Индустријска производња у септембру 2018. године већа је за 3,5% у односу на просек 2017. године, а у периоду јануар–септембар 2018. године, у поређењу са истим периодом 2017. године, већа је за 2,3%.

Прерађивачка индустрија у септембру 2018. године већа је за 7,9% у односу на просек 2017. године, а у периоду јануар–септембар 2018. године, у поређењу са истим периодом 2017. године, већа је за 2,7%. Индустријска производња у Републици Србији у септембру 2018. године мања је за 1,2% него у септембру 2017. године.  

Посматрано по секторима:

1) у септембру 2018. године, у односу на исти месец 2017. године, забележена су следећа кретања:

 • сектор Прерађивачка индустрија – раст од 1,2%,
 • сектор Снабдевање електричном енергијом, гасом, паром и климатизација – пад од 8,9% и
 • сектор Рударство – пад од 10,0%;
  2) у периоду јануар–септембар 2018. године, у поређењу са истим периодом 2017. године, забележена су следећа кретања:

 • сектор Снабдевање електричном енергијом, гасом, паром и климатизација – раст од 3,6%,
 • сектор Прерађивачка индустрија – раст од 2,7% и
 • сектор Рударство – пад од 4,5%.
  Подаци о индустријској производњи по наменским групама у септембру 2018. године, у односу на исти месец претходне године, показују да je дошло до раста у производњи:

 • капиталних производа (3,2%) и
 • интермедијарних производа, осим енергије (0,6%),
  док је пад забележен у производњи:

 • нетрајних производа за широку потрошњу (1,1%),
 • енергије (4,0%) и
 • трајних производа за широку потрошњу (8,2%).

Обим индустријске производње у септембру 2018. године, у односу на септембар 2017, бележи:

– пад у 16 области (учешће у структури индустријске производње – 68%), а

– раст у 13 области (учешће у структури индустријске производње – 32%).

Највећи утицај на пад индустријске производње у септембру 2018. године, у односу на исти месец 2017. године, имале су: производња електричне енергије, експлоатација угља, производња прехрамбених производа, производња дуванских производа и производња електричне опреме.

Десезонирани индекс индустријске производње за септембар 2018. године, у односу на просек 2017. године, за индустрију – укупно показује да је остварен раст од 3,0%, а за прерађивачку индустрију раст од 4,5%.

Десезонирани индекс индустријске производње за септембар 2018. године, у односу на август 2018. године, показује да је за индустрију – укупно остварен раст индустријске производње од 3,1%, док је за прерађивачку индустрију остварен раст од 2,3%.

Производња малих предузећа (број запослених мањи од 50), која нису обухваћена редовним статистичким истраживањем, прати се на узорку изабраних јединица из сектора прерађивачке индустрије. Када се укључи оцена индустријске производње малих предузећа из узорка, индустријска производња у септембру 2018. године, у односу на просек 2017. године, у укупној индустријској производњи већа је за 3,4%, а у прерађивачкој индустрији већа je за 7,8%.


Саопштење РЗС бр. 291/2018

Напомена: Републички завод за статистику од 1999. године не располаже подацима за АП Косово и Метохија, тако да они нису садржани у обухвату података за Републику Србију (укупно).