Према Саопштењу Републичког завода за статистику, бр. 321 од 28. 11. 2014. године, индустријска производња у Републици Србији у октобру 2014. године мања је за 11,2% него у октобру 2013. године, а у односу на просек 2013. године већа је за 2,7%. Индустријска производња у периоду јануар–октобар 2014. године, у поређењу са истим периодом 2013. године, мања је за 6,3%.

Посматрано по секторима, у октобру 2014. године, у односу на исти месец 2013, забележена су следећа кретања:

● сектор Снабдевање електричном енергијом, гасом, паром и климатизација – пад од 28,0%,

● сектор Рударство – пад од 17,1%, и

● сектор Прерађивачка индустрија – пад од 6,3%.

Подаци о индустријској производњи по наменским групама у октобру 2014. године, у односу на исти месец претходне године, показују да je дошло до пада у производњи:

● капиталних производа (23,9%),

●  енергије (23,8%), и

● интермедијарних производа, осим енергије (8,1%),

док је раст забележен у производњи:

● нетрајних производа за широку потрошњу (0,9%), и

● трајних производа за широку потрошњу (7,0%).

 
Обим индустријске производње у октобру 2014. године, у односу на октобар 2013, бележи:

– пад код 18 области (учешће у структури индустријске производње – 67%), а

– раст код 11 области (учешће у структури индустријске производње – 33%).

Највећи утицај на пад индустријске производње у октобру 2014. године, у односу на исти месец 2013. године, имале су: Производња електричне енергије, Производња металних производа, осим машина, Експлоатација угља, Производња хемикалија и хемијских производа и Производња моторних возила и проколица.

Десезонирани индекс индустријске производње за октобар 2014, у односу на септембар 2014, показује да је за индустрију – укупно остварен раст индустријске производње од 4,7% и да је за прерађивачку индустрију остварен раст од 3,8%.

Десезонирани индекс индустријске производње за октобар 2014. године, у односу на просек 2013, за индустрију – укупно показује да је остварен пад од 10,5%, а за прерађивачку индустрију пад од 4,6%.

Производња малих предузећа (број запослених мањи од 50) која нису обухваћена редовним статистичким истраживањем прати се на узорку изабраних јединица из сектора прерађивачке индустрије. Када се укључи оцена индустријске производње малих предузећа из узорка, индустријска производња у октобру 2014. године, у односу на просек 2013. године, код укупне индустријске производње већа је за 1,8%, а код прерађивачке индустрије већа je за 10,8%.

Напомена: Републички завод за статистику од 1999. године не располаже подацима за АП Косово и Метохија, тако да они нису садржани у обухвату података за Републику Србију (укупно).