Влада Републике Србије усвојила је  на седници одржаној 29. марта 2018. године, више предлога измена закона и одлука по којима ће грађани Србије, између осталог, моћи међусобно да врше купопродају дигиталних производа у девизама, и којима ће бити укинута обавезна примена печата у пословању.

Усвојена је и одлука којом петочлана породица малолетног мигранта-уметника из Авганистана добија српско држављанство.

Како је дефинисано Предлогом закона о изменама и допунама Закона о девизном пословању, омогућена је купопродаја софтвера и осталих дигиталних производа на Интернету којим се тргује искључиво путем телекомуникационих, дигиталних или информационо-технолошких уређаја.

Услов је да се плаћање врши коришћењем платне картице или електронског новца преко пружаоца платних услуга са седиштем у Србији.

Овим изменама грађани Србије више неће морати због овог разлога да оснивају фирме у иностранству, већ ће свој дигитални бизнис моћи да воде из Србије за клијенте из целог света и са једном девизном ценом за све, без страха да су у прекршају ако њихов дигитални производ купи други резидент Србије.

Изменама закона омогућен је и прилив донација из иностранства преко страних сервиса електронског новца, попут Пејпала (Paypal).

Влада је данас усвојила и закључак којим се органима државне управе налаже да припреме измене и допуне прописа и аката којима ће бити укинута обавезна примена печата у пословању привредних субјеката.

Органима државне управе, организацијама са јавним овлашћењима и јавним предузећима, чији је оснивач Република Србија, наложено је да у року од 30 дана измене сопствене интерне акте и обрасце који прописују обавезну примену печата у пословању.

Овим се мења пракса обавезног печатирања, која није била заснована на закону, али се примењује због великог броја донетих прописа.

Спровођење реформе којом се укида обавезност употребе печата за пословне субјекте је у складу са програмом Владе Србије за модернизацију пословања, што ће утицати и на даље унапређење позиције Србије на ранг листи Светске банке о условима пословања (Doing business листа).

 

Извор: сајт Владе РС