Индустријска производња у Републици Србији у октобру 2016. године већа је за 3,2% него у октобру 2015. године, а у односу на просек 2015. године већа је за 12,1%. Индустријска производња у периоду јануар–октобар 2016. године, у поређењу са истим периодом 2015. године, већа је за 5,2%.

Посматрано по секторима, у октобру 2016. године, у односу на исти месец 2015, забележена су следећа кретања:

·         сектор Рударство – раст од 4,1%,

·         сектор Снабдевање електричном енергијом, гасом, паром и климатизација – раст од 4,1%, и

·         сектор Прерађивачка индустрија – раст од 2,9%.

Подаци о индустријској производњи по наменским групама у октобру 2016. године, у односу на исти месец претходне године, показују да je дошло до раста у производњи:

·         трајних производа за широку потрошњу (7,6%),

·         интермедијарних производа, осим енергије (4,5%),

·         нетрајних производа за широку потрошњу (3,8%), и

·         енергије (3,1%);

 

док је пад забележен у производњи:

·         капиталних производа (5,2%).

 

Обим индустријске производње у октобру 2016. године, у односу на октобар 2015, бележи:

– раст код 18 области (учешће у структури индустријске производње – 77%); а

– пад код 11 области (учешће у структури индустријске производње – 23%).


Највећи утицај на раст индустријске производње у октобру 2016. године, у односу на исти месец 2015. године, имале су: Производња електричне енергије, Производња прехрамбених производа, Штампање и умножавање аудио и видео записа, Производња хемикалија и хемијских производа, и Експлоатација руда метала.

Десезонирани индекс индустријске производње за октобар 2016. године, у односу на септембар 2016. године, показује да је за индустрију укупно остварен пад индустријске производње од 0,9% и да је за прерађивачку индустрију остварен раст од 0,3%.

Десезонирани индекс индустријске производње за октобар 2016. године, у односу на просек 2015. године, за индустрију – укупно показује да је остварен раст од 3,9%, а за прерађивачку индустрију раст од 3,6%.

Производња малих предузећа (број запослених мањи од 50), која нису обухваћена редовним статистичким истраживањем, прати се на узорку изабраних јединица из сектора прерађивачке индустрије. Када се укључи оцена индустријске производње малих предузећа из узорка, индустријска производња у октобру 2016. године, у односу на просек 2015. године, код укупне индустријске производње већа је за 11,5%, а код прерађивачке индустрије већа je за 12,9%.

Саопштење РЗС бр. 313 од 30. 11. 2016. године

Напомена:Републички завод за статистику од 1999. године не располаже подацима за АП Косово и Метохија, тако да они нису садржани у обухвату података за Републику Србију (укупно).