Prema saopštenju Republičkog zavoda za statistiku broj 287/2015, od 29.10.2015. godine, industrijska proizvodnja u Republici Srbiji u septembru 2015. godine veća je za 13,8% nego u septembru 2014. godine, a u odnosu na prosek 2014. godine veća je za 8,8%. Industrijska proizvodnja u periodu januar–septembar 2015. godine, u poređenju sa istim periodom 2014. godine, veća je za 7,6%.

Posmatrano po sektorima, u septembru 2015. godine, u odnosu na isti mesec 2014., zabeležena su sledeća kretanja:

● Sektor Rudarstvo – rast od 38,6%,

● Sektor Snabdevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija – rast od 29,4%  i

● Sektor Prerađivačka industrija – rast od 8,8%.

 Podaci o industrijskoj proizvodnji po namenskim grupama u septembru 2015. godine, u odnosu na isti mesec prethodne godine, pokazuju da je došlo do rasta u proizvodnji:

● energije (64,6%),

● trajnih proizvoda za široku potrošnju (5,2%),

● intermedijarnih proizvoda, osim energije (3,8,%), i

●  netrajnih proizvoda za široku potrošnju (0,8%),

 dok je pad zabeležen u proizvodnji:

● kapitalnih proizvoda (4,3%).

 Obim industrijske proizvodnje u septembru 2015. godine, u odnosu na septembar 2014., godine beleži:

– rast kod 19 oblasti (učešće u strukturi industrijske proizvodnje – 68%), a

– pad kod 10 oblasti (učešće u strukturi industrijske proizvodnje – 32%).

 

Najveći uticaj na rast industrijske proizvodnje u septembru 2015. godine, u odnosu na isti mesec 2014. godine, imale su: Proizvodnja derivata nafte, Proizvodnja električne energije, Eksploatacija uglja, Ostale prerađivačke delatnosti, i Proizvodnja pića.

Desezonirani indeks industrijske proizvodnje za septembar 2015, u odnosu na avgust 2015, pokazuje da je za industriju – ukupno ostvaren pad industrijske proizvodnje od 2,4% i da je za prerađivačku industriju ostvaren pad od 2,9%.

Desezonirani indeks industrijske proizvodnje za septembar 2015. godine, u odnosu na prosek 2014, za industriju – ukupno pokazuje da je ostvaren rast od 6,6%, a za prerađivačku industriju rast od 3,0%.

Proizvodnja malih preduzeća (broj zaposlenih manji od 50) koja nisu obuhvaćena redovnim statističkim istraživanjem prati se na uzorku izabranih jedinica iz sektora prerađivačke industrije. Kada se uključi ocena industrijske proizvodnje malih preduzeća iz uzorka, industrijska proizvodnja u septembru 2015. godine, u odnosu na prosek 2014. godine, kod ukupne industrijske proizvodnje veća je za 9,1%, a kod prerađivačke industrije veća je za 10,9%.

Napomena: Republički zavod za statistiku od 1999. godine ne raspolaže podacima za AP Kosovo i Metohija, tako da oni nisu sadržani u obuhvatu podataka za Republiku Srbiju (ukupno).