Industrijska proizvodnja u Republici Srbiji u maju 2016.
godine veća je za 0,9% nego u maju 2015. godine, a u odnosu na prosek 2015.
godine veća je za 2,5%. Industrijska proizvodnja u periodu januar–maj 2016.
godine, u poređenju sa istim periodom 2015. godine, veća je za 8,0%.

Posmatrano po sektorima, u maju 2016. godine, u odnosu na
isti mesec 2015, zabeležena su sledeća kretanja:

● sektor Prerađivačka industrija – rast od 2,9%,

● sektor Rudarstvo – rast od 2,4%, i

● sektor Snabdevanje električnom energijom, gasom, parom i
klimatizacija – pad od 7,4%.

Podaci o industrijskoj proizvodnji po namenskim grupama u
maju 2016. godine, u odnosu na isti mesec prethodne godine, pokazuju da je
došlo do rasta u proizvodnji:

● intermedijarnih proizvoda, osim energije (8,8%),

dok je pad zabeležen u proizvodnji:

● kapitalnih proizvoda (0,4%),

● netrajnih proizvoda za široku potrošnju (1,3%),

● trajnih proizvoda za široku potrošnju (1,5%), i

● energije (3,9%).

Obim industrijske proizvodnje u maju 2016. godine, u odnosu
na maj 2015, beleži:

rast kod 18 oblasti (učešće u strukturi industrijske
proizvodnje – 56%), a

pad kod 11 oblasti (učešće u strukturi industrijske
proizvodnje – 44%).

Najveći uticaj na rast industrijske proizvodnje u maju 2016.
godine, u odnosu na isti mesec 2015. godine, imale su: Proizvodnja proizvoda od
gume i plastike, Proizvodnja derivata nafte, Eksploatacija ruda metala,
Proizvodnja električne opreme i Proizvodnja hemikalija i hemijskih proizvoda.

Desezonirani indeks industrijske proizvodnje za maj 2016.
godine, u odnosu na april 2016. godine pokazuje da je za industriju – ukupno
ostvaren pad industrijske proizvodnje od 5,4% i da je za prerađivačku industriju
ostvaren pad od 6,3%.

Desezonirani indeks industrijske proizvodnje za maj 2016.
godine, u odnosu na prosek 2015. godine za industriju – ukupno pokazuje da je
ostvaren rast od 2,4%, a za prerađivačku industriju rast od 3,4%.

Proizvodnja malih preduzeća (broj zaposlenih manji od 50) koja
nisu obuhvaćena redovnim statističkim istraživanjem prati se na uzorku izabranih
jedinica iz sektora prerađivačke industrije. Kada se uključi ocena industrijske
proizvodnje malih preduzeća iz uzorka, industrijska proizvodnja u maju 2016.
godine, u odnosu na prosek 2015. godine, kod ukupne industrijske proizvodnje
veća je za 2,2%, a kod prerađivačke industrije veća je za 7,4%.

 

Napomena: Republički zavod za statistiku od 1999. godine ne
raspolaže podacima za AP Kosovo i Metohija, tako da oni nisu sadržani u
obuhvatu podataka za Republiku Srbiju (ukupno).

 

Saopštenje RZS br. 165 od 30. 6. 2016.