Индустријска производња у Републици Србији у марту 2018. године већа је за 4,1% него у марту 2017. године, а у односу на просек 2017. године већа је за 6,8%. Индустријска производња у периоду јануар–март 2018. године, у поређењу са истим периодом 2017. године, већа је за 5,9%. Прерађивачка индустрија је остварила раст од 5,0% у периоду јануар–март 2018. године, у поређењу са истим периодом 2017. године.

Посматрано по секторима:

1) у марту 2018. године, у односу на исти месец 2017, забележена су следећа кретања:

 • сектор Снабдевање електричном енергијом, гасом, паром и климатизација – раст од 21,6%,
 • сектор Рударство – раст од 9,2%,
 • сектор Прерађивачка индустрија – остао је на истом нивоу;

2) у периоду јануар–март 2018. године, у поређењу са истим периодом 2017. године, забележена су следећа кретања:

 • сектор Снабдевање електричном енергијом, гасом, паром и климатизација – раст од 10,9%,
 • сектор Прерађивачка индустрија – раст од 5,0%,
 • сектор Рударство – раст од 3,0%.

Подаци о индустријској производњи по наменским групама у марту 2018. године, у односу на исти месец претходне године, показују да je дошло до раста у производњи:

 • енергије (16,0%),
 • трајних производа за широку потрошњу (2,2%) и
 • интермедијарних производа, осим енергије (1,0%);

док је пад забележен у производњи:

 • капиталних производа (4,5%) и
 • нетрајних производа за широку потрошњу (0,4%).

Обим индустријске производње у марту 2018. године, у односу на март 2017, бележи:

– раст у 16 области (учешће у структури индустријске производње – 58%), а

– пад у 13 области (учешће у структури индустријске производње – 42%).

Највећи утицај на раст индустријске производње у марту 2018. године, у односу на исти месец 2017. године, имале су: производња електричне енергије, експлоатација угља, производња хемикалија и хемијских производа, производња машина и опреме на другом месту непоменуте и производња металних производа, осим машина.

Десезонирани индекс индустријске производње за март 2018. године, у односу на просек 2017. године, за индустрију – укупно показује да је остварен раст од 2,7%, а за прерађивачку индустрију раст од 1,8%.

Десезонирани индекс индустријске производње за март 2018. године, у односу на фебруар 2018. године, показује да је за индустрију – укупно остварен раст индустријске производње од 0,9% и да је за прерађивачку индустрију остварен пад од 1,0%.

Производња малих предузећа (број запослених мањи од 50), која нису обухваћена редовним статистичким истраживањем, прати се на узорку изабраних јединица из сектора прерађивачке индустрије. Када се укључи оцена индустријске производње малих предузећа из узорка, индустријска производња у марту 2018. године, у односу на просек 2017. године, у укупној индустријској производњи већа је за 6,8%, а у прерађивачкој индустрији већа je за 4,7%.

Саопштење РЗС бр. 109/2018

Напомена: Републички завод за статистику од 1999. године не располаже подацима за АП Косово и Метохија, тако да они нису садржани у обухвату података за Републику Србију (укупно).