<<

Industrijska proizvodnja u
Republici Srbiji u novembru 2017. godine veća je za 5,5% nego u novembru 2016.
godine, a u odnosu na prosek 2016. godine veća je za 11,7%.

Industrijska proizvodnja u
periodu januar–novembar 2017. godine, u poređenju sa istim periodom 2016.
godine, veća je za 3,8%. Prerađivačka industrija je ostvarila rast od 6,8% u
periodu januar–novembar 2017. godine, u poređenju sa istim periodom 2016.
godine.

Posmatrano po sektorima:

1) u novembru 2017. godine, u odnosu na isti mesec 2016, zabeležena
su sledeća kretanja:

·         sektor
Prerađivačka industrija – rast od 8,2%,

·         sektor Rudarstvo
– rast od 5,0%,

·         sektor Snabdevanje
električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija – pad od 4,3%;

2) u periodu januar–novembar 2017. godine, u poređenju sa istim
periodom 2016, zabeležena su sledeća kretanja:

·         sektor
Prerađivačka industrija – rast od 6,8%,

·         sektor Rudarstvo
– rast od 2,6%,

·         sektor Snabdevanje
električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija – pad od 6,8%.

Podaci o industrijskoj proizvodnji po namenskim grupama u novembru
2017. godine, u odnosu na isti mesec prethodne godine, pokazuju da je došlo do
rasta u proizvodnji:

·         intermedijarnih
proizvoda, osim energije (13,9%),

·         netrajnih
proizvoda za široku potrošnju (5,1%) i

·         kapitalnih
proizvoda (4,2%),

dok je pad zabeležen u proizvodnji:

·         trajnih
proizvoda za široku potrošnju (4,2%) i

·         energije (0,5%).

Obim industrijske proizvodnje u novembru 2017. godine, u odnosu na
novembar 2016, beleži:

– rast u 22 oblasti (učešće u strukturi industrijske proizvodnje –
74%), a

– pad u 7 oblasti (učešće u strukturi industrijske proizvodnje –
26%).

Najveći uticaj na rast industrijske proizvodnje u novembru 2017.
godine, u odnosu na isti mesec 2016. godine, imale su: Proizvodnja hemikalija i
hemijskih proizvoda, Proizvodnja proizvoda od gume i plastike, Proizvodnja mašina
i opreme na drugom mestu nepomenute, Proizvodnja osnovnih farmaceutskih
proizvoda i preparata i Proizvodnja metalnih proizvoda, osim mašina.

Desezonirani indeks industrijske proizvodnje za novembar 2017.
godine, u odnosu na prosek 2016. godine, za industriju – ukupno pokazuje da je
ostvaren rast od 4,6%, a za prerađivačku industriju rast od 7,8%.

Desezonirani indeks industrijske proizvodnje za novembar 2017.
godine, u odnosu na oktobar 2017. godine, pokazuje da je za industriju – ukupno
ostvaren rast industrijske proizvodnje od 1,2% i da je za prerađivačku
industriju ostvaren rast od 2,4%.

Proizvodnja malih preduzeća (broj zaposlenih manji od 50), koja nisu
obuhvaćena redovnim statističkim istraživanjem, prati se na uzorku izabranih
jedinica iz sektora prerađivačke industrije. Kada se uključi ocena industrijske
proizvodnje malih preduzeća iz uzorka, industrijska proizvodnja u novembru 2017.
godine, u odnosu na prosek 2016. godine, u ukupnoj industrijskoj proizvodnji
veća je za 11,1%, a u prerađivačkoj industriji veća je za 14,8%.

 

Saopštenje RZS br. 355/2017

Napomena: Republički zavod za
statistiku od 1999. godine ne raspolaže podacima za AP Kosovo i Metohija, tako
da oni nisu sadržani u obuhvatu podataka za Republiku Srbiju (ukupno).