Индустријска производња у Републици Србији у марту 2017. године већа је него у марту 2016. године за 0,9%, а у односу на просек 2016. године већа је за 6,0%. Индустријска производња у периоду јануар–март 2017. године, у поређењу са истим периодом 2016. године, већа је за 0,7%, захваљујући расту од 7,3% у прерађивачкој индустрији.

Посматрано по секторима, у марту 2017. године су у односу на исти месец 2016. забележена следећа кретања:

·         сектор Прерађивачка индустрија – раст од 10,3%;

·         сектор Рударство – пад од 12,5%; и

·         сектор Снабдевање електричном енергијом, гасом, паром и климатизација – пад од 22,9%.

Подаци о индустријској производњи по наменским групама у марту 2017. године, у односу на исти месец претходне године, показују да je дошло до раста у производњи:

·         трајних производа за широку потрошњу (22,1%),

·         капиталних производа (21,2%),

·         интермедијарних производа, осим енергије (12,9%), и

·         нетрајних производа за широку потрошњу (4,1%);

док је пад забележен у производњи:

·         енергије (18,3%).

Обим индустријске производње у марту 2017. године, у односу на март 2016, бележи:

– раст у 22 области (учешће у структури индустријске производње – 70%), а

– пад у 7 области (учешће у структури индустријске производње – 30%).

Највећи утицај на раст индустријске производње у марту 2017. године, у односу на исти месец 2016. године, имале су: производња основних метала, производња металних производа, осим машина, производња машина и опреме на другом месту непоменуте, производња прехрамбених производа и производња моторних возила и приколица.

Десезонирани индекс индустријске производње за март 2017. године, у односу на фебруар 2017. године, показује да је за индустрију укупно остварен пад индустријске производње од 1,8% и да је за прерађивачку индустрију остварен раст од 1,0%.

Десезонирани индекс индустријске производње за март 2017године, у односу на просек 2016. године, за индустрију укупно показује да је остварен пад од 0,6%, а за прерађивачку индустрију раст од 6,8%.

Производња малих предузећа (број запослених мањи од 50) која нису обухваћена редовним статистичким истраживањем, прати се на узорку изабраних јединица из сектора прерађивачке индустрије. Када се укључи оцена индустријске производње малих предузећа из узорка, индустријска производња у марту 2017. године, у односу на просек 2016. године, у укупној индустријској производњи већа је за 4,1%, а у прерађивачкој индустрији већа je за 8,6%.

 

Саопштење РЗС бр. 104/2017

Напомена: Републички завод за статистику од 1999. године не располаже подацима за АП Косово и Метохија, тако да они нису садржани у обухвату података за Републику Србију (укупно).