Industrijska proizvodnja u Republici Srbiji u maju 2018. godine veća je za 0,5% nego u maju 2017. godine, a veća je i za 2,9% u odnosu na prosek prethodne godine. Industrijska proizvodnja u periodu januar–maj 2018. godine, u poređenju sa istim periodom 2017. godine, veća je za 4,1%. Prerađivačka industrija je ostvarila rast od 3,4% u periodu januar–maj 2018. godine, u poređenju sa istim periodom 2017. godine.
Posmatrano po sektorima, u periodu januar–maj 2018. godine, u poređenju sa istim periodom 2017. godine, zabeležena su sledeća kretanja:
sektor Snabdevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija – rast od 9,1%, 
sektor Prerađivačka industrija – rast od 3,4%, i
sektor Rudarstvo – pad od 0,1%.
Podaci o industrijskoj proizvodnji po namenskim grupama u maju 2018. godine, u odnosu na isti mesec prethodne godine, pokazuju da je došlo do rasta u proizvodnji: 
kapitalnih proizvoda (6,5%) i
intermedijarnih proizvoda, osim energije (3,8%), 
dok je pad zabeležen u proizvodnji:
netrajnih proizvoda za široku potrošnju (1,3%),
energije (3,3%) i
trajnih proizvoda za široku potrošnju (5,8%).
Obim industrijske proizvodnje u maju 2018. godine, u odnosu na maj 2017, beleži: 
rast u 18 oblasti (učešće u strukturi industrijske proizvodnje – 50%), a
pad u 11 oblasti (učešće u strukturi industrijske proizvodnje – 50%).
Najveći uticaj na rast industrijske proizvodnje u maju 2018. godine, u odnosu na isti mesec 2017. godine, imale su: proizvodnja osnovnih metala, proizvodnja prehrambenih proizvoda, proizvodnja proizvoda od nemetalnih minerala, proizvodnja pića i proizvodnja mašina i opreme na drugom mestu nepomenute. 
Desezonirani indeks industrijske proizvodnje za maj 2018. godine, u odnosu na prosek 2017. godine, za industriju – ukupno pokazuje da je ostvaren rast od 1,7%, a za prerađivačku industriju rast od 2,0%.
Desezonirani indeks industrijske proizvodnje za maj 2018. godine, u odnosu na april 2018. godine, pokazuje da je za industriju – ukupno ostvaren rast industrijske proizvodnje od 3,4% i da je za prerađivačku industriju ostvaren rast od 5,7%.
Proizvodnja malih preduzeća (broj zaposlenih manji od 50), koja nisu obuhvaćena redovnim statističkim istraživanjem, prati se na uzorku izabranih jedinica iz sektora prerađivačke industrije. Kada se uključi ocena industrijske proizvodnje malih preduzeća iz uzorka, industrijska proizvodnja u maju 2018. godine, u odnosu na prosek 2017. godine, u ukupnoj industrijskoj proizvodnji veća je za 2,5%, a u prerađivačkoj industriji veća je za 6,2%. 

Saopštenje RZS br. 177/2018

Napomena: Republički zavod za statistiku od 1999. godine ne raspolaže podacima za AP Kosovo i Metohija, tako da oni nisu sadržani u obuhvatu podataka za Republiku Srbiju (ukupno).