Industrijska proizvodnja u Republici Srbiji u maju 2017. godine veća je za 6,2% nego u maju 2016. godine, a u odnosu na prosek 2016. godine veća je za 5,9%. Industrijska proizvodnja u periodu januar–maj 2017. godine, u poređenju sa istim periodom 2016. godine, veća je za 1,2%.

Desezonirani indeks industrijske proizvodnje za maj 2017. godine, u odnosu na april 2017. godine pokazuje da je za industriju – ukupno ostvaren rast industrijske proizvodnje od 4,1% i da je za prerađivačku industriju ostvaren rast od 3,3%.

Posmatrano po sektorima, u maju 2017. godine, u odnosu na isti mesec 2016, zabeležena su sledeća kretanja:

– sektor Rudarstvo – rast od 10,0%,

– sektor Prerađivačka industrija – rast od 9,2%, i

– sektor Snabdevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija – pad od 6,3%.

Podaci o industrijskoj proizvodnji po namenskim grupama u maju 2017. godine, u odnosu na isti mesec prethodne godine, pokazuju da je došlo do rasta u proizvodnji:

– trajnih proizvoda za široku potrošnju (20,3%),

– intermedijarnih proizvoda, osim energije (10,9%), i

– netrajnih proizvoda za široku potrošnju (9,3%), i

– kapitalnih proizvoda (9,0%),

 dok je pad zabeležen u proizvodnji:

 – energije (3,5%).

Obim industrijske proizvodnje u maju 2017. godine, u odnosu na maj 2016, beleži:

rast kod 21 oblasti (učešće u strukturi industrijske proizvodnje – 68%), a

pad kod 8 oblasti (učešće u strukturi industrijske proizvodnje – 32%).

Najveći uticaj na rast industrijske proizvodnje u maju 2017. godine, u odnosu na isti mesec 2016. godine, imale su: Proizvodnja hemikalija i hemijskih proizvoda, Proizvodnja prehrambenih proizvoda, Proizvodnja mašina i opreme na drugom mestu nepomenute, Proizvodnja metalnih proizvoda osim mašina i Eksploatacija uglja.

Desezonirani indeks industrijske proizvodnje za maj 2017. godine, u odnosu na prosek 2016. godine za industriju – ukupno pokazuje da je ostvaren rast od 5,7%, a za prerađivačku industriju rast od 8,8%.

Proizvodnja malih preduzeća (broj zaposlenih manji od 50) koja nisu obuhvaćena redovnim statističkim istraživanjem prati se na uzorku izabranih jedinica iz sektora prerađivačke industrije. Kada se uključi ocena industrijske proizvodnje malih preduzeća iz uzorka, industrijska proizvodnja u maju 2017. godine, u odnosu na prosek 2016. godine, kod ukupne industrijske proizvodnje veća je za 4,8%, a kod prerađivačke industrije veća je za 10,2%.

Saopštenje RZS br. 178/2017

Napomena: Republički zavod za statistiku od 1999. godine ne raspolaže podacima za AP Kosovo i Metohija, tako da oni nisu sadržani u obuhvatu podataka za Republiku Srbiju (ukupno).