Industrijska proizvodnja u Republici Srbiji u martu 2017. godine veća je nego u martu 2016. godine za 0,9%, a u odnosu na prosek 2016. godine veća je za 6,0%. Industrijska proizvodnja u periodu januar–mart 2017. godine, u poređenju sa istim periodom 2016. godine, veća je za 0,7%, zahvaljujući rastu od 7,3% u prerađivačkoj industriji.

Posmatrano po sektorima, u martu 2017. godine su u odnosu na isti mesec 2016. zabeležena sledeća kretanja:

·         sektor Prerađivačka industrija – rast od 10,3%;

·         sektor Rudarstvo – pad od 12,5%; i

·         sektor Snabdevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija – pad od 22,9%.

Podaci o industrijskoj proizvodnji po namenskim grupama u martu 2017. godine, u odnosu na isti mesec prethodne godine, pokazuju da je došlo do rasta u proizvodnji:

·         trajnih proizvoda za široku potrošnju (22,1%),

·         kapitalnih proizvoda (21,2%),

·         intermedijarnih proizvoda, osim energije (12,9%), i

·         netrajnih proizvoda za široku potrošnju (4,1%);

dok je pad zabeležen u proizvodnji:

·         energije (18,3%).

Obim industrijske proizvodnje u martu 2017. godine, u odnosu na mart 2016, beleži:

– rast u 22 oblasti (učešće u strukturi industrijske proizvodnje – 70%), a

– pad u 7 oblasti (učešće u strukturi industrijske proizvodnje – 30%).

Najveći uticaj na rast industrijske proizvodnje u martu 2017. godine, u odnosu na isti mesec 2016. godine, imale su: proizvodnja osnovnih metala, proizvodnja metalnih proizvoda, osim mašina, proizvodnja mašina i opreme na drugom mestu nepomenute, proizvodnja prehrambenih proizvoda i proizvodnja motornih vozila i prikolica.

Desezonirani indeks industrijske proizvodnje za mart 2017. godine, u odnosu na februar 2017. godine, pokazuje da je za industriju ukupno ostvaren pad industrijske proizvodnje od 1,8% i da je za prerađivačku industriju ostvaren rast od 1,0%.

Desezonirani indeks industrijske proizvodnje za mart 2017godine, u odnosu na prosek 2016. godine, za industriju ukupno pokazuje da je ostvaren pad od 0,6%, a za prerađivačku industriju rast od 6,8%.

Proizvodnja malih preduzeća (broj zaposlenih manji od 50) koja nisu obuhvaćena redovnim statističkim istraživanjem, prati se na uzorku izabranih jedinica iz sektora prerađivačke industrije. Kada se uključi ocena industrijske proizvodnje malih preduzeća iz uzorka, industrijska proizvodnja u martu 2017. godine, u odnosu na prosek 2016. godine, u ukupnoj industrijskoj proizvodnji veća je za 4,1%, a u prerađivačkoj industriji veća je za 8,6%.

 

Saopštenje RZS br. 104/2017

Napomena: Republički zavod za statistiku od 1999. godine ne raspolaže podacima za AP Kosovo i Metohija, tako da oni nisu sadržani u obuhvatu podataka za Republiku Srbiju (ukupno).