Према Саопштењу Републичког завода за статистику, бр. 292 од 31. 10. 2014, индустријска производња у Републици Србији у септембру 2014. године мања је за 16,0% него у септембру 2013. године, а у односу на просек 2013. године мања је за 10,0%. Индустријска производња у периоду јануар–септембар 2014. године, у поређењу са истим периодом 2013. године, мања је за 5,7%.

Посматрано по секторима, у септембру 2014. године, у односу на исти месец 2013, забележена су следећа кретања:

● сектор Снабдевање електричном енергијом, гасом, паром и климатизација – пад од 38,9%,

● сектор Рударство – пад од 29,6%, и

● сектор Прерађивачка индустрија – пад од 8,8%.

Подаци о индустријској производњи по наменским групама у септембру 2014. године, у односу на исти месец претходне године, показују да je дошло до пада у производњи:

● енергије (48,8%),

● интермедијарних производа, осим енергије (6,4%), и

● трајних производа за широку потрошњу (4,2%),

док је раст забележен у производњи:

● нетрајних производа за широку потрошњу (0,1%), и

● капиталних производа (3,4%).

Обим индустријске производње у септембру 2014. године, у односу на септембар 2013, бележи:

– пад код 19 области (учешће у структури индустријске производње – 64%), а

– раст код 10 области (учешће у структури индустријске производње – 36%).

Највећи утицај на пад индустријске производње у септембру 2014. године, у односу на исти месец 2013, имале су: Производња електричне енергије, Производња деривата нафте, Експлоатација угља, Производња хемикалија и хемијских производа и Производња металних производа, осим машина.

Десезонирани индекс индустријске производње за септембар 2014, у односу на август 2014, показује да је за индустрију – укупно остварен пад индустријске производње од 4,6% и да је за прерађивачку индустрију остварен пад од 5,6%.

Десезонирани индекс индустријске производње за септембар 2014. године, у односу на просек 2013, за индустрију – укупно показује да је остварен пад од 14,0%, а за прерађивачку индустрију пад од 7,4%.

Производња малих предузећа (број запослених мањи од 50) која нису обухваћена редовним статистичким истраживањем прати се на узорку изабраних јединица из сектора прерађивачке индустрије. Када се укључи оцена индустријске производње малих предузећа из узорка, индустријска производња у септембру 2014. године, у односу на просек 2013. године, код укупне индустријске производње мања је за 10,0%, а код прерађивачке индустрије већа je за 0,5%.

Напомена: Републички завод за статистику од 1999. не располаже подацима за АП Косово и Метохија, тако да они нису садржани у обухвату података за Републику Србију (укупно).