Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku, međugodišnja inflacija je u junu usporila u odnosu na maj i iznosila je 3,3%, što je u skladu sa očekivanjima Narodne banke Srbije.

Na mesečnom nivou, potrošačke cene su u junu povećane za 0,3%. U odnosu na maj, u junu su najviše poskupeli turistički paket-aranžmani i naftni derivati, dok su, u skladu sa sezonski uobičajenim kretanjem, zabeležene niže cene svežeg povrća.

Bazna inflacija (indeks potrošačkih cena po isključenju hrane, energije, alkohola i cigareta) nastavila je stabilno kretanje i u junu je iznosila 2,0% međugodišnje, što je nepromenjeno u odnosu na maj.

Prema centralnoj projekciji Narodne banke Srbije, međugodišnja inflacija će i u narednom periodu nastaviti da se kreće u granicama cilja od 3,0% ± 1,5 procentnih poena.

Izvor: https://www.nbs.rs/