Industrijska proizvodnja u Republici Srbiji u novembru 2015. godine veća je za 11,7% nego u novembru 2014. godine, a u odnosu na prosek 2014. godine veća je za 16,6%. Industrijska proizvodnja u periodu januar–novembar 2015. godine, u poređenju sa istim periodom 2014. godine, veća je za 7,9%.

Posmatrano po sektorima, u novembru 2015. godine, u odnosu na isti mesec 2014, zabeležena su sledeća kretanja:

● Sektor Snabdevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija – rast od 31,8%,

● Rudarstvo – rast od 23,3%,  i

● Sektor Prerađivačka industrija – rast od 5,8%.

 Podaci o industrijskoj proizvodnji po namenskim grupama u novembru 2015. godine, u odnosu na isti mesec prethodne godine, pokazuju da je došlo do rasta u proizvodnji:

● energije (27,9%),

● intermedijarnih proizvoda, osim energije (10,5%),

● trajnih proizvoda za široku potrošnju (5,0%), i

● netrajnih proizvoda za široku potrošnju (2,8%),

 

dok je pad zabeležen u proizvodnji:

● kapitalnih proizvoda (1,5%).

 

Obim industrijske proizvodnje u novembru 2015. godine, u odnosu na novembar 2014, godine beleži:

– rast kod 22 oblasti (učešće u strukturi industrijske proizvodnje – 71%), a

– pad kod 7 oblasti (učešće u strukturi industrijske proizvodnje – 29%).

Najveći uticaj na rast industrijske proizvodnje u novembru 2015. godine, u odnosu na isti mesec 2014. godine, imale su: Proizvodnja električne energije, Eksploatacija uglja, Proizvodnja hemikalija i hemijskih proizvoda, Ostale prerađivačke delatnosti, i Proizvodnja metalnih proizvoda, osim mašina.

Desezonirani indeks industrijske proizvodnje za novembar 2015, u odnosu na oktobar 2015, pokazuje da je za industriju – ukupno ostvaren rast industrijske proizvodnje od 2,2% i da je za prerađivačku industriju ostvaren rast od 1,5%.

Desezonirani indeks industrijske proizvodnje za novembar 2015. godine, u odnosu na prosek 2014., za industriju – ukupno pokazuje da je ostvaren rast od 9,9%, a za prerađivačku industriju rast od 5,7%.

Proizvodnja malih preduzeća (broj zaposlenih manji od 50) koja nisu obuhvaćena redovnim statističkim istraživanjem prati se na uzorku izabranih jedinica iz sektora prerađivačke industrije. Kada se uključi ocena industrijske proizvodnje malih preduzeća iz uzorka, industrijska proizvodnja u novembru 2015. godine, u odnosu na prosek 2014. godine, kod ukupne industrijske proizvodnje veća je za 16,2%, a kod prerađivačke industrije veća je za 11,2%.

 

Saopštenje RZS br. 350 od 30. 12. 2015.

Napomena: Republički zavod za statistiku od 1999. godine ne raspolaže podacima za AP Kosovo i Metohija, tako da oni nisu sadržani u obuhvatu podataka za Republiku Srbiju (ukupno).