< <

Индустријска производња у Републици Србији у
октобру 2017. године већа је за 4,4% него у октобру 2016. године, а у односу на
просек 2016. године већа је за 11,3%. Индустријска производња у периоду јануар–октобар
2017. године, у поређењу са истим периодом 2016. године, већа је за 3,5%.
Прерађивачка индустрија је остварила раст од 6,8% у периоду јануар–октобар
2017. године, у поређењу са истим периодом 2016. године.

Посматрано по секторима,

1) у октобру 2017. године, у односу на исти месец
2016, забележена су следећа кретања:

· сектор Рударство – раст од 7,9%,

· сектор Прерађивачка индустрија – раст од
6,1%,

· сектор Снабдевање електричном енергијом, гасом,
паром и климатизација – пад од 3,4%;

2) у периоду јануар–октобар 2017. године, у
поређењу са истим периодом 2016. године, забележена су следећа кретања:

· сектор Прерађивачка индустрија – раст од
6,8%,

· сектор Рударство – раст од 2,4%;

· сектор Снабдевање електричном енергијом, гасом,
паром и климатизација – пад од 7,0%.

Подаци о индустријској производњи по наменским
групама
у октобру 2017. године, у односу на исти месец претходне године,
показују да je дошло до раста у производњи:

· капиталних производа (17,0%),

· интермедијарних производа, осим енергије
(6,7%),

· нетрајних производа за широку потрошњу (4,1%) и

· енергије (0,3%);

док је пад забележен у производњи:

· трајних производа за широку потрошњу (6,8%).

Обим индустријске производње у октобру 2017.
године, у односу на октобар 2016, бележи:

– раст у 23 области (учешће у структури индустријске
производње – 73%), а

– пад у 6 области (учешће у структури индустријске
производње – 27%).

Највећи утицај на раст индустријске
производње у октобру 2017. године, у односу на исти месец 2016. године, имале
су: Производња хемикалија и хемијских производа, Производња производа од гуме и
пластике, Производња основних фармацеутских производа и препарата, Производња
машина и опреме на другом месту непоменуте и Експлоатација угља.

Десезонирани индекс индустријске производње за
октобар 2017
. године, у односу на просек 2016. годинеbold;“>, за индустрију – укупно показује да
је остварен раст од 3,3%, а за прерађивачку индустрију раст од 5,2%.

Десезонирани индекс индустријске производње за
октобар 2017. године, у односу на септембар 2017.
годинеbold;“>, показује да је за индустрију
– укупно остварен пад индустријске производње од 3,6% и да је за прерађивачку
индустрију остварен пад од 3,0%.

Производња малих предузећа (број
запослених мањи од 50) која нису обухваћена редовним статистичким истраживањем,
прати се на узорку изабраних јединица из сектора прерађивачке индустрије. Када
се укључи оцена индустријске производње малих предузећа из узорка, индустријска
производња у октобру 2017. године, у односу на просек 2016. године, у укупној
индустријској производњи већа је за 9,7%, а у прерађивачкој индустрији за
13,1%.

Саопштење РЗС бр. 323/2017

Напомена: Републички завод за
статистику од 1999. године не располаже подацима за АП Косово и Метохија, тако
да они нису садржани у обухвату података за Републику Србију (укупно).