<<

Industrijska proizvodnja u Republici Srbiji u
oktobru 2017. godine veća je za 4,4% nego u oktobru 2016. godine, a u odnosu na
prosek 2016. godine veća je za 11,3%. Industrijska proizvodnja u periodu januar–oktobar
2017. godine, u poređenju sa istim periodom 2016. godine, veća je za 3,5%.
Prerađivačka industrija je ostvarila rast od 6,8% u periodu januar–oktobar
2017. godine, u poređenju sa istim periodom 2016. godine.

Posmatrano po sektorima,

1) u oktobru 2017. godine, u odnosu na isti mesec
2016, zabeležena su sledeća kretanja:

· sektor Rudarstvo – rast od 7,9%,

· sektor Prerađivačka industrija – rast od
6,1%,

· sektor Snabdevanje električnom energijom, gasom,
parom i klimatizacija – pad od 3,4%;

2) u periodu januar–oktobar 2017. godine, u
poređenju sa istim periodom 2016. godine, zabeležena su sledeća kretanja:

· sektor Prerađivačka industrija – rast od
6,8%,

· sektor Rudarstvo – rast od 2,4%;

· sektor Snabdevanje električnom energijom, gasom,
parom i klimatizacija – pad od 7,0%.

Podaci o industrijskoj proizvodnji po namenskim
grupama
u oktobru 2017. godine, u odnosu na isti mesec prethodne godine,
pokazuju da je došlo do rasta u proizvodnji:

· kapitalnih proizvoda (17,0%),

· intermedijarnih proizvoda, osim energije
(6,7%),

· netrajnih proizvoda za široku potrošnju (4,1%) i

· energije (0,3%);

dok je pad zabeležen u proizvodnji:

· trajnih proizvoda za široku potrošnju (6,8%).

Obim industrijske proizvodnje u oktobru 2017.
godine, u odnosu na oktobar 2016, beleži:

– rast u 23 oblasti (učešće u strukturi industrijske
proizvodnje – 73%), a

– pad u 6 oblasti (učešće u strukturi industrijske
proizvodnje – 27%).

Najveći uticaj na rast industrijske
proizvodnje u oktobru 2017. godine, u odnosu na isti mesec 2016. godine, imale
su: Proizvodnja hemikalija i hemijskih proizvoda, Proizvodnja proizvoda od gume i
plastike, Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i preparata, Proizvodnja
mašina i opreme na drugom mestu nepomenute i Eksploatacija uglja.

Desezonirani indeks industrijske proizvodnje za
oktobar 2017
. godine, u odnosu na prosek 2016. godinebold;“>, za industriju – ukupno pokazuje da
je ostvaren rast od 3,3%, a za prerađivačku industriju rast od 5,2%.

Desezonirani indeks industrijske proizvodnje za
oktobar 2017. godine, u odnosu na septembar 2017.
godinebold;“>, pokazuje da je za industriju
– ukupno ostvaren pad industrijske proizvodnje od 3,6% i da je za prerađivačku
industriju ostvaren pad od 3,0%.

Proizvodnja malih preduzeća (broj
zaposlenih manji od 50) koja nisu obuhvaćena redovnim statističkim istraživanjem,
prati se na uzorku izabranih jedinica iz sektora prerađivačke industrije. Kada
se uključi ocena industrijske proizvodnje malih preduzeća iz uzorka, industrijska
proizvodnja u oktobru 2017. godine, u odnosu na prosek 2016. godine, u ukupnoj
industrijskoj proizvodnji veća je za 9,7%, a u prerađivačkoj industriji za
13,1%.

Saopštenje RZS br. 323/2017

Napomena: Republički zavod za
statistiku od 1999. godine ne raspolaže podacima za AP Kosovo i Metohija, tako
da oni nisu sadržani u obuhvatu podataka za Republiku Srbiju (ukupno).