Industrijska proizvodnja u Republici Srbiji u martu 2016. godine veća je za 8,8% nego u martu 2015. godine, a u odnosu na prosek 2015. godine veća je za 9,5%. Industrijska proizvodnja u periodu januar–mart 2016. godine, u poređenju sa istim periodom 2015. godine, veća je za 10,5%.

Posmatrano po sektorima, u martu 2016. godine, u odnosu na isti mesec 2015, zabeležena su sledeća kretanja:

– sektor Rudarstvo – rast od 16,6%,

– sektor Snabdevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija – rast od 16,6%, i

– sektor Prerađivačka industrija – rast od 5,9%.

 Podaci o industrijskoj proizvodnji po namenskim grupama u martu 2016. godine, u odnosu na isti mesec prethodne godine, pokazuju da je došlo do rasta u proizvodnji:

– trajnih proizvoda za široku potrošnju (25,9%),

– energije (15,3%),

– intermedijarnih proizvoda, osim energije (10,0%), i

– netrajnih proizvoda za široku potrošnju (4,6%),

 dok je pad zabeležen u proizvodnji:

– kapitalnih proizvoda (5,0%).

Obim industrijske proizvodnje u martu 2016. godine, u odnosu na mart 2015, beleži:

– rast kod 22 oblasti (učešće u strukturi industrijske proizvodnje – 86%), a

– pad kod 7 oblasti (učešće u strukturi industrijske proizvodnje – 14%).

Najveći uticaj na rast industrijske proizvodnje u martu 2016. godine, u odnosu na isti mesec 2015. godine, imale su: Proizvodnja električne energije, Eksploatacija uglja, Proizvodnja prehrambenih proizvoda, Proizvodnja proizvoda od gume i plastike, i Proizvodnja duvanskih proizvoda.

Desezonirani indeks industrijske proizvodnje za mart 2016. godine, u odnosu na februar 2016.godine pokazuje da je za industriju – ukupno ostvaren rast industrijske proizvodnje od 0,2% i da je za prerađivačku industriju ostvaren rast od 0,9%.

Desezonirani indeks industrijske proizvodnje za mart 2016. godine, u odnosu na prosek 2015. godine za industriju – ukupno pokazuje da je ostvaren rast od 4,1%, a za prerađivačku industriju rast od 4,2%.

Proizvodnja malih preduzeća (broj zaposlenih manji od 50) koja nisu obuhvaćena redovnim statističkim istraživanjem prati se na uzorku izabranih jedinica iz sektora prerađivačke industrije. Kada se uključi ocena industrijske proizvodnje malih preduzeća iz uzorka, industrijska proizvodnja u martu 2016. godine, u odnosu na prosek 2015. godine, kod ukupne industrijske proizvodnje veća je za 8,1%, a kod prerađivačke industrije veća je za 5,2%.


Saopštenje RZS, br. 103 od 28. 4. 2016.

Napomena: Republički zavod za statistiku od 1999. godine ne raspolaže podacima za AP Kosovo i Metohija, tako da oni nisu sadržani u obuhvatu podataka za Republiku Srbiju (ukupno).