Industrijska proizvodnja u Republici Srbiji u septembru 2016. godine veća je za 5,3% u odnosu na septembar 2015. godine, a u odnosu na prosek 2015. godine veća je za 6,5%. Industrijska proizvodnja u periodu januar-septembar 2016. godine, u poređenju sa istim periodom 2015. godine, veća je za 5,2%.

Posmatrano po sektorima, u septembru 2016. godine, u odnosu na isti mesec 2015. godine zabeležena su sledeća kretanja:

  • sektor Snabdevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija – rast od 15,2%,
  • sektor Prerađivačka industrija – rast od 3,7%, i
  • sektor Rudarstvo – rast od 0,4%.

Podaci o industrijskoj proizvodnji – po namenskim grupama, u septembru 2016. godine, u odnosu na septembar prethodne godine, pokazuju da je došlo do rasta u proizvodnji:

  • trajnih proizvoda za široku potrošnju (13,3%),
  • intermedijarnih proizvoda, osim energije (12,0%),
  • netrajnih proizvoda za široku potrošnju (9,6%),
  • kapitalnih proizvoda (5,4%),

dok je pad zabeležen u proizvodnji:

  • energije (7,5%).

Obim industrijske proizvodnje u septembru 2016. godine, u odnosu na septembar 2015. godine, beleži:

– rast kod 21 oblasti (učešće u strukturi industrijske proizvodnje – 78%),

– pad kod 8 oblasti (učešće u strukturi industrijske proizvodnje – 22%).

Najveći uticaj na rast industrijske proizvodnje u septembru 2016. godine, u odnosu na septembar 2015. godine, imale su: Snabdevanje el. energijom, gasom, parom i klimatizacija, Proizvodnja prehrambenih proizvoda, Proizvodnja hemikalija i hemijskih proizvoda, Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i preparata, Proizvodnja metalnih proizvoda, osim mašina.

Desezonirani indeks industrijske proizvodnje za septembar 2016. u odnosu na avgust 2016. godine, pokazuje da je za industriju – ukupno ostvaren rast industrijske proizvodnje od 0,4%, i da je za prerađivačku industriju ostvaren pad od 0,4%.

Desezonirani indeks industrijske proizvodnje za septembar 2016. godine, u odnosu na prosek 2015. godine, za industriju – ukupno pokazuje da je ostvaren rast od 5,0%, a za prerađivačku industriju rast od 3,4%.

Proizvodnja malih preduzeća (broj zaposlenih manji od 50) koja nisu obuhvaćena redovnim statističkim istraživanjem prati se na uzorku izabranih jedinica iz sektora prerađivačke industrije. Kada se uključi ocena industrijske proizvodnje malih preduzeća iz uzorka, industrijska proizvodnja u septembru 2016. godine, u odnosu na prosek 2015. godine, kod ukupne industrijske proizvodnje veća je za 6,0%, a kod Prerađivačke industrije veća je za 9,0%.

 

Saopštenje RZS br. 285 od 31. 10. 2016. godine

Napomena: Republički zavod za statistiku od 1999. godine ne raspolaže podacima za AP Kosovo i Metohija, tako da oni nisu sadržani u obuhvatu podataka za Republiku Srbiju (ukupno).