Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija,
na osnovu podataka RZS-a, objavilo je na svom sajtu podatke o kretanju kupovne
moći stanovništva i potrošačkoj korpi za april 2016. godine.

Prema tim podacima, kupovna moć merena odnosom prosečne neto
zarade i Prosečne, odnosno Minimalne potrošačke korpe u aprilu 2016. godine
veća je od prethodnog meseca, zahvaljujući, pre svega, povećanju prosečne neto
zarade.

1. Prosečna potrošačka korpa za mesec april 2016. godine
iznosila je 67.098,10 dinara i veća je od Prosečne potrošačke korpe iz
prethodnog meseca za 0,09% ili 61,38 dinara.

U odnosu na april 2015. godine Prosečna potrošačka korpa
veća je 0,07%.

Minimalna potrošačka korpa za april 2016. godine iznosila je
34.943,51 dinara i manja je za 0,05% ili 17,64 dinara, u odnosu na Minimalnu
potrošačku korpu iz prethodnog meseca.

U odnosu na april 2015. godine Minimalna potrošačka korpa
manja je za 0,12%.

2. Prosečna mesečna zarada bez poreza i doprinosa isplaćena
u aprilu 2016. godine u Republici Srbiji iznosila je 49.249 dinara.

U odnosu na prosečnu zaradu bez poreza i doprinosa isplaćenu
u martu 2016. godine, nominalno je veća za 7,4% i realno je veća za 7,0%.

Prosečna zarada bez poreza i doprinosa isplaćena u aprilu
2016. godine u Republici Srbiji, u odnosu na prosečnu zaradu bez poreza i
doprinosa isplaćenu u aprilu 2015. godine, nominalno je veća za 8,0% i realno
je veća za 7,6%.

Prosečna zarada bez poreza i doprinosa isplaćena u periodu
januar–april 2016. godine u Republici Srbiji, u odnosu na prosečnu zaradu bez
poreza i doprinosa isplaćenu u periodu januar–april 2015. godine, nominalno je
veća za 5,4% i realno je veća za 4,2%.

3. Za pokriće Prosečne potrošačke korpe u aprilu 2016.
godine bilo je potrebno 1,36 prosečnih zarada, a za pokriće Minimalne korpe
bilo je dovoljno 0,71 prosečne zarade.

U januaru 2016. godine za pokriće Prosečne potrošačke korpe
bilo je potrebno 1,66 prosečnih zarada, a za pokriće Minimalne korpe bilo je
dovoljno 0,87 prosečne zarade.

U aprilu 2015. godine za pokriće Prosečne potrošačke korpe
bilo je potrebno 1,47 prosečnih zarada, a za pokriće Minimalne korpe bilo je
dovoljno 0,77 prosečne zarade.

4. Prosečna mesečna neto zarada po zaposlenom u Republici u
aprilu 2016. godine, iznosila je 49.249 dinara.

Posmatrano po gradovima, natprosečnu neto zaradu u aprilu
2016. godine, statistika je registrovala u Novom Sadu (67.180 dinara), Beogradu
(69.742 dinara), Smederevu (51.933 dinara) i Pančevu (49.951 dinara). Prosečna
mesečna zarada ispod proseka Republike u aprilu 2016. godine, zabeležena je u
Užicu (48.810 dinara), S. Mitrovici (47.063 dinara), Subotici (44.296 dinara),
Zrenjaninu (42.914 dinara), Kragujevcu (42.441 dinara), Šapcu (41.834 dinara),
Nišu (41.649 dinara), Zaječaru (41.194 dinara), Kraljevu (41.104 dinara), Valjevu
(39.143 dinara) i Leskovcu (34.493 dinara).

5. Posmatrano po gradovima, u aprilu 2016. godine kupovnu
moć iznad proseka Republike imali su Novi Sad, Beograd, Smederevo i Užice. U
svim ostalim gradovima koji se statistički prate prosečna mesečna neto zarada
pokrila je Minimalnu potrošačku korpu, a nije bila dovoljna za pokriće Prosečne
potrošačke korpe.

6. Posmatrano po delatnostima, a u odnosu na prosek neto
zarade u Republici (49.249 dinara) u aprilu 2016. godine, najveću neto zaradu
statistika je registrovala u Upravljačkim delatnostima i savetovanju (292.768
dinara), Uslužnim delatnostima u rudarstvu (226.135 dinara) i Računarskom
programiranju i konsultantskim delatnostima (212,780 dinara). Najniža neto
zarada registrovana je u Delatnosti putničkih agencija, turoperatora i
rezervacija (17.734 dinara), Kinematografskoj, televizijskoj i muzičkoj
produkciji (21.519 dinara) i Iznajmljivanju i lizingu (23.787 dinara).

Kretanje kupovne moći stanovništva u Republici Srbiji u 2016.
godini

Mesec

Prosečna mesečna neto zarada po zaposlenom

(bez poreza i doprinosa)

Potrošačka korpa

 

Odnos potrošačke korpe i zarade

Prosečna

Minimalna

(3:2)

(4:2)

1

2

3

4

5

6

januar

40.443

67.277,45

35.027,65

1.66

0.87

 

februar

44.450

67.150,62

35.037,96

1,51

0,79

 

Mart

45.870

67.036,72

34.961,15

1,46

0,76

 

april

49.249

67.098,10

34.943,51

1,36

0,71