Према Саопштењу Републичког завода за статистику, бр. 105 од 30. 4. 2015. године, индустријска производња у Републици Србији у марту 2015. године мања је за 0,2% него у марту 2014. године, а у односу на просек 2014. године већа је за 8,6%. Индустријска производња у периоду јануар–март 2015. године, у поређењу са истим периодом 2014. године, мања је за 2,0%.

Посматрано по секторима, у марту 2015. године, у односу на исти месец 2014, забележена су следећа кретања:

– сектор Рударство – пад од 16,3%,

– сектор Снабдевање електричном енергијом, гасом, паром и климатизација – пад од 10,8%, и

– сектор Прерађивачка индустрија – раст од 5,4%.

Подаци о индустријској производњи по наменским групама у марту 2015. године, у односу на исти месец претходне године, показују да je дошло до пада у производњи:

– трајних производа за широку потрошњу (11,3%), и

– енергије (8,4%), 

 док је раст забележен у производњи:

– интермедијарних производа, осим енергије (2,0%),

– нетрајних производа за широку потрошњу (4,8%), и

– капиталних производа (12,8%).

 Обим индустријске производње у марту 2015. године, у односу на март 2014. године, бележи:

– пад код 16 области (учешће у структури индустријске производње – 54%), а

– раст код 13 области (учешће у структури индустријске производње – 46%).

Највећи утицај на пад индустријске производње у марту 2015. године, у односу на исти месец 2014. године, имале су: Производња електричне енергије, Експлоатација угља, Штампање и умножавање аудио и видео записа, Експлоатација руда метала и Производња пића.

 

Десезонирани индекс индустријске производње за март 2015, у односу на фебруар 2015, показује да је за индустрију – укупно остварен раст индустријске производње од 2,0% и да је за прерађивачку индустрију остварен раст од 2,5%.

Десезонирани индекс индустријске производње за март 2015. године, у односу на просек 2014, за индустрију – укупно показује да је остварен раст од 3,9%, а за прерађивачку индустрију раст од 6,1%.

Производња малих предузећа (број запослених мањи од 50) која нису обухваћена редовним статистичким истраживањем прати се на узорку изабраних јединица из сектора прерађивачке индустрије. Када се укључи оцена индустријске производње малих предузећа из узорка, индустријска производња у марту 2015. године, у односу на просек 2014. године, код укупне индустријске производње већа је за 8,3%, а код прерађивачке индустрије већа je за 5,6%.

Напомена: Републички завод за статистику од 1999. године не располаже подацима за АП Косово и Метохија, тако да они нису садржани у обухвату података за Републику Србију (укупно).