Према саопштењу Републичког завода за статистику број 316/2015, од 30. 11. 2015. године, индустријска производња у Републици Србији у октобру 2015. године већа је за 7,8% него у октобру 2014. године, а у односу на просек 2014. године већа је за 17,8%. Индустријска производња у периоду јануар–октобар 2015. године, у поређењу са истим периодом 2014. године, већа је за 7,6%.

 Посматрано по секторима, у октобру 2015. године, у односу на исти месец 2014., забележена су следећа кретања:

● Сектор Снабдевање електричном енергијом, гасом, паром и климатизација – раст од 28,3%,

● Рударство – раст од 10,9%,  и

● Сектор Прерађивачка индустрија – раст од 3,2%.

 Подаци о индустријској производњи по наменским групама у октобру 2015. године, у односу на исти месец претходне године, показују да je дошло до раста у производњи:

● енергије (24,2%),

● интермедијарних производа, осим енергије (6,4%),

● трајних производа за широку потрошњу (5,5%), и

● капиталних производа (3,1%),

 

док је пад забележен у производњи:

● нетрајних производа за широку потрошњу (2,5%).

 

Обим индустријске производње у октобру 2015. године, у односу на октобар 2014. године бележи:

– раст код 17 области (учешће у структури индустријске производње – 63%), а

– пад код 12 области (учешће у структури индустријске производње – 37%).

Највећи утицај на раст индустријске производње у октобру 2015. године, у односу на исти месец 2014. године, имале су: Производња електричне енергије, Експлоатација угља, Производња основних фармацеутских производа и препарата, Остале прерађивачке делатности, и Производња хемикалија и хемијских производа.

Десезонирани индекс индустријске производње за октобар 2015, у односу на септембар 2015, показује да је за индустрију – укупно остварен раст индустријске производње од 0,6% и да је за прерађивачку индустрију остварен раст од 0,8%.

Десезонирани индекс индустријске производње за октобар 2015. године, у односу на просек 2014, за индустрију – укупно показује да је остварен раст од 7,1%, а за прерађивачку индустрију раст од 3,9%.

Производња малих предузећа (број запослених мањи од 50) која нису обухваћена редовним статистичким истраживањем прати се на узорку изабраних јединица из сектора прерађивачке индустрије. Када се укључи оцена индустријске производње малих предузећа из узорка, индустријска производња у октобру 2015. године, у односу на просек 2014. године, код укупне индустријске производње већа је за 17,2%, а код прерађивачке индустрије већа je за 15,8%.

 

Напомена: Републички завод за статистику од 1999. године не располаже подацима за АП Косово и Метохија, тако да они нису садржани у обухвату података за Републику Србију (укупно).