Министарство спољне и унутрашње трговине и телекомуникација, на основу података РЗС-а, објавило је на свом сајту податке о кретању куповне моћи становништва и потрошачкој корпи за април 2015. године.

Према тим подацима, куповна моћ мерена односом просечне нето зараде и Просечне, односно Минималне потрошачке корпе у априлу 2015. године је већа у односу на претходни месец, захваљујући повећању просечне месечне зараде.

1. Просечна потрошачка корпа за месец април  2015. године износила је 67.050,13 динара и већа је од Просечне потрошачке корпе из претходног месеца за 0,63% или 421,39 динара. У односу на април 2014. године Просечна потрошачка корпа већа је 1,95%.

Минимална потрошачка корпа за април 2015. године износила је 34.984,40 динара и већа је за 0,69% или 240,02 динара, у односу на Минималну потрошачку корпу из претходног месеца. У односу на април 2014. године Минимална потрошачка корпа већа је за 2,35%.

2. Просечна месечна зарада без пореза и доприноса исплаћена у априлу  2015. године у Републици Србији износила је 45.605 динара. Просечна зарада без пореза и доприноса исплаћена у априлу 2015. године у Републици Србији, у односу на просечну зараду без пореза и доприноса исплаћену у априлу 2014. године, номинално је мања за 0,5% и реално је мања за 2,3%.

3. За покриће Просечне потрошачке корпе у априлу 2015. године било је потребно 1,47 просечних зарада, а за покриће Минималне корпе било је довољно 0,77 просечне зараде.

У априлу 2014. године за покриће Нове Просечне потрошачке корпе било је потребно 1.43 просечних зарада, а за покриће  Нове Минималне корпе било је довољно 0.75 просечне зараде.

4. Просечна месечна нето зарада по запосленом у Републици у априлу 2015. године, износила је 45.605 динара.

Посматрано по градовима, натпросечну нето зараду у априлу 2015. године, статистика је регистровала у Новом Саду (58.009 динара), Београду (57.064 динара), Панчеву (55.973 динара) и Смедереву (46.561 динара). Просечна месечна зарада испод просека Републике у априлу 2015. године, забележена је у Зрењанину (43.422 динара), Ужицу (42.879 динара), С. Митровици (41.112 динара), Суботици (40.009 динара), Крагујевцу (39.949 динара), Нишу (39.040 динара), Зајечару (38.736 динара), Шапцу (38.062 динара), Ваљеву (37.279 динара), Краљеву (36.280 динара) и Лесковцу (35.230 динара).

5. Посматрано по градовима, у априлу 2015. године куповну моћ изнад просека Републике имали су: Нови Сад, Београд,  Панчево и Смедерево. У свим градовима који се статистички прате просечна месечна нето зарада је покрила Минималну  потрошачку корпу, а није била довољна за покриће Просечне потрошачке корпе.

6. Посматрано по делатностима, а у односу на просек нето зараде у Републици (45.605 динара) у априлу 2015. године, највећу нето зараду статистика је регистровала у Управљачким делатностима и саветовању (282.690 динара), Услужним делатностима у рударству (208.549 динара) и Рачунарском програмирању и консултанским делатностима (189.039 динара). Најнижа нето зарада регистрована је у Делатности путничких агенција, тур-оператора и резервација (14.512 динара), Изнајмљивању и лизингу (21.986 динара) и Помоћним делатностима у финансијским услугама и осигурању (22.407 динара).

 

Кретање куповне моћи становништва у Републици Србији у 2015. години

Година – месец

Просечна месечна нето зарада по запосленом
(без пореза и доприноса)

Потрошачка корпа

Однос потрошачке корпе и зараде

Просечна

Минимална

(3:2)

(4:2)

1

2

3

4

5

6

Јануар

39.285

65.936,20

34.305,81

1,68

0,87

Фебруар

42.749

66.330,58

34.550,48

1,55

0,81

Март

43.121

66.628,74

34.744,38

1,55

0,81

Април

45.605

67.050.13

34.984.40

1.47

0.77