< <

Индустријска производња у
Републици Србији у новембру 2017. године већа је за 5,5% него у новембру 2016.
године, а у односу на просек 2016. године већа је за 11,7%.

Индустријска производња у
периоду јануар–новембар 2017. године, у поређењу са истим периодом 2016.
године, већа је за 3,8%. Прерађивачка индустрија је остварила раст од 6,8% у
периоду јануар–новембар 2017. године, у поређењу са истим периодом 2016.
године.

Посматрано по секторима:

1) у новембру 2017. године, у односу на исти месец 2016, забележена
су следећа кретања:

·         сектор
Прерађивачка индустрија – раст од 8,2%,

·         сектор Рударство
– раст од 5,0%,

·         сектор Снабдевање
електричном енергијом, гасом, паром и климатизација – пад од 4,3%;

2) у периоду јануар–новембар 2017. године, у поређењу са истим
периодом 2016, забележена су следећа кретања:

·         сектор
Прерађивачка индустрија – раст од 6,8%,

·         сектор Рударство
– раст од 2,6%,

·         сектор Снабдевање
електричном енергијом, гасом, паром и климатизација – пад од 6,8%.

Подаци о индустријској производњи по наменским групама у новембру
2017. године, у односу на исти месец претходне године, показују да je дошло до
раста у производњи:

·         интермедијарних
производа, осим енергије (13,9%),

·         нетрајних
производа за широку потрошњу (5,1%) и

·         капиталних
производа (4,2%),

док је пад забележен у производњи:

·         трајних
производа за широку потрошњу (4,2%) и

·         енергије (0,5%).

Обим индустријске производње у новембру 2017. године, у односу на
новембар 2016, бележи:

– раст у 22 области (учешће у структури индустријске производње –
74%), а

– пад у 7 области (учешће у структури индустријске производње –
26%).

Највећи утицај на раст индустријске производње у новембру 2017.
године, у односу на исти месец 2016. године, имале су: Производња хемикалија и
хемијских производа, Производња производа од гуме и пластике, Производња машина
и опреме на другом месту непоменуте, Производња основних фармацеутских
производа и препарата и Производња металних производа, осим машина.

Десезонирани индекс индустријске производње за новембар 2017.
године, у односу на просек 2016. године, за индустрију – укупно показује да је
остварен раст од 4,6%, а за прерађивачку индустрију раст од 7,8%.

Десезонирани индекс индустријске производње за новембар 2017.
године, у односу на октобар 2017. године, показује да је за индустрију – укупно
остварен раст индустријске производње од 1,2% и да је за прерађивачку
индустрију остварен раст од 2,4%.

Производња малих предузећа (број запослених мањи од 50), која нису
обухваћена редовним статистичким истраживањем, прати се на узорку изабраних
јединица из сектора прерађивачке индустрије. Када се укључи оцена индустријске
производње малих предузећа из узорка, индустријска производња у новембру 2017.
године, у односу на просек 2016. године, у укупној индустријској производњи
већа је за 11,1%, а у прерађивачкој индустрији већа je за 14,8%.

 

Саопштење РЗС бр. 355/2017

Напомена: Републички завод за
статистику од 1999. године не располаже подацима за АП Косово и Метохија, тако
да они нису садржани у обухвату података за Републику Србију (укупно).