Industrijska proizvodnja u Republici Srbiji u martu2018. godine veća je za 4,1% nego u martu2017. godine, a u odnosu na prosek 2017. godine veća je za 6,8%. Industrijska proizvodnja u periodu januar–mart 2018. godine, u poređenju sa istim periodom 2017. godine, veća je za 5,9%. Prerađivačka industrija je ostvarila rast od 5,0% u periodu januar–mart 2018. godine, u poređenju sa istim periodom 2017. godine.

Posmatrano po sektorima:

1) u martu 2018. godine, u odnosu na isti mesec 2017, zabeležena su sledeća kretanja:

 • sektor Snabdevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija – rast od 21,6%,
 • sektor Rudarstvo – rast od 9,2%,
 • sektor Prerađivačka industrija – ostao je na istom nivou;

2) u periodu januar–mart 2018. godine, u poređenju sa istim periodom 2017. godine, zabeležena su sledeća kretanja:

 • sektor Snabdevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija – rast od 10,9%,
 • sektor Prerađivačka industrija – rast od 5,0%,
 • sektor Rudarstvo – rast od 3,0%.

Podaci o industrijskoj proizvodnji po namenskim grupama u martu 2018. godine, u odnosu na isti mesec prethodne godine, pokazuju da je došlo do rasta u proizvodnji:

 • energije (16,0%),
 • trajnih proizvoda za široku potrošnju (2,2%) i
 • intermedijarnih proizvoda, osim energije (1,0%);

dok je pad zabeležen u proizvodnji:

 • kapitalnih proizvoda (4,5%) i
 • netrajnih proizvoda za široku potrošnju (0,4%).

Obim industrijske proizvodnje u martu 2018. godine, u odnosu na mart 2017, beleži:

– rast u 16 oblasti (učešće u strukturi industrijske proizvodnje – 58%), a

– pad u 13 oblasti (učešće u strukturi industrijske proizvodnje – 42%).

Najveći uticaj na rast industrijske proizvodnje u martu 2018. godine, u odnosu na isti mesec 2017. godine, imale su: proizvodnja električne energije, eksploatacija uglja, proizvodnja hemikalija i hemijskih proizvoda, proizvodnja mašina i opreme na drugom mestu nepomenute i proizvodnja metalnih proizvoda, osim mašina.

Desezonirani indeks industrijske proizvodnje za mart 2018. godine, u odnosu na prosek 2017. godine, za industriju – ukupno pokazuje da je ostvaren rast od 2,7%, a za prerađivačku industriju rast od 1,8%.

Desezonirani indeks industrijske proizvodnje za mart 2018. godine, u odnosu na februar 2018. godine, pokazuje da je za industriju – ukupno ostvaren rast industrijske proizvodnje od 0,9% i da je za prerađivačku industriju ostvaren pad od 1,0%.

Proizvodnja malih preduzeća (broj zaposlenih manji od 50), koja nisu obuhvaćena redovnim statističkim istraživanjem, prati se na uzorku izabranih jedinica iz sektora prerađivačke industrije. Kada se uključi ocena industrijske proizvodnje malih preduzeća iz uzorka, industrijska proizvodnja u martu 2018. godine, u odnosu na prosek 2017. godine, u ukupnoj industrijskoj proizvodnji veća je za 6,8%, a u prerađivačkoj industriji veća je za 4,7%.

Saopštenje RZS br. 109/2018

Napomena: Republički zavod za statistiku od 1999. godine ne raspolaže podacima za AP Kosovo i Metohija, tako da oni nisu sadržani u obuhvatu podataka za Republiku Srbiju (ukupno).