Према саопштењу Републичког завода за статистику број 287/2015, од 29.10.2015. године, индустријска производња у Републици Србији у септембру 2015. године већа је за 13,8% него у септембру 2014. године, а у односу на просек 2014. године већа је за 8,8%. Индустријска производња у периоду јануар–септембар 2015. године, у поређењу са истим периодом 2014. године, већа је за 7,6%.

Посматрано по секторима, у септембру 2015. године, у односу на исти месец 2014., забележена су следећа кретања:

● Сектор Рударство – раст од 38,6%,

● Сектор Снабдевање електричном енергијом, гасом, паром и климатизација – раст од 29,4%  и

● Сектор Прерађивачка индустрија – раст од 8,8%.

 Подаци о индустријској производњи по наменским групама у септембру 2015. године, у односу на исти месец претходне године, показују да je дошло до раста у производњи:

● енергије (64,6%),

● трајних производа за широку потрошњу (5,2%),

● интермедијарних производа, осим енергије (3,8,%), и

●  нетрајних производа за широку потрошњу (0,8%),

 док је пад забележен у производњи:

● капиталних производа (4,3%).

 Обим индустријске производње у септембру 2015. године, у односу на септембар 2014., године бележи:

– раст код 19 области (учешће у структури индустријске производње – 68%), а

– пад код 10 области (учешће у структури индустријске производње – 32%).

 

Највећи утицај на раст индустријске производње у септембру 2015. године, у односу на исти месец 2014. године, имале су: Производња деривата нафте, Производња електричне енергије, Експлоатација угља, Остале прерађивачке делатности, и Производња пића.

Десезонирани индекс индустријске производње за септембар 2015, у односу на август 2015, показује да је за индустрију – укупно остварен пад индустријске производње од 2,4% и да је за прерађивачку индустрију остварен пад од 2,9%.

Десезонирани индекс индустријске производње за септембар 2015. године, у односу на просек 2014, за индустрију – укупно показује да је остварен раст од 6,6%, а за прерађивачку индустрију раст од 3,0%.

Производња малих предузећа (број запослених мањи од 50) која нису обухваћена редовним статистичким истраживањем прати се на узорку изабраних јединица из сектора прерађивачке индустрије. Када се укључи оцена индустријске производње малих предузећа из узорка, индустријска производња у септембру 2015. године, у односу на просек 2014. године, код укупне индустријске производње већа је за 9,1%, а код прерађивачке индустрије већа je за 10,9%.

Напомена: Републички завод за статистику од 1999. године не располаже подацима за АП Косово и Метохија, тако да они нису садржани у обухвату података за Републику Србију (укупно).