Индустријска производња у Републици Србији у новембру 2016. године већа је за 1,3% него у новембру 2015. године, а у односу на просек 2015. године већа је за 9,2%. Индустријска производња у периоду јануар–новембар 2016. године, у поређењу са истим периодом 2015. године, већа је за 4,6%.

Посматрано по секторима, у новембру 2016. године, у односу на исти месец 2015, забележена су следећа кретања:

·         сектор Прерађивачка индустрија – раст од 4,9%,

·         сектор Рударство – раст од 0,5%, и

Подаци о индустријској производњи по наменским групама у новембру 2016. године, у односу на исти месец претходне године, показују да je дошло до раста у производњи:

·         трајних производа за широку потрошњу (9,6%),

·         интермедијарних производа, осим енергије (6,8%),

·         капиталних производа (6,2%), и

·         нетрајних производа за широку потрошњу (3,8%),

док је пад забележен у производњи:

·         енергије (7,1%).

Обим индустријске производње у новембру 2016. године, у односу на новембар 2015, бележи:

– раст код 15 области (учешће у структури индустријске производње – 53%), а

– пад код 14 области (учешће у структури индустријске производње – 47%).

Највећи утицај на раст индустријске производње у новембру 2016. године, у односу на исти месец 2015. године, имале су: Производња прехрамбених производа, Производња основних метала, Производња производа од гуме и пластике, Експлоатација руда метала и Производња металних производа, осим машина.

Десезонирани индекс индустријске производње за новембар 2016. године, у односу на октобар 2016. године показује да је за индустрију – укупно остварен пад индустријске производње од 1,3% и да је за прерађивачку индустрију остварен раст од 0,5%.

Десезонирани индекс индустријске производње за новембар 2016. године, у односу на просек 2015. за индустрију – укупно показује да је остварен раст од 2,6%, а за прерађивачку индустрију раст од 4,7%.

Производња малих предузећа (број запослених мањи од 50) која нису обухваћена редовним статистичким истраживањем прати се на узорку изабраних јединица из сектора прерађивачке индустрије. Када се укључи оцена индустријске производње малих предузећа из узорка, индустријска производња у новембру 2016. године, у односу на просек 2015. године, код укупне индустријске производње већа је за 8,9%, а код прерађивачке индустрије већа je за 11,0%.

 

Саопштење РЗС бр. 345 од 29. 12. 2016. године

Напомена: Републички завод за статистику од 1999. године не располаже подацима за АП Косово и Метохија, тако да они нису садржани у обухвату података за Републику Србију (укупно).