<<

Industrijska
proizvodnja u Republici Srbiji u septembru 2017. godine veća je za 7,3% nego u
septembru 2016. godine, a u odnosu na prosek 2016. godine veća je za 7,9%.
Industrijska proizvodnja u periodu januar–septembar 2017. godine, u poređenju sa
istim periodom 2016. godine, veća je za 3,5%. Prerađivačka industrija je
ostvarila rast od 6,8% u periodu januar–septembar 2017. godine, u poređenju sa
istim periodom 2016. godine.

Posmatrano po sektorima:

1) u
septembru 2017. godine
,
u odnosu na isti mesec 2016, zabeležena su sledeća kretanja:

     · sektor
Prerađivačka industrija – rast od 9,0%,

     · sektor Rudarstvo –
rast od 8,0%,

     · sektor Snabdevanje
električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija – bez promene;
2) u periodu januar–septembar 2017.
godine
, u poređenju sa istim periodom 2016. godine, zabeležena su sledeća
kretanja:

     · sektor
Prerađivačka industrija – rast od 6,8%,

     · sektor Rudarstvo –
rast od 1,7%,

     · sektor Snabdevanje
električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija – pad od 7,5%.

Podaci o industrijskoj proizvodnji po
namenskim grupama
u septembru 2017. godine, u odnosu na isti mesec
prethodne godine, pokazuju da je došlo do rasta u proizvodnji:

     · energije (24%),

     · kapitalnih
proizvoda (8,0%),

     · intermedijarnih proizvoda,
osim energije (7,5%);

dok je pad zabeležen u
proizvodnji:

     · trajnih proizvoda
za široku potrošnju (9,1%) i

     · netrajnih
proizvoda za široku potrošnju (3,9%).

Obim industrijske proizvodnje u septembru
2017. godine, u odnosu na septembar 2016, beleži:

– rast u 18 oblasti (učešće u
strukturi industrijske proizvodnje – 68%), a

– pad u 11 oblasti (učešće u strukturi
industrijske proizvodnje – 32%).

Najveći uticaj na rast industrijske
proizvodnje u septembru 2017. godine, u odnosu na isti mesec 2016. godine, imale
su: Proizvodnja derivata nafte, Proizvodnja mašina i opreme na drugom mestu
nepomenute, Proizvodnja hemikalija i hemijskih proizvoda, Proizvodnja proizvoda
od gume i plastike, Proizvodnja metalnih proizvoda, osim mašina.

Desezonirani indeks industrijske
proizvodnje za septembar 2017
. godine, u odnosu na prosek 2016. godine, za industriju – ukupno
pokazuje da je ostvaren rast od 7,7%, a za prerađivačku industriju rast od 8,8%.

Desezonirani indeks industrijske
proizvodnje za septembar 2017. godine, u odnosu na avgust 2017.
godine, pokazuje da je za industriju – ukupno
ostvaren rast industrijske proizvodnje od 1,1% i da je za prerađivačku
industriju ostvaren rast od 0,6%.

Proizvodnja malih preduzeća (broj zaposlenih manji od
50) koja nisu obuhvaćena redovnim statističkim istraživanjem, prati se na uzorku
izabranih jedinica iz sektora prerađivačke industrije. Kada se uključi ocena
industrijske proizvodnje malih preduzeća iz uzorka, industrijska proizvodnja u
septembru 2017. godine, u odnosu na prosek 2016. godine, u ukupnoj
industrijskoj proizvodnji veća je za 6,9%, a u prerađivačkoj industriji veća je
za 11,5%.

Saopštenje
RZS br. 292/2017

Napomena: Republički zavod
za statistiku od 1999. godine ne raspolaže podacima za AP Kosovo i Metohija,
tako da oni nisu sadržani u obuhvatu podataka za Republiku Srbiju (ukupno).