46.418 dinara), Kragujevcu (44.238 dinara), Nišu (43.333 dinara), Zaječaru (42.078 dinara), Kraljevu (41.689dinara), Šapcu (41.254 dinara), Valjevu (40.882 dinara) i Leskovcu (38.872 dinara).

5. Posmatrano po gradovima, u aprilu 2017. godine kupovnu moć iznad proseka Republike imali su Beograd, Novi Sad, Smederevo, Pančevo i Užice. U ostalim gradovima koji se statistički prate, prosečna mesečna neto zarada pokrila je Minimalnu potrošačku korpu, a nije bila dovoljna za pokriće Prosečne potrošačke korpe.

6. Posmatrano po delatnostima, a u odnosu na prosek neto zarade u Republici (49.635 dinara), u aprilu 2017. godine najveću neto zaradu statistika je registrovala u Računarskom programiranju i konsultantskim delatnostima (234.288 dinara), Vazdušnom saobraćaju (162.224 dinara) i u delatnosti Reklamiranja i istraživanja tržišta (154.561 dinara).

Najniža neto zarada registrovana je u delatnosti Putničkih agencija, tur-operatera i rezervacija (21.762 dinara), delatnosti Iznajmljivanja i lizinga (23.697 dinara) i u Pomoćnim delatnostima u fin. uslugama i osiguranju (25.689 dinara).

 

Kretanje kupovne moći stanovništva u Republici Srbiji u 2017. godini

Mesec

Prosečna mesečna neto zarada po zaposlenom

(bez poreza i doprinosa)

Potrošačka korpa

 

Odnos potrošačke korpe i zarade

Prosečna

Minimalna

(3:2)

(4:2)

1

2

3

4

5

6

Januar 2017.

41.508

68.563,72

35.517,60

1,65

0,86

 

Februar 2017.

46.990

69.131,24

35.876,52

1,47

0,76

 

Mart 2017.

47.814

69.194,20

35.962,87

1,45

0,75

 

April

49.635

69.725,05

36.228,44

1,40

0,73