Ministarstvo spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija, na osnovu podataka RZS-a, objavilo je na svom sajtu podatke o kretanju kupovne moći stanovništva i potrošačkoj korpi za april 2015. godine.

Prema tim podacima, kupovna moć merena odnosom prosečne neto zarade i Prosečne, odnosno Minimalne potrošačke korpe u aprilu 2015. godine je veća u odnosu na prethodni mesec, zahvaljujući povećanju prosečne mesečne zarade.

1. Prosečna potrošačka korpa za mesec april  2015. godine iznosila je 67.050,13 dinara i veća je od Prosečne potrošačke korpe iz prethodnog meseca za 0,63% ili 421,39 dinara. U odnosu na april 2014. godine Prosečna potrošačka korpa veća je 1,95%.

Minimalna potrošačka korpa za april 2015. godine iznosila je 34.984,40 dinara i veća je za 0,69% ili 240,02 dinara, u odnosu na Minimalnu potrošačku korpu iz prethodnog meseca. U odnosu na april 2014. godine Minimalna potrošačka korpa veća je za 2,35%.

2. Prosečna mesečna zarada bez poreza i doprinosa isplaćena u aprilu  2015. godine u Republici Srbiji iznosila je 45.605 dinara. Prosečna zarada bez poreza i doprinosa isplaćena u aprilu 2015. godine u Republici Srbiji, u odnosu na prosečnu zaradu bez poreza i doprinosa isplaćenu u aprilu 2014. godine, nominalno je manja za 0,5% i realno je manja za 2,3%.

3. Za pokriće Prosečne potrošačke korpe u aprilu 2015. godine bilo je potrebno 1,47 prosečnih zarada, a za pokriće Minimalne korpe bilo je dovoljno 0,77 prosečne zarade.

U aprilu 2014. godine za pokriće Nove Prosečne potrošačke korpe bilo je potrebno 1.43 prosečnih zarada, a za pokriće  Nove Minimalne korpe bilo je dovoljno 0.75 prosečne zarade.

4. Prosečna mesečna neto zarada po zaposlenom u Republici u aprilu 2015. godine, iznosila je 45.605 dinara.

Posmatrano po gradovima, natprosečnu neto zaradu u aprilu 2015. godine, statistika je registrovala u Novom Sadu (58.009 dinara), Beogradu (57.064 dinara), Pančevu (55.973 dinara) i Smederevu (46.561 dinara). Prosečna mesečna zarada ispod proseka Republike u aprilu 2015. godine, zabeležena je u Zrenjaninu (43.422 dinara), Užicu (42.879 dinara), S. Mitrovici (41.112 dinara), Subotici (40.009 dinara), Kragujevcu (39.949 dinara), Nišu (39.040 dinara), Zaječaru (38.736 dinara), Šapcu (38.062 dinara), Valjevu (37.279 dinara), Kraljevu (36.280 dinara) i Leskovcu (35.230 dinara).

5. Posmatrano po gradovima, u aprilu 2015. godine kupovnu moć iznad proseka Republike imali su: Novi Sad, Beograd,  Pančevo i Smederevo. U svim gradovima koji se statistički prate prosečna mesečna neto zarada je pokrila Minimalnu  potrošačku korpu, a nije bila dovoljna za pokriće Prosečne potrošačke korpe.

6. Posmatrano po delatnostima, a u odnosu na prosek neto zarade u Republici (45.605 dinara) u aprilu 2015. godine, najveću neto zaradu statistika je registrovala u Upravljačkim delatnostima i savetovanju (282.690 dinara), Uslužnim delatnostima u rudarstvu (208.549 dinara) i Računarskom programiranju i konsultanskim delatnostima (189.039 dinara). Najniža neto zarada registrovana je u Delatnosti putničkih agencija, tur-operatora i rezervacija (14.512 dinara), Iznajmljivanju i lizingu (21.986 dinara) i Pomoćnim delatnostima u finansijskim uslugama i osiguranju (22.407 dinara).

 

Kretanje kupovne moći stanovništva u Republici Srbiji u 2015. godini

Godina – mesec

Prosečna mesečna neto zarada po zaposlenom
(bez poreza i doprinosa)

Potrošačka korpa

Odnos potrošačke korpe i zarade

Prosečna

Minimalna

(3:2)

(4:2)

1

2

3

4

5

6

Januar

39.285

65.936,20

34.305,81

1,68

0,87

Februar

42.749

66.330,58

34.550,48

1,55

0,81

Mart

43.121

66.628,74

34.744,38

1,55

0,81

April

45.605

67.050.13

34.984.40

1.47

0.77