Индустријска производња у Републици Србији у марту 2016. године већа је за 8,8% него у марту 2015. године, а у односу на просек 2015. године већа је за 9,5%. Индустријска производња у периоду јануар–март 2016. године, у поређењу са истим периодом 2015. године, већа је за 10,5%.

Посматрано по секторима, у марту 2016. године, у односу на исти месец 2015, забележена су следећа кретања:

– сектор Рударство – раст од 16,6%,

– сектор Снабдевање електричном енергијом, гасом, паром и климатизација – раст од 16,6%, и

– сектор Прерађивачка индустрија – раст од 5,9%.

 Подаци о индустријској производњи по наменским групама у марту 2016. године, у односу на исти месец претходне године, показују да je дошло до раста у производњи:

– трајних производа за широку потрошњу (25,9%),

– енергије (15,3%),

– интермедијарних производа, осим енергије (10,0%), и

– нетрајних производа за широку потрошњу (4,6%),

 док је пад забележен у производњи:

– капиталних производа (5,0%).

Обим индустријске производње у марту 2016. године, у односу на март 2015, бележи:

– раст код 22 области (учешће у структури индустријске производње – 86%), а

– пад код 7 области (учешће у структури индустријске производње – 14%).

Највећи утицај на раст индустријске производње у марту 2016. године, у односу на исти месец 2015. године, имале су: Производња електричне енергије, Експлоатација угља, Производња прехрамбених производа, Производња производа од гуме и пластике, и Производња дуванских производа.

Десезонирани индекс индустријске производње за март 2016. године, у односу на фебруар 2016. године показује да је за индустрију – укупно остварен раст индустријске производње од 0,2% и да је за прерађивачку индустрију остварен раст од 0,9%.

Десезонирани индекс индустријске производње за март 2016. године, у односу на просек 2015. године за индустрију – укупно показује да је остварен раст од 4,1%, а за прерађивачку индустрију раст од 4,2%.

Производња малих предузећа (број запослених мањи од 50) која нису обухваћена редовним статистичким истраживањем прати се на узорку изабраних јединица из сектора прерађивачке индустрије. Када се укључи оцена индустријске производње малих предузећа из узорка, индустријска производња у марту 2016. године, у односу на просек 2015. године, код укупне индустријске производње већа је за 8,1%, а код прерађивачке индустрије већа je за 5,2%.


Саопштење РЗС, бр. 103 од 28. 4. 2016.

Напомена: Републички завод за статистику од 1999. године не располаже подацима за АП Косово и Метохија, тако да они нису садржани у обухвату података за Републику Србију (укупно).