Industrijska proizvodnja u Republici Srbiji u oktobru 2016. godine veća je za 3,2% nego u oktobru 2015. godine, a u odnosu na prosek 2015. godine veća je za 12,1%. Industrijska proizvodnja u periodu januar–oktobar 2016. godine, u poređenju sa istim periodom 2015. godine, veća je za 5,2%.

Posmatrano po sektorima, u oktobru 2016. godine, u odnosu na isti mesec 2015, zabeležena su sledeća kretanja:

·         sektor Rudarstvo – rast od 4,1%,

·         sektor Snabdevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija – rast od 4,1%, i

·         sektor Prerađivačka industrija – rast od 2,9%.

Podaci o industrijskoj proizvodnji po namenskim grupama u oktobru 2016. godine, u odnosu na isti mesec prethodne godine, pokazuju da je došlo do rasta u proizvodnji:

·         trajnih proizvoda za široku potrošnju (7,6%),

·         intermedijarnih proizvoda, osim energije (4,5%),

·         netrajnih proizvoda za široku potrošnju (3,8%), i

·         energije (3,1%);

 

dok je pad zabeležen u proizvodnji:

·         kapitalnih proizvoda (5,2%).

 

Obim industrijske proizvodnje u oktobru 2016. godine, u odnosu na oktobar 2015, beleži:

– rast kod 18 oblasti (učešće u strukturi industrijske proizvodnje – 77%); a

– pad kod 11 oblasti (učešće u strukturi industrijske proizvodnje – 23%).


Najveći uticaj na rast industrijske proizvodnje u oktobru 2016. godine, u odnosu na isti mesec 2015. godine, imale su: Proizvodnja električne energije, Proizvodnja prehrambenih proizvoda, Štampanje i umnožavanje audio i video zapisa, Proizvodnja hemikalija i hemijskih proizvoda, i Eksploatacija ruda metala.

Desezonirani indeks industrijske proizvodnje za oktobar 2016. godine, u odnosu na septembar 2016. godine, pokazuje da je za industriju ukupno ostvaren pad industrijske proizvodnje od 0,9% i da je za prerađivačku industriju ostvaren rast od 0,3%.

Desezonirani indeks industrijske proizvodnje za oktobar 2016. godine, u odnosu na prosek 2015. godine, za industriju – ukupno pokazuje da je ostvaren rast od 3,9%, a za prerađivačku industriju rast od 3,6%.

Proizvodnja malih preduzeća (broj zaposlenih manji od 50), koja nisu obuhvaćena redovnim statističkim istraživanjem, prati se na uzorku izabranih jedinica iz sektora prerađivačke industrije. Kada se uključi ocena industrijske proizvodnje malih preduzeća iz uzorka, industrijska proizvodnja u oktobru 2016. godine, u odnosu na prosek 2015. godine, kod ukupne industrijske proizvodnje veća je za 11,5%, a kod prerađivačke industrije veća je za 12,9%.

Saopštenje RZS br. 313 od 30. 11. 2016. godine

Napomena:Republički zavod za statistiku od 1999. godine ne raspolaže podacima za AP Kosovo i Metohija, tako da oni nisu sadržani u obuhvatu podataka za Republiku Srbiju (ukupno).